Financiering & geldzaken

Vergoeding voor je meewerkende partner

Je hebt een eenmanszaak en je partner werkt mee in je bedrijf. Hoe regel je de beloning van dit werk en welke vergoeding is het meest gunstig? We zetten de mogelijkheden voor jou op een rij.

Je hebt 5 mogelijkheden voor vergoeding van je meewerkende partner:

  • meewerkaftrek
  • reële beloning / arbeidsbeloning partner
  • formele arbeidsovereenkomst
  • vennootschap onder firma
  • besloten vennootschap

1. Meewerkaftrek

De meest simpele vorm is de meewerkaftrek. Dit houdt in dat je een percentage mag aftrekken van de winst. Hoe meer uren je partner meewerkt, hoe hoger dit percentage is. Je krijgt de meewerkaftrek als je aan alle volgende voorwaarden voldoet:

2. Arbeidsbeloning ofwel reële beloning

Je meewerkende partner krijgt een vergoeding voor gewerkte uren. De hoogte van deze arbeidsbeloning moet reëel zijn voor het werk dat je partner doet. Betaal je je fiscale partner 5.000 euro of meer aan arbeidsbeloning? Dan kun je dat bedrag aftrekken van de winst. Je meewerkende partner betaalt dan wel inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen.

Je kunt elk jaar opnieuw kiezen voor meewerkaftrek of reële beloning / arbeidsbeloning.

3. Formele arbeidsovereenkomst

Je neemt je meewerkende partner in loondienst en je sluit een arbeidsovereenkomst af. Je partner heeft gelijke rechten als eventueel overig personeel. Over het loon dat je aan je partner betaalt, betaal je loonheffingen. Als je partner je eerste werknemer is, meld je je aan als werkgever bij de Belastingdienst.

4. Meewerkend partner in een vof

Je richt samen met je meewerkende partner een vennootschap onder firma (vof) op. Gaat het om een man en een vrouw (getrouwd of geregistreerd partnerschap) die samen een vof oprichten? Dan wordt het ook wel een man-vrouwfirma genoemd. Een man-vrouwfirma is dus geen aparte rechtsvorm.

Ziet de Belastingdienst jullie allebei als ondernemer voor de inkomstenbelasting? Dan heb je allebei recht op de ondernemersaftrek. Je moet per persoon wel voldoen aan het urencriterium van 1.225 uur per kalenderjaar.

Door de coronacrisis kan het lastig zijn om aan dit urencriterium te voldoen. De Belastingdienst heeft daarom het urencriterium voor 2021 versoepeld. Je mag in je aangifte inkomstenbelasting voor de periode 1 januari 2021 tot en met 1 juli 2021 opgeven dat je in die periode tenminste 24 uur in je bedrijf hebt gewerkt. Ook als je dit niet hebt gedaan.

Nadeel van een man-vrouwfirma is dat jullie beiden aansprakelijk zijn met je privévermogen. Huwelijkse voorwaarden hebben hierdoor geen effect.

Is je rechtsvorm op dit moment een eenmanszaak? Dan kun je die omzetten naar een vof. Je hoeft hiervoor niet naar een notaris. Overleg met een adviseur/fiscalist over mogelijke fiscale gevolgen.

5. Meewerkend partner in een bv

Je kunt samen met je meewerkende partner kiezen voor een besloten vennootschap (bv). Een bv is een rechtspersoon. Een notaris richt de bv op. Een bv als rechtsvorm heeft verschillende voordelen. Zo ben je (in principe) niet persoonlijk aansprakelijk voor eventuele schulden. Hier zijn wel uitzonderingen op. Bestuurders in een bv zijn bijvoorbeeld aansprakelijk bij wanbeleid of als de bv nog niet is ingeschreven in het Handelsregister.

De bv wordt bestuurd door 1 of meer bestuurders, die vaak de titel directeur hebben. Jij en je partner kunnen allebei directeur in de bv zijn. Heb je zelf, of samen met je fiscale partner, meer dan 5% van de aandelen? Dan ben je directeur-grootaandeelhouder (DGA). Je krijgt te maken met de gebruikelijkloonregeling. Dat geldt ook voor je meewerkende fiscale partner. Het gebruikelijk loon is in 2022 minimaal 48.000 euro.

Verlies door corona

Lijd je met je onderneming omzetverlies door de coronacrisis? Dan kun je zonder toestemming vooraf het gebruikelijk loon verlagen. Deze verlaging zorgt voor minder belastingdruk omdat het loonheffingsdeel van dat gebruikelijk loon mee daalt. Hiervoor gelden wel voorwaarden. Zo moet het omzetverlies in 2021 ten opzichte van 2019 minimaal 30% zijn en mag de verlaging maximaal gelijk zijn aan de daling van de omzet van je bedrijf. De rekening-courantschuld of het dividend mogen ook niet toenemen door het lagere loon.

Samen aandeelhouder in een bv

De aandeelhouders van een bv zijn eigenaar van de bv. Als aandeelhouder wordt je beloond met dividend.

Zijn jullie allebei aandeelhouder? In de statuten van een bv staat meestal dat de vergadering van aandeelhouders beslist over de bestemming van de winst. Deze kan als dividend aan de aandeelhouders worden uitgekeerd. De bv houdt over deze winstuitkering dividendbelasting in. Heb je, eventueel samen met je fiscale partner, minimaal 5% van de aandelen in bezit? Dan wordt de winstuitkering daarna in privé belast in box 2 van de inkomstenbelasting.

Gaat je partner meewerken in een al bestaande onderneming? Dan kan je de onderneming ook onderbrengen in een bv. Je wijzigt dan de rechtsvorm. Bijvoorbeeld van eenmanszaak naar bv. Hiervoor ga je naar een notaris.

Wat is fiscaal gunstig?

Welke mogelijkheid voor jou en je meewerkende partner het meest gunstig is, hangt af van je persoonlijke situatie. Andere inkomsten van je partner zijn bijvoorbeeld van invloed. Vraag daarom een accountant of boekhouder om advies.

Heb je een vraag over geldzaken? Wij helpen je graag verder. Neem contact op met onze adviseurs van het KVK Adviesteam: 0800 21 17
Marty Zanen

Als KVK-adviseur geef ik via KVK.nl en social media tips over de start van een webshop en online ondernemerschap. Ik deel informatie met je over financiering en crowdfunding met speciale aandacht voor ondernemende jongeren en studenten.

InspiratiePage
Financiering