Financiering & geldzaken

Hoe kan ik kosten besparen in mijn bedrijf?

 • Tips
 • Team Financiering & Geldzaken
 • Bijgewerkt 23 dec 2022
 • 9 min lezen
 • 6K
Als je ondernemer bent, sta je soms voor financiële uitdagingen. Hoe maak je een offerte en wat doe je als je klant niet op tijd betaalt? Ook krijg je te maken met belastingzaken en verzekeringen. En hoe overtuig je een financier van je plannen? Elke ondernemer heeft weleens vragen over geldzaken en financiering. De vraag van deze maand: moet ik doorgaan of stoppen met mijn bedrijf?

In dit artikel lees je de meest opvallende vragen die het KVK Adviesteam over geldzaken en financiering krijgt. Gevolgd door het juiste antwoord. Onder de vraag van deze maand lees je de eerder gestelde vragen.

Hoe kan ik kosten besparen in mijn bedrijf?

23 december 2022 - 'Alles wordt steeds duurder. Inkoop, energie. Ik wil kosten besparen in mijn bedrijf, hoe kan ik dat doen?'

Zorg eerst voor inzicht in je geldzaken. Kijk kritisch naar je inkomsten en uitgaven en bepaal waarop je kunt en wilt besparen.

Kosten besparen

Je kunt een onderscheid maken tussen direct besparen op korte termijn en een uitgebreider besparingsplan maken voor de lange termijn.

 • Kijk waar geld voor jou zit en bespaar door bijvoorbeeld dure leningen te herfinancieren, een gedeelte van de bedrijfsruimte onder te verhuren of zakelijk te ruilen.
 • Bespaar op energiekosten. Zet bijvoorbeeld de kachel of CV-ketel lager, ga zuinig om met licht of regel de temperatuur voor elke werkruimte apart. Bereken hoeveel je kunt besparen op energiegebruik en ontdek de regelingen voor ondernemers met een hoge energierekening.
 • Doe aan bootstrapping. Met investeringen zonder externe financiering kun je besparen en geld vrijmaken door je zakelijke kosten en persoonlijke uitgaven te beperken.
 • Verduurzamen loont op de langere termijn. Daar zijn soms wel investeringen voor nodig.
 • Onderzoek welke fiscale mogelijkheden er zijn. En misschien heb je recht op toeslagen en financiële tegemoetkomingen zoals de Bzb-bijstandsuitkering voor zelfstandigen.
 • Bereken of je kunt besparen op je bedrijfsmiddelen. Kun je die heftruck, laptop of bedrijfsauto beter huren, lenen, leasen of kopen?

Meer weten? Kijk dan in het dossier Besparen.


Moet ik doorgaan of stoppen met mijn bedrijf?

25 november 2022 – ‘Het aantal opdrachten loopt terug en ik heb te weinig werk. Ik verwacht de komende maanden geen verbetering. Daarom zie ik het niet meer zitten. Moet ik doorgaan of kan ik beter stoppen met mijn bedrijf?’

Kiezen voor doorgaan of stoppen met ondernemen is vaak een moeilijke, emotionele beslissing. KVK helpt je bij het maken van die keuze. Gebruik onze stappenplannen bij ondernemen in zwaar weer en leg je resterende vragen voor aan het KVK Adviesteam.

Doorgaan of stoppen

Het stappenplan doorgaan of stoppen helpt je bij het maken van de afweging. Om te beginnen geef je antwoord op de vraag of je nog energie krijgt van ondernemer zijn. Daarna bekijk je de mogelijkheden voor je bedrijf. Bijvoorbeeld een nieuw businessmodel. En zet je de aandachtspunten op een rij. Wat doen bijvoorbeeld je concurrenten? Vervolgens maak je een overzicht van je financiën. Zijn de cijfers positief en wil je doorgaan met ondernemen? Dan kun je je bedrijf misschien een make-over geven of kosten besparen.

Stoppen

Zijn de cijfers minder hoopvol en heb je twijfels of een nieuwe aanpak gaat slagen? Dan is stoppen met ondernemen een veilige keuze. Gebruik het stappenplan gecontroleerd stoppen om al je zaken goed af te ronden. Als je schulden hebt, kun je hiervoor met het stappenplan schulden een oplossing vinden. Weet dat er organisaties zijn die je kunnen helpen bij geldzorgen en stress door schulden. Na de beëindiging van je bedrijf kun je een nieuwe weg inslaan. Opnieuw beginnen in een branche met meer kansen, je laten omscholen of (tijdelijk) in loondienst gaan bijvoorbeeld.

Wat is mijn bedrijf waard?

21 oktober 2022 – ‘Ik ben van plan om mijn bedrijf te verkopen. Wat is mijn bedrijf waard?’ De  bedrijfswaarde van je onderneming bepaal je met berekeningen en inschattingen.

De bedrijfswaarde bepalen

Je kunt de bedrijfswaarde op verschillende manieren bepalen. Omdat je telkens bij een ander uitgangspunt begint, krijg je ook steeds een andere uitkomst. De methoden kun je daardoor moeilijk met elkaar  vergelijken. Maar als je de uitkomsten naast elkaar bekijkt, kom je meestal toch tot een redelijk totaalplaatje.

 • Bereken als meest simpele manier de intrinsieke waarde van de onderneming. Dat is de waarde van je bezittingen minus je schulden op dit moment. Daarvoor heb je een recente balans van je bedrijf nodig. Misschien moet je balansposten nog herwaarderen naar de werkelijke waarde van dit moment.
 • Dan is er de goodwill. Dat is de waarde van een bedrijf die je niet aan activa of passiva kunt toewijzen. Het geeft een indruk van toekomstige winstmogelijkheden van het bedrijf op basis van bijvoorbeeld het klantenbestand, personeel, bedrijfsreputatie, kennisniveau en marktaandeel. De goodwill is een schatting.
 • Mkb-bedrijven gebruiken voor de bedrijfswaarde soms vuistregels per branche, bijvoorbeeld één keer de jaaromzet of twee keer de netto winst. Bij deze waardering gebruik je cijfers uit het verleden en houd je geen rekening met de toekomst.
 • Adviseurs gebruiken vaak de discounted cashflowmethode (dcf). Die is gebaseerd op verwachte kasstromen in de komende jaren. Zo nemen zij toekomstige omzetgroei en ook noodzakelijke investeringen mee in de huidige bedrijfswaarde.

Geen exacte waarde

De waarde van een bedrijf hangt voor een deel af van een persoonlijke inschatting. De exacte waarde bestaat daarom niet. Het is vaak een bedrag tussen twee bedragen in. Binnen dat gebied kun je bijvoorbeeld  onderhandelen bij verkoop. Vergelijk de uitkomsten van je berekeningen en maak dan een reële inschatting van de waarde.

Meer weten? Kijk dan in de KVK Gids voor bedrijfsverkoop.

Welke soorten schuldenregelingen zijn er?

16 september 2022 – ‘Ik weet dat er regelingen zijn als je schulden hebt, maar welke zijn dat?’ Als je bedrijf schulden heeft, zijn er verschillende regelingen waar je een beroep op kunt doen. Met het Stroomschema Schulden zie je welke regeling bij jouw situatie past.

Minnelijk traject

De eerste is het minnelijk traject. Samen met een schuldhulpverlener maak je betalingsafspraken met je schuldeisers. Medewerking van je schuldeisers aan het minnelijke traject is vrijwillig. Je vraagt dit aan bij de gemeente waar je woont.

Wet Schuldsanering natuurlijke personen

Lukt het minnelijke traject niet omdat je met je schuldeisers niet tot afspraken kunt komen, dan kun je de rechter vragen om je toe te laten tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) Je komt dan in de schuldsanering en moet je houden aan de regels van de wet. Je krijgt een bewindvoerder die een saneringsplan voor je schulden maakt. De Wsnp is alleen voor natuurlijke personen. Dus als eigenaar van een eenmanszaak of vennoot van een vof kun je van deze regeling gebruikmaken.

Wet Homologatie Onderhands Akkoord

Een derde mogelijkheid is de WHOA-procedure. WHOA staat voor Wet Homologatie Onderhands Akkoord. De WHOA staat open voor natuurlijke personen die een eenmanszaak of vof hebben én voor rechtspersonen zoals een besloten vennootschap (bv). Met de WHOA kan de rechter aan je schuldeisers een schuldenakkoord opleggen, ook als niet alle schuldeisers daarmee instemmen. De WHOA kun je ook gebruiken om gecontroleerd te stoppen met je bedrijf.

Ik wil een afbetalingsregeling treffen, hoe doe ik dat?

19 augustus 2022 – ‘Mijn schulden lopen op. Als eerste stap naar een oplossing wil ik met mijn schuldeisers afspraken maken. Hoe doe ik dat?’

Als je een afbetalingsregeling wilt treffen, moet je overleggen met je schuldeisers. Je kunt dit zelf doen of hulp vragen bij de gemeente waar je woont.

Zelf doen

Ga je zelf afspraken maken? Dan is het belangrijk dat je een goed overzicht hebt van je schulden en (verwachte) inkomsten. Aan de hand van het overzicht maak je vervolgens een aflosplan. Daarin bepaal je wat je per maand kunt aflossen. Daarna doe je een voorstel aan je schuldeisers.

Minnelijk traject

Je kunt ook hulp vragen bij de gemeente waar je woont. Die heeft een wettelijke taak om inwoners met schulden te helpen, ook ondernemers. Bij de gemeente kun je bijvoorbeeld een minnelijk traject vragen. Dit is een vrijwillige regeling. Een schuldhulpverlener helpt je dan bij het maken van de afbetalingsregelingen. Een schuldeiser is niet verplicht om aan een afbetalingsregeling mee te werken.

Belastingdienst

Is de Belastingdienst een van je schuldeisers? Dan kun je ook met hen overleggen over uitstel van betaling of een afbetalingsregeling. Gebruik daarvoor het formulier ‘Betalingsregeling en uitstel betaling.’

Hoe kom ik van mijn schulden en achterstanden af?

22 juli 2022 - ‘Ik heb de laatste tijd steeds meer schulden opgebouwd door teruglopende omzet en hogere kosten. Nu maak ik me zorgen omdat ik mijn leveranciers en crediteuren niet meer allemaal kan betalen. Hoe kan ik mijn financiële situatie aanpakken en verbeteren?’

Zo pak je schulden en achterstanden aan

Je kunt vaak goede afspraken maken met schuldeisers, leveranciers en crediteuren zoals banken, verzekeraars en de Belastingdienst. Wacht vooral niet af tot er vanzelf iets gebeurt. Maak om te beginnen een overzicht van je schulden: welke schulden en achterstanden heb je en bij wie? Neem daarna zo snel mogelijk contact met hen op.

Benader alle schuldeisers persoonlijk zodat je betalingsafspraken kunt maken. Leg uit wat er aan de hand is en bespreek de mogelijkheden. Geef bijvoorbeeld bij de bank aan dat je wel rente kunt betalen, maar even niet kunt aflossen. En stel de Belastingdienst voor om de schuld in termijnen af te betalen.

Krijg je geen uitstel voor bepaalde schulden? Los die dan het eerst af. Zet alle afspraken in een lijst zodat je weet wat je met wie hebt afgesproken. Dit is je plan voor afbetaling.

Extra tips voor een actieve schuldenaanpak

 • bespaar waar mogelijk om sneller af te betalen
 • investeer niet voordat je schuldenvrij bent
 • maak haalbare afspraken

Wat als het niet lukt?

Zijn afspraken over betaling niet mogelijk? Kijk dan naar een schuldenregeling zoals het minnelijk traject. Dit is een vrijwillige betalingsregeling. Lukt dit niet, dan kun je de rechter vragen om toelating tot de wettelijke schuldsanering Wsnp.

Leg je vraag over financiering en geldzaken voor aan de adviseurs van het KVK Adviesteam. Bel 0800 21 17.
Team Financiering & Geldzaken
Team Financiering & Geldzaken

Team Financiering & Geldzaken schrijft informatieve en inspirerende artikelen op KVK.nl over de financiële kant van het ondernemerschap. Van de financiële basis zoals begroten, financiering regelen en btw tot wat je kunt doen als je financiële problemen hebt.

InspiratiePage
Financiering