Financiering & geldzaken

Waarom een winst- en verliesrekening?

Hoe staat jouw bedrijf er financieel voor? Met een winst- en verliesrekening maak je inzichtelijk hoe jouw bedrijf in een bepaalde periode draait. Zo’n rekening heet ook wel resultatenrekening of exploitatierekening.

De winst- en verliesrekening vormt samen met de balans van je onderneming de jaarrekening. Voor eenmanszaken is het niet verplicht om een jaarrekening op te stellen. Voor bv's is dit wel verplicht. Hoe maak je een winst- en verliesrekening en wat heb je er aan?

Wat is een winst- en verliesrekening?

Een winst- en verliesrekening is een periodiek overzicht van opbrengsten en uitgaven van een onderneming. Het is het financiële huishoudboekje over een tijdvak, meestal een jaar. Je maakt een optelsom van alle opbrengsten verminderd met de kosten in je bedrijf.

Wat zet je er in?

Deze getallen zet je op je winst- en verliesrekening: omzet, kosten en winst. Winst kan ook negatief zijn, dan is het een verlies.

Omzet is het eindresultaat van de verkopen van producten en/of diensten in een jaar. Van de omzet trek je de inkoopwaarde af. Dan tel je alle bedrijfskosten die je maakt om het verkoopresultaat te halen, op. De winst is de uitkomst van: omzet minus inkoopwaarde en kosten.

Op pagina 17 van het Geldboek voor ondernemers vind je een voorbeeld van een winst- en verliesrekening (exploitatiebegroting).

Jaaropgave

Werknemers ontvangen elk jaar een jaaropgave van hun werkgever. Daarop staan de loonsom, ingehouden premies en de loonheffing. Zo ziet een werknemer in een oogopslag hoeveel zijn werkgever heeft uitbetaald en hoeveel salaris hij heeft ontvangen. Kon hij van het geld leven, wonen, kopen, huren of aflossen? Bovendien is de jaaropgave een controlemiddel voor de mogelijke aangifte inkomstenbelasting, het UWV of de hypotheekverstrekker.

Je ontvangt niet automatisch een jaaropgave waarin staat wat je onderneming in een bepaald jaar aan geld heeft opgeleverd. Toch wil je graag weten waarvoor je het allemaal hebt gedaan. De winst- en verliesrekening is een soort jaaropgave van je bedrijf. Daarmee zie je ook wat binnenkwam aan omzet, wat je uitgaf aan inkoop en je betaalde aan kosten. Net als een werknemer kijk je terug. En je rekent uit of er onderaan de streep voldoende is voor privébestedingen, aflossingen en rente.

Wat kun je er mee?

Je winst- en verliesrekening is een jaarlijkse peilstok in de motor van je bedrijf. Is de nettowinst op niveau of er onder? Een positief resultaat wil je vasthouden of zelfs ophogen. Je zult bij een tekort moeten bijsturen en actie ondernemen. Belangrijk is om met je financieel adviseur te praten over bijvoorbeeld kostenaspecten, prijsberekeningen en inkoopvoordelen. Ook kun je jouw gegevens vergelijken met die van ondernemers in jouw branche. Haal ze op bij je brancheorganisatie of bank.

Financiering

Financiers, zoals banken, kunnen uit de winst- en verliesrekening en balans waardevolle informatie halen. Dat doen zij met rekenformules (kengetallen). Die kengetallen heeft een financier nodig om te weten of jouw zaak er gezond voor staat. Om dat te beoordelen, kijkt een financier naar jouw omzet- en inkoopgegevens. Hij legt jouw cijfers naast die van andere bedrijven in jouw branche voor een vergelijking.

Ben je op zoek naar financiering? Zorg dan voor een realistische winst- en verliesrekening. Maak ook een ‘B-scenario’ met 15% minder omzet. De inkoop- en variabele kosten passen zich aan. De vaste kosten als huur en personeel blijven wel gelijk. Vraag jezelf dan af of je onder de streep nog steeds voldoende winst overhoudt. Houd daarbij ook rekening met je privébegroting.

Financieel inzicht

Met je winst- en verliesrekening krijg je financieel inzicht. Gebruik daarvoor een aantal rekenoefeningen uit de Handleiding jaarrekeningen, onderdeel 'informatie over kengetallen'. Of schakel hulp in van een expert zoals een boekhouder of accountant. Met kennis over jouw cijfers ben je voor hen en bijvoorbeeld financiers een goede gesprekspartner.

Bewijs voor de Belastingdienst

Over de verdiensten van je bedrijf betaal je belasting. Hoeveel hangt onder andere af van de winst en het type belasting, inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting en de fiscale regelingen. Ook heb je een administratieplicht. Na controle van jouw administratie door de Belastingdienst, bepalen zij de aanslag. Heb je een correcte winst- en verliesrekening? Dan betaal je het correct verschuldigde belastingtarief via een aanslag. Een onjuiste weergave van je behaalde winst leidt tot een winstschatting door de Belastingdienst. In de praktijk pakt dat onvoordelig voor je uit.

Wil je met iemand sparren over jouw financiële situatie? Bel de KVK Financieringsdesk: 0800 10 14.
Alicia Heeger

Elke ondernemer krijgt te maken met belastingen, financiering of het bepalen van je uurtarief. Als fiscalist geef ik in mijn artikelen en andere content uitleg over deze onderwerpen zodat je gemakkelijker grip houdt op je geldzaken.

InspiratiePage
Financiering