'Webinar welke financiering past bij mijn bedrijf?' - een impressie

In het webinar 'Welke financiering past bij mijn bedrijf?' gingen een ondernemer en adviseur van KVK in gesprek over het combineren van financieringsvormen. Wat kwam er aan bod? Je krijgt hier een impressie van het webinar.

Financieringsvormen combineren

Voor ondernemers is het niet altijd duidelijk of en wanneer ze precies ze financiering nodig hebben. 'Dit ligt aan de situatie van de ondernemer en de fase waarin de onderneming zit‘, vertelt ondernemer De Kraker. Hij noemt een aantal financieringsmogelijkheden; subsidies, angel investering, crowdfunding. Zijn advies: Kies niet voor één financieringsvorm, maar hou zoveel mogelijk opties open.

Banken willen vaak ook wel financieren, maar vragen hier zekerheid voor terug. Zij investeren tenslotte met geld van spaarders. Magré ‘De bank doet vaak mee als andere investeerders meedoen’. Het advies: maak gebruik van het netwerk van banken voor het vinden van andere investeerders en financiers.

Welke financieringsvorm in welk stadium?

Voor starters is microfinanciering vaak heel interessant. Kijk eerst naar financiering uit eigen middelen; bijvoorbeeld, inkoop of voorraadbeheersing, en daarna naar externe financieringsmogelijkheden. ’Voor alles wat rolt en roest, is leasing interessant’, vertelt Magré. Maar ook crowdfunding, business angels, bankfinanciering, microfinanciering en werkkapitaalfinanciering zijn interessante financieringsvormen. Combinaties van financiering maken inzichtelijk wanneer je wat moet terugbetalen en wat de looptijden en termijnen zijn . ’Op deze manier krijg je inzicht in je geldstromen’, besluit Magré.

Passende financiering

De Kraker benadrukt om op onderzoek uit te gaan voor het vinden van de juiste financiering. Zoek op internet naar gelijksoortige ondernemers en ervaringsdeskundigen. Investeerders verwachten vaak wat terug, ze willen vaak een vinger in de pap bij de bedrijfsvoering en verwachten toekomstige groei van de onderneming. Voor financiers is het belangrijk of de investering wel het gewenste rendement haalt.

Wat moeten ondernemers vooral doen bij alternatieve financiering? De Kraker: ’Je moet fouten durven maken’. Zijn devies: 'Toon ambitie. Als je destijds een tientje in Facebook had geïnvesteerd dan was het nu een ton geweest’. Deel deze ambitie met investeerders en nodig ze uit om te investeren: ’Vind je het leuk om mee te doen, stap dan in’. Om een investeerder aan boord te krijgen is het belangrlijk om de cijfers goed te kunnen onderbouwen met logische feiten en antwoorden. ’Elke zin in je pitch moet raak zijn. Geef goed antwoord op vragen van investeerders,’ adviseert De Kraker.

Tips

Voorbereiding en op tijd aanvragen van financiering is belangrijk om er op tijd over te kunnen beschikken. ‘Neem de tijd voor financiering, wees inventief, ga onderuit, maar ga er vol voor’, raadt De Kraker aan. Tip van Magré: ’Maak een begroting met een goede onderbouwing, kijk waar financiering voor nodig is en denk hierbij ook aan de marketingstrategie.’ En ten slotte: ’Blijf alert op de zak geld die je krijgt van investeerders. Wees vooral kritisch wat je met het geld doet en waar je het aan uitgeeft.’

Webinar 'Welke financiering past bij mijn bedrijf?'

Bekijk nu (15,42 min)

Webinars 'Hoe kom ik aan financiering'

Dit webinar maakt onderdeel uit van een reeks van webinars over ‘Hoe kom ik aan financiering?’. De andere webinars in deze reeks zijn:

Sturen op cijfers, grip op je financiën

Financiering of subsidie van de overheid

Hoe kom ik aan Crowdfunding?

InfoPage