"Wees eerlijk en transparant"

Noot: Onderstaand interview is gehouden in februari 2017. Per september 2017 is Daniel Timmer vertrokken bij NEOS.

Om als mkb-onderneming te groeien, is vaak geld nodig. Soms loop je tegen grenzen aan bij financiers, omdat je je maximumkrediet hebt bereikt. Toch ziet u kansen voor groei, overname en uitbreiding. Daniel Timmer is Credit manager bij NEOS Direct Lending. Hij vertelt over de do’s en dont’s bij groeifinanciering.

Welke rol speelt u voor mkb-ers, die op zoek zijn naar groeifinanciering?

“Ik ben creditmanager. Dat betekent dat ik financieringsaanvragen beoordeel van ondernemers. Het gaat om bedragen tussen 250.000 en maximaal 10 miljoen euro. De meerderheid van de aanvragen is van bedrijven, die groeikapitaal zoeken.

Wat merkt u van de groei in de economie het afgelopen jaar?

“We hebben elk kwartaal contact met de ondernemers, die we hebben gefinancierd. Zij kijken met een positieve blik naar de economische ontwikkelingen. Over onze hele portefeuille zien we daarnaast een groei in omzet en in winstgevendheid. Een derde indicatie is dat we meer aanvragen voor leningen krijgen. De investeringsbereidheid onder ondernemers neemt toe.”

Tegen welke knelpunten lopen ondernemers aan die groei willen financieren?

“Banken moeten voldoen aan strengere regels en kunnen daardoor minder financieren. Nu zijn banken nog goed voor circa 80% van de mkb-financieringsmarkt, maar zij kiezen steeds meer de rol van regisseur. Tegelijkertijd kennen veel ondernemers alleen de bank als financier, veel andere vormen van aanvullende financiering zijn nog relatief onbekend. Een derde knelpunt is dat financiers vooral naar het verleden kijken. ”

Wat zijn de 4 gouden tips voor mkb'ers om voor financiering van groei in aanmerking te komen?

"Tip 1 – Wees eerlijk en transparant over uitdagingen, zaken die nog missen of nog niet helemaal goed geregeld zijn, sterke en zwakke punten van onderneming en ondernemer.

Tip 2 – Zorg voor een goede informatievoorziening. Een ondernemer kent zijn bedrijf van haver tot gort. Een financier moet in korte tijd het bedrijf leren begrijpen en een investeringsbeslissing kunnen maken. Doel van goede informatie is om, vaak samen met een financieel adviseur van de ondernemer, goed inzicht te krijgen in de onderneming.

Tip 3 – Schakel waar nodig de hulp van in van een financieel adviseur. Dit kost geld, maar de kans van slagen wordt groter en de doorlooptijd wordt korter.

Tip 4 – Sta open voor nieuwe vormen van financiering en nieuwe financieringsorganisaties. Het financieringslandschap verandert snel. Kijk naar mogelijkheden buiten de traditionele partijen.”

Welke trends en ontwikkelingen verwacht u het komende jaar in financiering van het mkb?

“Banken gaan verdere keuzes maken in hun dienstverlening. In Engeland en de Verenigde Staten zie je al langer de trend dat alternatieve financiers ten opzichte van banken meer financieren voor het mkb. Dat heb ik zelf ervaren toen ik een aantal maanden in Californië werkte voor de Rabobank. Door deze trend zullen ‘direct lenders‘ een groter marktaandeel veroveren. De concurrentie onder aanvullende financiers zal er mogelijk voor zorgen dat niet elke aanbieder zal overleven.”

Kent u financiering toe op basis van harde cijfers of is uw indruk van de persoon doorslaggevend?

“Bij de beoordeling van een financieringsaanvraag zoek je zoveel mogelijk naar feiten. Je analyseert de omgeving van het bedrijf: de klanten, de leveranciers, afhankelijkheden, et cetera. Cijfers moeten de business case illustreren. Belangrijk is hierbij dat de ondernemer zelf een goed management informatie systeem heeft. Daarnaast is de persoon van de ondernemer van groot belang. Wat zijn de sterke en zwakke punten? Hoe gaat iemand om met zijn personeel? Uiteindelijk moet je de vraag beantwoorden: zie ik het de man of vrouw doen? Het is dus een combinatie van feiten, cijfers en indruk van de kwaliteiten van de ondernemer.”

Meer informatie

Ontdek meer alternatieve financieringsvormen

Selecteer je financieringsvorm

Financiering voorbereiden met een financieel plan

InfoPage