Fraude

Herken signalen faillissement

Wie kent niet een ondernemer bij wie de zaken slecht gaan. Vermoed je dat een bedrijf echt op omvallen staat? Dan is het zaak alert te zijn en je af te vragen of het verstandig is zaken te doen met dit bedrijf. Probeer tijdig mogelijke signalen te herkennen en voorkom dat jouw rekeningen niet worden betaald. En wat moet je doen als je faillissementsfraude vermoedt?

Een faillissement van een van je klanten of leveranciers kan jouw onderneming schaden. Het is dus van belang de signalen van een faillissement tijdig te herkennen.

 • Hoog personeelsverloop
  Wanneer personeel snel wegloopt is dat een reden om argwanend te zijn. Dit geldt vooral voor het hoger management en de beter betaalde werknemers. Deze werknemers kijken al snel uit naar ander werk als ze in de gaten krijgen dat het bij hun werkgever niet goed gaat.

 • Onregelmatige bestellingen
  Als een bedrijf goed loopt probeert de ondernemer zijn inkoop zoveel mogelijk te stroomlijnen. Wanneer een klant dus opeens minder bij je inkoopt kan dat duiden op moeilijkheden. Soms koopt een klant die afstevent op een faillissement opeens juist veel meer bij je in. Hij weet namelijk dat hij over enige tijd nergens meer terecht kan voor zijn inkopen, of alleen tegen contante betaling.

 • Onregelmatige betalingen
  Verandert het betaalgedrag van je klant plotseling? Dan kan er iets aan de hand zijn. Het eerste wat een bedrijf dat in financiële moeilijkheden zit doet, is de betalingstermijnen oprekken. Facturen van leveranciers die hij het hardst nodig heeft of die het eerst aan de bel trekken, zal hij als eerste voldoen. Facturen van leveranciers die niet zo alert zijn op betaling van hun rekeningen, belanden onderop de stapel.

 • Vluchtgedrag ondernemer
  Als je jouw klant of leverancier opeens niet meer te pakken krijgt, probeert hij je misschien te ontlopen. Ondernemers die hun bedrijf ten onder zien gaan vertonen namelijk vaak vluchtgedrag. Veelal ontloopt deze ondernemer zijn schuldeisers liever dan te vechten voor het voortbestaan van zijn bedrijf. Of hij ontkent of bagatelliseert de verslechterde financiële situatie.

Hoe wapen je jezelf tegen wanbetaling?

Je kunt maatregelen nemen om de kans op wanbetaling te verkleinen:

 • Controleer de kredietwaardigheid van je klant.
 • Zorg goed voor een goed debiteurenbeheer.
 • Wees alert op betalingstermijnen.
 • Ga tijdig over op een incassotraject.
 • Ga geen langdurende overeenkomsten aan.
 • Eis contante (vooruit)betaling.
 • Overweeg factoring/debiteurenfinanciering.

Betaalt je klant niet? Dan kun je (onder voorwaarden) faillissement aanvragen.

Wat is faillissementsfraude ?

Bij faillissementsfraude ligt de nadruk op het misleiden van werknemers en handelspartners. Faillissementsfraude is te verdelen over:

 • Ondernemers die - ondanks al hun inspanningen - failliet gaan en die binnen hun faillissement fraude plegen. Bijvoorbeeld het ‘plotseling’ laten verdwijnen van de resterende inboedel.
 • Ondernemers die een bedrijf overnemen of starten met de intentie om het failliet te laten gaan, bijvoorbeeld via een turboliquidatie (plof bv). Of zij nemen een bedrijf dat flink in de schulden zit over voor een symbolisch bedrag, waarbij de verkoper onderhands een geldbedrag betaalt aan de koper. De nieuwe eigenaar zorgt er vervolgens voor dat de boekhouding en alle bezittingen van waarde verdwijnen, waardoor schuldeisers en werknemers hun vorderingen niet kunnen innen.

Onderneem actie bij faillissementsfraude

Vermoed je dat je bedrijf slachtoffer is van faillissementsfraude? Doe aangifte bij de politie en neem contact op met de curator. Maak er ook melding van bij de Fraudehelpdesk.

Deel de informatie die je hebt over de failliete schuldenaar met de curator. Mede op grond van deze informatie kan de curator beoordelen of er sprake is van wanbeleid door de schuldenaar en het gehele faillissementstekort van hem vorderen. De curator kan er ook voor kiezen transacties van de schuldenaar die nadelig zijn voor schuldeisers, terug te draaien.

De curator kan de bestuurder van een bedrijf ook persoonlijk aansprakelijk stellen op grond van ‘kennelijk onbehoorlijk bestuur’. Hiermee wordt bedoeld dat geen redelijk denkende bestuurder in dezelfde branche in de gegeven situatie dezelfde beslissingen zou hebben genomen. En dat dit handelen van de bestuurder een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

Weet met wie je zakendoet

Wellicht vermoed je dat een bepaald bedrijf failliet is of in surseance van betaling of liquidatie verkeert. Bij KVK kun je 24/7 controleren met wie je zakendoet. Alle bedrijven, ondernemingen en rechtsvormen staan in ons Handelsregister. Dit is in Nederland ingericht om de rechtsgeldigheid in het economisch verkeer te waarborgen. Je kunt via de zoekfunctie eenvoudig informatie opvragen over bedrijven. Een buitenlandse handelsrelatie zoek je via een buitenlands register. In het Centraal Insolventieregister staan alle faillissementen, surseances van betalingen en schuldsaneringen van natuurlijke personen.

Jan van der Beek

Als KVK-adviseur informeer ik ondernemers over (duurzame) bedrijfshuisvesting, fraudepreventie en wet- en regelgeving. Ik heb kennis van data-analyse en een brede belangstelling voor regionale economische ontwikkelingen.

InspiratiePage