Is mijn zakenpartner tekenbevoegd?

Je wilt zaken doen met echt bestaande bedrijven, rechtspersonen en bevoegde mensen. En niet achteraf de dupe worden van bijvoorbeeld zakelijke identiteitsfraude of oplichting. Van te voren even in het Handelsregister kijken, verkleint het risico dat je opzettelijk misleid wordt. Wel zo handig als je net een opdracht hebt binnengehaald, maar twijfelt of je contactpersoon wel tekenbevoegd is.

Wat is tekenbevoegdheid?

Mensen die tekenbevoegd zijn, mogen bijvoorbeeld namens de onderneming contracten tekenen of rechtshandelingen uitvoeren, zoals een wijziging in het Handelsregister doorgeven. Iemand kan volledig tekenbevoegd zijn maar er kunnen ook beperkingen zijn. Bijvoorbeeld dat iemand alleen contracten tot een bepaald bedrag mag tekenen.

Tekenbevoegdheid per rechtsvorm

Wie precies tekenbevoegd is, verschilt per rechtsvorm:

  • Eenmanszaak: de eigenaar is altijd volledig tekenbevoegd.
  • Vennootschap onder firma (vof): de vennoten mogen afhankelijk van hun bevoegdheid contracten wel of niet tekenen. Vennoten kunnen beperkt, onbeperkt of niet bevoegd zijn. In het Handelsregister kan een beperking zijn opgenomen, bijvoorbeeld dat een vennoot afzonderlijk tot een bepaald bedrag mag tekenen en dat daarboven zij dat samen moeten doen.
  • Commanditaire vennootschap (vc): de beherende vennoten mogen afhankelijk van hun bevoegdheid bepaalde contracten wel of niet tekenen. Net als bij de vof kan deze bevoegdheid beperkt, onbeperkt of niet zijn.
  • Besloten vennootschap (bv), naamloze vennootschap (nv), stichting, vereniging of coƶperatie: het bestuur is als geheel bevoegd. De bestuurders kunnen zelfstandig of gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegd zijn. De bestuurder die zelfstandig bevoegd is, mag tekenen. Gezamenlijk bevoegde bestuurders moeten met een of meerdere bestuurders tekenen. De bepalingen hiervoor vindt u in de statuten.
InfoPage