Organisaties voor veilig ondernemen en cybersecurity

Hoe voorkom je dat jouw computer op zwart gaat door een virus? Wat doe je als je slachtoffer wordt van fraude? En onderzoek hoe jij kunt meehelpen om jouw omgeving veiliger te maken.

Verschillende organisaties helpen je bij het vinden van de juiste antwoorden. Weet bij wie je terecht kunt met jouw vragen of ideeën.

Alert online

Alert Online maakt Nederland online veiliger. Dit doet het samen met overheidspartners, bedrijfsleven, onderwijs en wetenschap. Van mkb'er tot multinational en van zorginstelling tot universiteit. Alert Online organiseert verschillende activiteiten om aandacht te vragen voor online veiligheid en meer bewustwording te creëren.

Alert Online

Autoriteit Persoonsgegevens, meldplicht datalekken

Bij ernstige datalekken moeten organisaties, zowel bedrijven als overheden, direct een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen; de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt. Bij een datalek gaat het om onbedoelde toegang tot, of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens, meldplicht datalekken

Brancheorganisatie Cyberveilig Nederland

Doel van Cyberveilig Nederland is het vergroten van de digitale weerbaarheid van Nederland. En daarnaast de kwaliteit en transparantie binnen de groeiende cybersecuritysector te verhogen. Bijvoorbeeld door keurmerken te ontwikkelen. De branchevereniging richt zich primair op de belangen van ondernemingen.

Cyberveilig Nederland

Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

Het CCV helpt partijen om Nederland veiliger en leefbaarder te maken. Hiervoor levert het kennis, instrumenten, voorlichtingsmateriaal en advies op maat. Het centrum richt zich op veilig wonen, veilig ondernemen en veilig leven en biedt oplossingen voor jouw specifieke situatie. Denk aan procesbegeleiding, advies, training, effectmetingen, evaluaties en projectleiderschap.

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Digital Trust Center (DTC)

Het DTC helpt ondernemers met veilig digitaal ondernemen. Je vindt er alle praktische informatie over cybersecurity. Het DTC ondersteunt bedrijven op 2 manieren: via een digitaal platform met actuele informatie en betrouwbare adviezen, en met een subsidieregeling voor samenwerkende bedrijven.

Digital Trust Center

Fraudehelpdesk

Dit is de nationale helpdesk voor vragen en meldingen over fraude. De Fraudehelpdesk wil zoveel mogelijk voorkomen dat burgers en bedrijven slachtoffer worden van fraude. En biedt een helpende hand aan slachtoffers door hen naar de juiste instanties te verwijzen. Ondernemers die slachtoffer zijn van fraudeurs bijvoorbeeld met advertentiecontracten, vermeldingen op websites of internetgidsen en spooknota’s, kunnen dit bij hen melden.

Fraudehelpdesk

The Hague Security Delta (HSD)

HSD is het nationale veiligheidscluster. Bedrijven, overheden en kennisinstellingen werken er samen aan innovatieve veiligheidsoplossingen. Zoals cybersecurity, nationale en stedelijke veiligheid, bescherming van vitale infrastructuur en het forensisch werkveld.

The Hague Security Delta

Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)

Valt je bedrijf onder een vitale sector? Dan ben je verplicht melding te maken van digitale veiligheidsincidenten (ICT-inbreuken). Dit staat in de wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het gaat om de sectoren elektriciteit, gas, drinkwater, telecom, keren en beheren oppervlaktewater, transport (mainports Rotterdam en Schiphol), financiën, en (rijks)overheid. Komt je product of dienst door een ICT-inbreuk in gevaar, dan moet je dit melden bij het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Het NCSC maakt een inschatting van de risico’s voor de samenleving, verleent hulp en adviseert en waarschuwt andere organisaties in de vitale sectoren.

Nationaal Cyber Security Centrum

Politie

Als je slachtoffer bent van fraude of oplichting raden wij je aan altijd aangifte te doen bij de politie. De politie heeft een lijst gemaakt met verschillende fraudevormen. Daar zie je ook hoe je het beste aangifte kunt doen.

Politie

Platform Veilig Ondernemen (PVO)

In een PVO werken politie, justitie, gemeenten, brancheorganisaties en ondernemers samen aan de oplossing van veiligheidsproblemen. Dit doen ze door de criminaliteit in kaart te brengen. Met elkaar kijken ze wat er nodig is: preventieve maatregelen nemen, repressieve maatregelen invoeren of een mix van verschillende maatregelen. Zo werken ze samen aan een veilige omgeving voor ondernemers, personeel en klanten.

Platform Veilig Ondernemen

Veiliginternetten.nl

Hier vind je tips en uitleg over veilig internetten. Bij verschillende onderwerpen staat een doorverwijzing naar partijen bij wie je terecht kunt voor individueel advies en ondersteuning.

Veiliginternetten.nl

Lees meer over digitale veiligheid

Slachtoffer geworden? Doe aangifteFraude en misleidingEen digitaal veilig bedrijfDTC: one-stop-shop voor veilig digitaal ondernemen (interview)
InfoPage