(Teken)bevoegde zakenpartners

Je wilt graag weten of de persoon die tegenover je zit bevoegd is tot het aangaan van het contract of overeenkomst. Zeker als het gaat om personen van grotere bedrijven of samenwerkingsverbanden. Als de persoon niet bevoegd is kun je als ondernemer in de problemen komen als er onenigheid ontstaat over de levering of de betaling.

Controle bevoegdheid

Op het uittreksel van de onderneming staat het volgende over de bevoegdheid:

  • Bij een rechtspersoon onder het kopje ‘Bestuurders’: de namen van de bestuurders en hun bevoegdheden.
  • Bij een vof treft onder het kopje ‘Vennoten’: de namen van de vennoten en hun bevoegdheden.
  • Bij een maatschap onder het kopje ‘Maten’: de namen van de maten en hun bevoegdheden.

Wie is er tekenbevoegd?

Wie tekenbevoegd is, hangt af van de rechtsvorm van een bedrijf. Bekijk het overzicht van tekenbevoegdheid.

InfoPage