Tekenbevoegdheid per rechtsvorm

Wie er precies contracten mag tekenen, hangt af van de rechtsvorm van een bedrijf. In het Handelsregister vind je wie er bij een specifiek bedrijf mag tekenen. En of er beperkingen gelden in de bevoegdheid om de onderneming of vennootschap te vertegenwoordigen. Ook kan daarnaast aan een ander persoon een volmacht zijn verleend. Een overzicht per rechtsvorm.

Eenmanszaak

  • De eigenaar is altijd volledig tekenbevoegd.

Vennootschap onder firma (vof)

  • De vennoten mogen afhankelijk van hun bevoegdheid bepaalde contracten wel of niet tekenen.
  • Vennoten kunnen onbeperkt, beperkt of niet bevoegd zijn. In het Handelsregister kan een beperking zijn opgenomen, bijvoorbeeld dat een vennoot afzonderlijk tot een bepaald bedrag mag tekenen en dat daarboven zij dat samen moeten doen.

Commanditaire vennootschap (cv)

  • De beherende vennoten mogen afhankelijk van hun bevoegdheid bepaalde contracten wel of niet tekenen.
  • Net als bij de vof kan deze bevoegdheid onbeperkt, beperkt of niet zijn.

Besloten vennootschap, naamloze vennootschap, stichting, vereniging, coƶperatie

  • Het bestuur als geheel is bevoegd.
  • De bestuurders kunnen zelfstandig of gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegd zijn.
  • De bestuurder die zelfstandig bevoegd is mag tekenen.
  • De gezamenlijk bevoegde bestuurder moet met een of meer anderen tekenen. De bepalingen hierover vind je in de statuten.

Gevolmachtigden

Behalve de hierboven genoemde personen kunnen ook andere personen bevoegd zijn om te tekenen omdat zij een volmacht hebben. Een volmacht kan volledig zijn of beperkt. Dit staat vermeld in het Handelsregister. Er kunnen daarnaast ook nog gevolmachtigden zijn die niet in het Handelsregister staan ingeschreven.

Hoe kan ik zien wie er mag tekenen?

In het uittreksel van een bedrijf staat wie er mag tekenen en of er beperkingen zijn.

InfoPage