Tekenbevoegdheid per rechtsvorm

Wie er in een onderneming contracten mogen tekenen, is per rechtsvorm anders georganiseerd. Lees hier wie er bij welke rechtsvorm tekenbevoegd zijn.

In het KVK Handelsregister vind je wie er namens een bedrijf of rechtspersoon mag ondertekenen. En of er beperkingen gelden in de bevoegdheid om het bedrijf of de rechtspersoon te vertegenwoordigen. Ook kan daarnaast aan een ander persoon een volmacht zijn verleend. Deze informatie staat in het uittreksel van een bedrijf.

Een overzicht van tekenbevoegdheid per rechtsvorm:

Eenmanszaak

 • De eigenaar is volledig tekenbevoegd.

Vennootschap onder firma (vof)

 • De vennoten mogen afhankelijk van hun bevoegdheid bepaalde contracten wel of niet tekenen.
 • Vennoten kunnen onbeperkt, beperkt of niet bevoegd zijn. In het Handelsregister kan een beperking zijn opgenomen, bijvoorbeeld dat een vennoot afzonderlijk tot een bepaald bedrag mag tekenen; ligt het bedrag hoger dan moeten de vennoten samen tekenen.

Commanditaire vennootschap (cv)

 • De beherende vennoten mogen afhankelijk van hun bevoegdheid bepaalde contracten wel of niet tekenen.
 • Net als bij de vof kan deze bevoegdheid onbeperkt, beperkt of niet zijn.

Maatschap

 • De maten van een maatschap zijn alleen bevoegd om namens de maatschap te handelen als ze daarvoor een volmacht van de andere maten hebben gekregen. Ze kunnen daarbij volledig bevoegd worden of beperkte bevoegdheden verkrijgen.

Rederij

 • De leden van de rederij zijn tekenbevoegd.
 • Voor de verbintenissen van de rederij zijn haar leden aansprakelijk, ieder naar evenredigheid van zijn aandeel in het schip.
 • De rederij kan een boekhouder aanstellen die bevoegd is de rederij extern te vertegenwoordigen in alles wat de normale exploitatie van het schip meebrengt.

Besloten vennootschap, naamloze vennootschap, stichting, vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij

 • Het bestuur als geheel is bevoegd.
 • De bestuurders kunnen zelfstandig of gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegd zijn.
 • De bestuurder die zelfstandig bevoegd is mag tekenen.
 • De gezamenlijk bevoegde bestuurder moet met een of meer anderen tekenen. De bepalingen hierover vind je in de statuten. Statuten zijn bij KVK op te vragen.

Gevolmachtigden

Naast de eigenaren, vennoten of bestuurders kunnen ook andere personen, bijvoorbeeld werknemers of familieleden een volmacht hebben. Dat is een verklaring waarin staat dat deze persoon ook namens het bedrijf kan handelen.

Een volmacht kan volledig zijn of beperkt. Dit staat vermeld in het KVK Handelsregister. Er kunnen daarnaast ook nog gevolmachtigden zijn die niet in het Handelsregister staan ingeschreven. Hiervoor moet het bedrijf zelf het bewijs leveren.

Het is belangrijk om goed na te denken over het verlenen van volmachten. Met een volmacht kunnen ook bij afwezigheid van verantwoordelijken belangrijke handelingen doorgaan. Zo regel je de continuïteit van je bedrijf, voor als je bijvoorbeeld op reis bent of in het ziekenhuis belandt.

InfoPage