Wie is er tekenbevoegd?

In het Handelsregister kun je opzoeken wie mag tekenen namens een bedrijf. Wel zo handig als je net een opdracht hebt binnengehaald, maar twijfelt of jouw contactpersoon wel tekenbevoegd is.

Wat is tekenbevoegdheid?

Mensen die tekenbevoegd zijn, mogen bijvoorbeeld namens de onderneming contracten tekenen of bepaalde rechtshandelingen uitvoeren, zoals een wijziging in het Handelsregister doorgeven. Iemand kan volledig tekenbevoegd zijn maar er kunnen ook beperkingen zijn. Bijvoorbeeld dat iemand alleen contracten tot een bepaald bedrag mag tekenen.

Wie is tekenbevoegd?

Wie precies tekenbevoegd is, verschilt per rechtsvorm. Bij een eenmanszaak is dat de eigenaar, bij andere rechtsvormen kunnen er meerdere personen tekenbevoegd zijn.

Overzicht van tekenbevoegde personen per rechtsvorm

Hoe zie ik wie er mag tekenen?

In het uittreksel van een bedrijf staat wie er mag tekenen en of er beperkingen zijn.

Derdenbescherming

Als gegevens van een bedrijf in het Handelsregister niet kloppen, dan kun je het bedrijf daar in veel gevallen op aanspreken. Iedereen moet namelijk kunnen uitgaan van de gegevens in het Handelsregister. Dit heet derdenbescherming.

InfoPage