Zeker zaken doen met informatie uit het Handelsregister

De KvK legt van iedere onderneming en andere rechtspersonen vast wat de handelsnaam is, op welke adres hij gevestigd is en wie bijvoorbeeld tekenbevoegd en aansprakelijk is. U kunt deze bedrijfsgegevens 24/7 opvragen. Om het u makkelijk te maken is onderstaande checklist beschikbaar. Maak er gebruik van. Weten met wie u zakendoet, is een belangrijke manier om fraude te voorkomen.

Checklist Handelsregister

Vraag 
Antwoord
1. Staat mijn klant of leverancier ingeschreven?
Check hiervoor het Handelsregister. Zoek naar de bedrijfsnaam van uw klant en u weet direct of uw klant staat ingeschreven, onder welk inschrijfnummer en op welk adres. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

2. Met welke personen doe ik zaken; wie is de eigenaar en wie is bevoegd?Check voor eigenaren, vennoten, bestuurders en/of gevolmachtigden het uittreksel uit het Handelsregister. In het uittreksel vindt u ook andere actuele bedrijfsgegevens zoals adres, bedrijfsactiviteiten, aantal werkzame personen en oprichtingsdatum.
3. Welke historische gegevens van mijn klant vind ik in het Handelsregister?
De KvK heeft informatie over:
•    De wijzigingen in de belangrijkste gegevens van de gehele onderneming (zowel hoofd- als eventuele nevenvestigingen);
•    De tekenbevoegdheid van functionarissen op een bepaald moment;
•    Alle voormalige adressen, handelsnamen, functionarissen, rechtsvormen en bedrijfsomschrijvingen;
•    Een eventueel faillissement van uw klant in het verleden.
Deze historie informatie kunt u opvragen. Voor informatie over faillissement kunt u ook het insolventieregister raadplegen.
4. Hoe staat mijn klant er financieel voor?
Een jaarrekening geeft inzicht in de financiële ontwikkeling, kredietwaardigheid en de financiële positie van een onderneming. Als uw klant de jaarrekening heeft gedeponeerd kunt u deze bestellen.
5. Heeft mijn klant voldaan aan zijn deponeringsplicht?
Een overzicht van de documenten die een rechtspersoon heeft gedeponeerd bij de KvK kunt u bestellen. 
6. Kan ik de algemene voorwaarden raadplegen?
Ondernemers hebben de mogelijkheid om hun algemene voorwaarden bij de KvK of de Rechtbank te deponeren. Algemene voorwaarden geven informatie over bijvoorbeeld de condities waaronder producten en diensten geleverd worden. Als uw klant  de algemene voorwaarden heeft gedeponeerd bij de KvK kunt u deze bestellen.
7. Hoe ziet de structuur van het concern van mijn zakenpartner er uit?
De concernrelaties geven inzicht in wie tekenbevoegd is, wie aansprakelijk is en wie eigenaar is. Dit is alleen inzichtelijk voor rechtspersonen. Deze gegevens kunt u opvragen.

Mutatieabonnement

U kunt zich abonneren op de wijzigingen in het Handelsregister door het afsluiten van een mutatie-abonnement. Dan ziet u direct adreswijzigingen, mutaties in het bestuur, surseance of faillissement of andere zaken die voor u van belang kunnen zijn.

Ook buitenlandse handelspartners checken

Een buitenlandse Europese partner zoekt u op via European Business Register. U kunt gebruik maken van het samenwerkingsnetwerk van de Kamer van Koophandel.

Eigen gegevens actueel houden

Andere bedrijven kijken ook naar uw gegevens. U bent verplicht het Handelsregister actueel te houden en wijzigen door te geven. Dat biedt zekerheid aan de mensen met wie u zaken doet.

Heeft deze informatie je geholpen?