Wet omzetting aandelen aan toonder: controleer statuten

Op 1 juli 2019 gaat de nieuwe Wet omzetting aandelen aan toonder in. Deze wet heeft belangrijke gevolgen voor naamloze vennootschappen (nv’s).  Deze wetswijziging bepaalt namelijk dat alle aandelen van nv’s vanaf volgend jaar op naam gesteld moeten zijn.

Alle aandelen aan toonder worden ongeldig. Voortaan is de identiteit van een aandeelhouder dus altijd bekend. De wet heeft als doel transacties op de financiële markten transparanter te maken. Dit maakt belastingontduiking, witwassen en de financiering van terrorisme lastiger.


Gevolgen voor naamloze vennootschappen

Veel niet-beursgenoteerde ondernemingen spreken in hun statuten nog over ‘aandelen aan toonder’. Is dit ook in jouw organisatie het geval? Wijzig dan je statuten bij de notaris. Je hebt hiervoor tot 31 december 2019 de tijd. De wetswijziging is geldt voor alle naamloze vennootschappen in Europees Nederland en Bonaire, Eustatius en Saba (BES).

Gevolgen voor aandeelhouders

Aandelen aan toonder worden vanaf 1 januari 2020 waardeloos. Dit betekent dat een aandeelhouder zijn aandelen op naam moet laten stellen. Met een aandeel aan toonder verliest de aandeelhouder namelijk zijn rechten, zoals stemrecht, dividendrecht en voorkeursrecht bij de uitgifte van nieuwe aandelen. Houders van aandelen aan toonder kunnen zich melden bij de nv en aangeven dat ze aandelen op naam willen ontvangen. Na wijziging van de statuten kan de aandeelhouder zijn toonderstukken tot 1 januari 2021 omruilen bij de vennootschap. 

Na 1 januari 2021

Als de aandelen niet voor 1 januari 2021 zijn ingeleverd, dan worden ze eigendom van de nv. De aandeelhouder heeft hierna nog wel 5 jaar het recht om deze aandelen in te leveren voor een vervangend aandeel op naam. Daarna niet meer. Alle aan het aandeel klevende rechten zijn dan wel vervallen.


KVK is jouw partner bij de ondersteuning en inrichting van complianceprocessen. Lees meer over KVK en compliance.

InfoPage