Wet omzetting aandelen aan toonder: controleer statuten

Op 1 juli 2019 ging de Wet omzetting aandelen aan toonder in. Deze wet heeft belangrijke gevolgen voor naamloze vennootschappen (nv’s). Deze wetswijziging bepaalt namelijk dat alle aandelen van nv’s vanaf 1 januari 2020 op naam gesteld moeten zijn.

Voortaan is de identiteit van een aandeelhouder dus altijd bekend. De wet heeft als doel transacties op de financiële markten transparanter te maken. Dit maakt belastingontduiking, witwassen en de financiering van terrorisme lastiger.


Gevolgen voor naamloze vennootschappen

Is jouw organisatie een niet-beursgenoteerde naamloze vennootschap? En spreken de statuten nog over ‘aandelen aan toonder’? Wijzig dan je statuten zo snel mogelijk bij de notaris (dit had uiterlijk 31 december 2019 gebeurd moeten zijn…). De wetswijziging geldt voor alle naamloze vennootschappen in Europees Nederland en Bonaire, Eustatius en Saba (BES).

Gevolgen voor aandeelhouders

Aandelen aan toonder zijn vanaf 1 januari 2020 waardeloos. Dit betekent dat een aandeelhouder zijn aandelen op naam moet laten stellen. Met een aandeel aan toonder verliest de aandeelhouder namelijk zijn rechten, zoals stemrecht, dividendrecht en voorkeursrecht bij de uitgifte van nieuwe aandelen. Houders van aandelen aan toonder kunnen zich melden bij de nv en aangeven dat ze aandelen op naam willen ontvangen. Na wijziging van de statuten kan de aandeelhouder zijn toonderstukken tot 1 januari 2021 omruilen bij de vennootschap.

Na 1 januari 2021

Als de aandelen niet voor 1 januari 2021 zijn ingeleverd, dan worden ze eigendom van de nv. De aandeelhouder heeft hierna nog wel 5 jaar het recht om deze aandelen in te leveren voor een vervangend aandeel op naam. Daarna niet meer. Alle aan het aandeel klevende rechten komen dan te vervallen.


KVK is jouw partner bij de ondersteuning en inrichting van complianceprocessen. Lees meer over KVK en compliance.

InfoPage