Aanvragen Innovatiesubsidie MIT sinds 11 april weer mogelijk

Ruim 55 miljoen euro beschikbaar voor het MKB

Op zoek naar kennis, extra financiering of partners om uw innovatieve ideeën te realiseren? Dan is de MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren (MIT) mogelijk iets voor u. U kunt de subsidie ook gebruiken voor onafhankelijk advies of om te onderzoeken in hoeverre uw nieuwe project haalbaar is. Sinds 11 april 2017 staat de regeling open en kunt u subsidie aanvragen.

Het ministerie van Economische Zaken en de betrokken provincies stellen € 55,75 miljoen beschikbaar aan het MKB. De regeling is verdeeld in een aantal regionale programma’s en een landelijke vangnet met elk een eigen budget. De MIT kent diverse instrumenten, zoals adviesprojecten, haalbaarheidsprojecten, R&D-samenwerkingsprojecten, kennisvouchers, TKI-Innovatiemakelaars en TKI-netwerkactiviteiten. MKB’ers uit alle sectoren kunnen gebruik maken van de regeling. Dit geldt zowel voor starters als gevestigde bedrijven.

Waarom is de MIT interessant?

Bijna 4.000 midden- en kleinbedrijven hebben de afgelopen 4 jaar gebruik gemaakt van de MIT-regeling. “Met 143 miljoen euro aan financiering heeft het MKB voor bijna 400 miljoen euro aan investeringen in innovatie kunnen doen,” vertelt minister Kamp van Economische Zaken bij de evaluatie van de voorgaande regeling. Eerdere deelnemers hebben hun kennis over mogelijke toekomstige innovaties verbeterd en kregen meer inzicht in de technische haalbaarheid en risico’s van het geplande innovatietraject.

Voor wie is de subsidie?

De MIT subsidie is bestemd voor bedrijven werkzaam in één van de topsectoren. Topsectoren zijn door de overheid benoemd als economisch kansrijk. Daarom stimuleert de overheid via de MIT innovaties in deze sectoren. Het gaat om de onderstaande sectoren. Per sector treft u voor meer informatie een telefoonnummer aan van het bijbehorende topsectorloket.

Topsector
Agri & Food - 088 5852206
Chemie - 088 5852207
Creatieve Industrie - 088 5852208
Energie en Biobased - 088 5852209
Hightech Systems & Materialen en ICT - 088 5852210
Life Science & Health - 088 5852211
Tuinbouw & Uitgangsmaterialen - 088 5852213
Water - 088 5852214
Logistiek - 088 5852223

Meer informatie

Meer informatie over de openings- en sluitingsdata, instrumenten, wijzigingen t.o.v. 2016, subsidiespelregels en praktijkverhalen vindt u op de site van RVO. De ervaring leert dat vroeg aanvragen loont. Met de loketwijzer is te achterhalen bij welk loket in uw regio u uw aanvraag kunt indienen. U kunt ook contact opnemen met een adviseur van de Kamer van Koophandel. Die helpt u graag op weg.

Andere financieringsmogelijkheden

Bent u op zoek naar financiering voor uw innovatie, maar is deze regeling niet wat u zoekt? Bekijk dan enkele andere mogelijkheden. Wellicht kunt u uw plannen financieren met crowdfunding of een business angel als investeerder.

InfoPage