Innovatie

Alles over samenwerken met je compagnon

Zoek je een zzp’er voor het samen uitvoeren van grote opdrachten? Of wil je jouw ‘gouden ei’ samen met anderen verder ontwikkelen en op de markt brengen? In co-creatie? Lees hoe je een compagnon vindt die bij je past en hoe je een ijzersterke samenwerking met elkaar opbouwt.

1. Wie zoek je en waarom?

Bepaal wat je wilt gaan doen en waar je goed in bent. Zet daarnaast de ondernemersvaardigheden die nodig zijn voor succes, maar die je zelf niet goed genoeg in de vingers hebt. Ben je bijvoorbeeld goed in sales? Dan kan het zijn dat de maandelijkse btw-aangifte niet je grootste hobby is. Of misschien heb je 1001 ideeën, maar lukt het je niet hier geld mee te verdienen.
Zoek een zakenpartner die je aanvult en sterk is in jouw zwakke punten en beheers samen alle onderdelen van het ondernemerschap. Test je ondernemersvaardigheden. Leg indien nodig een assessment of persoonlijkheidstest af.

2. Wat brengen jullie mee?

Voor succesvol ondernemerschap, heb je een aantal dingen nodig. Zoals een netwerk met potentiële klanten, een zak met geld of specifieke kennis. Bijvoorbeeld van de zorgmarkt, stikstofuitstoot of kunstmatige intelligentie. Beschrijf dit overzichtelijk in een profiel, vergelijkbaar met een vacaturetekst of datingprofiel, met daarin een beschrijving over bijvoorbeeld:

Jij en je compagnon

 • Wat is ieders rol bij jullie gezamenlijke doel? Ben je de bedenker, uitvoerder, verkoper, opschaler of verbinder?
 • Welk type persoonlijkheid zoek je: iemand met lef die risico’s neemt, zich liever aan de regels houdt, snel beslissingen neemt, alle voors en tegens zorgvuldig afweegt, etc.
 • Wat is nodig qua ‘harde’ voorwaarden? Vakkennis? Toegang tot nieuwe distributiekanalen? Opslagruimte voor distributie? Kort gezegd: wat breng jij in? En wat zou je compagnon moeten meenemen?

Hoe jullie het willen organiseren

 • Hoe verdeel je de taken: wie doet wat? En wie neemt de voortrekkersrol?
 • Hoe zie je je rol over een jaar? En de verdere toekomst: wil je een paar jaar knallen en het bedrijf verkopen? Of wil je tot je pensioen doorgaan?
 • Welke cultuur past bij jullie bedrijf of nieuwe markt? Een innovatieve ‘startup-achtige' cultuur? Een mensgerichte cultuur die het binnenhalen van duurzaam talent voorop zet? Of een duurzame bedrijfscultuur?
 • Hoeveel tijd kunnen jullie in het bedrijf steken?

Binnen of buiten je branche, keten, regio of bedrijfstak?

 • Zoek je iemand in de buurt, een bepaalde regio of juist een ander land?
 • Is het handig dat je compagnon uit een specifieke bedrijfstak komt?
 • Wil je grote, complexe problemen helpen oplossen? Bijvoorbeeld de politie helpen met het opsporen van crimineel geld of de stikstofuitstoot in de bouw terugdringen? Dan kan het zijn dat je sneller stappen zet als je met een ondernemer samenwerkt uit een andere sector en die specifieke ervaringen of ideeën heeft (cross-over).
 • Heb je een partner nodig uit de productie- of logistieke keten? Zo ja, waar bevindt hij zich in de keten? Zoek je een toeleverancier? Of moet hij beschikken over een netwerk met verkooppunten?

3. De beste plekken om te zoeken

Het kan zijn dat je nieuwe samenwerkingspartner zich al in je netwerk bevindt. Of in het netwerk van familie, klanten of leveranciers. Ga dus je eigen netwerk na. Meestal introduceren ze je graag ‘warm.’ Levert dit niet de juiste partij op? Zoek verder op deze plekken:

Digitale platforms en databanken

 • Via LinkedIn is het makkelijk zoeken én in contact te komen met elkaars netwerk.
 • Via sociale media; zoals Twitter met #durftevragen (#dtv) of #zzpmatch. Of op sites als ondernemersforum Higherlevel. Of in groepen op LinkedIn of Facebook. Ook zijn er specifieke vakinhoudelijke platforms en fora, zoals het platform voor 3D Printen of circulairondernemen.nl.
 • Online diensten zoals teamventure.nl.

Netwerken

 • Beurzen, businesscafés, bijeenkomsten van brancheorganisaties of ondernemersvereniging, Open Coffee-bijeenkomsten. Op de website van Meetup staan veel evenementen.
 • Incubators, broedplaatsen, bedrijfsverzamelgebouwen, (co)workspaces.
 • Innofest biedt de mogelijkheid voor het testen van je duurzame innovatie tijdens een festival bij een groot publiek; wie weet tref je mensen die je verder helpen naar de volgende fase van je bedrijf.

Overheid en onderwijs

 • Regionale innovatiecentra, zoals het Leiden Bio Science Park, Kennispark Twente, Eindhoven Brainport, RCT Gelderland en Kennispoort regio Zwolle
 • Hogescholen en universiteiten
 • Bedrijfscontactfunctionarissen van je gemeente of beleidsadviseur regionale economie van de provincie
 • Banken en regionale ontwikkelingsmaatschappijen

Via KVK

Voor partners in het buitenland

 • Handelsmissies van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO)
 • Zakenpartnerscan van RvO voor distributeurs, productiepartners of franchisenemers
 • Ambassades of consulaten. In landen waar geen ambassade is kun je terecht bij Netherlands Business Support Offices.
 • Subsidie of financiële regelingen zoals MIT of Horizon 2020 waarbij samenwerken met andere ondernemers een voorwaarde is voor deelname.
 • Enterprise Europe Network biedt toegang tot 600 organisaties in 60 landen. Op hun website kun je je zoekprofiel uploaden of die van anderen bekijken.
 • Innovatie Attaché Netwerk: voor hoogwaardige technologieën en Research & Development partners over de grens.

4. Check je zakenpartner

Het zal niet de eerste keer zijn dat een zakenpartner niet werkelijk is wie hij zegt te zijn. Voorkom problemen en ga iemand's achtergrond na. Dat kan via internet of in je netwerk. Maar je kunt ook:

 • Een registratie bekijken in het KVK-Handelsregister of met de Handelsregister app. Zo controleer je of een bedrijf bestaat, failliet is, in surseance verkeert of schuldsanering heeft. Van bv’s zijn vaak, naast de statutaire gegevens, ook jaarrekeningen beschikbaar.
 • Een gewaarmerkt uittreksel aanvragen bij KVK. Zo heb je bewijs dat een bedrijf wettelijk geregistreerd is en weet je wie officieel de eigenaar én tekeningsbevoegd is.
 • Via het European Business Register kun je handelsregisterinformatie opvragen over bedrijven in andere Europese landen.
 • Het UBO-register maakt transparanter wie aan de touwtjes trekt bij Nederlandse organisaties. Dit gaat witwaspraktijken en terrorismefinanciering tegen.
Meer weten? Schakel een financieel specialist die je kan adviseren.

5. Communiceer

Zien jullie de samenwerking met elkaar zitten? De Samenwerkingschecker helpt je om uit te vinden hoe jullie denken over zaken waar je mee te maken krijgt. Bespreek jullie meningsverschillen en neem dit mee in de afspraken.
Gestart met jullie business? Voldoende contactmomenten met elkaar zorgen ervoor dat jullie op de hoogte zijn van waar ieder mee bezig is en waar je beide van wakker ligt. En het geeft je de gelegenheid voor het gezamenlijk nemen van beslissingen. Ondernemers zeggen weleens dat ze een ‘jaarlijkse APK’ met elkaar houden. Ze bespreken dan of, en hoe, ze hun samenwerking willen 'verlengen'.

6. Afspraken zwart op wit

Een samenwerkingsovereenkomst, zoals een aandeelhoudersovereenkomst, is niet verplicht. Maar voor het voorkomen van conflicten of onduidelijkheden, kan het slim zijn deze wel samen op te stellen. Denk voordat je van start gaat na over onder andere:

 • Ieders investering in tijd en geld
 • Wat te doen met de resultaten (oa. winst, dividend) en hoe deze onderling verdelen
 • Verrekenen van kosten
 • Wie is verantwoordelijk voor verliezen en schulden
 • Wie is eigenaar van producten en kennis
 • Geheimhouding
 • Concurrentie- en/of relatiebeding
 • Periode van de samenwerking
 • Wie welke beslissingen mag nemen. Mag ieder dit zelfstandig doen of uitsluitend met instemming van de ander? En tot welke omvang van kosten of financieel belang?
 • Wie is/zijn tekenbevoegd?
 • Hoe jullie willen communiceren, overleggen en rapporteren (mondeling of schriftelijk)?
 • Wie zorgt voor naleving van de gemaakte afspraken
 • Kunnen partners toetreden of zich terugtrekken?
 • Geschillenregeling; hoe omgaan met verschillen van inzicht en hoe op te lossen
 • Mogelijkheid voor het wijzigen van jullie afspraken of beëindigen van jullie samenwerking

Schakel een jurist in als je er zeker van wilt zijn dat jullie overeenkomst juist, volledig en actueel is. Neem eventueel een compagnonsverzekering.

Let op: met andere bedrijven onderlinge afspraken maken over prijzen of het onderling verdelen van klanten is niet toegestaan. Dit heet kartelvorming en is verboden omdat je concurrentie belemmert. Hier staan boetes op vanuit de Mededingingswet.

Stel, jouw partner of die van je compagnon gaat ook meewerken in jullie bedrijf. Hoe regel je dan de beloning en welke vergoeding is het gunstigst? Er zijn verschillende mogelijkheden.

7. Van wie is het patent, model, merk of idee?

Van wie is straks jouw ‘gouden ei’? Van jou of (ook) van je compagnon? Of misschien zelfs van een concurrent? Denk op tijd aan intellectueel eigendom; een verzamelnaam voor wettelijke beschermingsmogelijkheden van je product, merk of model. Een octrooi aanvragen (in de volksmond ook wel patent genoemd) kan bijvoorbeeld als jullie product nieuw, inventief en industrieel toepasbaar is. En het niet eerder in de openbaarheid verscheen.

Meer weten over octrooien? Laat je informeren door RvO of neem een octrooigemachtigde in de arm. Voor advies over het beschermen van ideeën, merken of modellen, kun je terecht bij Benelux Bureau voor Intellectueel Eigendom (BOIP).

Tip: wist je dat alle octrooien gepubliceerd worden in een voor iedereen toegankelijke database? Zoals in Espacenet. Deze kunnen je veel belangrijke informatie opleveren. Bijvoorbeeld welke bedrijven actief zijn met een bepaalde techniek, wie je (toekomstige) concurrenten zijn of nieuwe samenwerkingspartners.

8. Kies of wijzig een rechtsvorm

Als je besluit samen een bedrijf te starten, dan moet je op een bepaald moment kiezen voor een rechtsvorm. Ook kan het zijn dat er iets moet wijzigen aan de rechtsvorm van een ander bestaand bedrijf van jou of je compagnon. Na het doorlopen van 9 stappen kun je gemakkelijker de voor jou juiste keuze voor een ondernemingsvorm maken. Of gebruik de beslistool. Een nieuw bedrijf erbij kan gevolgen hebben voor je aansprakelijkheid, risico’s en wat je af moet dragen aan de Belastingdienst. Laat je hierover informeren door een fiscalist of je accountant.

9. Wel een goed idee, maar nog geen product?

Heb je wel een goed idee, maar ben je nog op zoek naar een manier om hier snel innovatieve producten en diensten mee te ontwikkelen? Denk dan eens aan de lean startup methode die start ups gebruiken om snel te groeien. Of je nu iets met zijn tweeën achter ‘gesloten deuren’ ontwikkelt, in open innovatie met andere technische experts of in co-creatie met klanten of gebruikers ideeën verder uitwerkt? Met lean startup leer je sneller wat wel en niet werkt. En kom je samen snel tot concrete resultaten.

10. Verdienmodel nog niet rond?

Een ‘million dollar idea’ is een, maar wie staat voor je deur om het van je te kopen? Het antwoord hierop is niet altijd direct te geven. Het Business Model Canvas is een praktisch hulpmiddel voor een werkend verdienmodel. Het omvat alle aspecten van je bedrijf, zoals waardepropositie, klanten, leveranciers, kosten en opbrengsten. En je stelt het makkelijk bij als er iets verandert.

11. Cashflow

Van goede ideeën alleen rookt de kachel nog niet (gelijk). Zorg dat je terug kunt vallen op een constante geldstroom en zo enig ‘spek op de botten' hebt voor het betalen van je belastingaangifte en vaste lasten. Bijvoorbeeld door het zorgen voor opdrachten die een onderstroom aan werk genereert. Denk aan onderhoud aan geleverde producten, service contracten, updates aanbieden van nieuwe ict-kennis en daar een kleine(re) vergoeding voor vragen. Op deze manier is de stap kleiner als klanten grotere opdrachten te vergeven hebben.

Met de perfecte compagnon ben je op weg naar succes. Zoek de perfecte rechtsvorm bij de plannen en jullie zijn niet meer te stoppen.
Ellen Koekkoek

Als KVK-adviseur tip ik ondernemers over innovatie en de beweging naar het ‘nieuwe ondernemen’. En schrijf ik over het stikstofdebat, veranderingen in de foodbranche en samenwerken. Op KVK.nl, socials en Gespot! Innovatienieuws.

InspiratiePage
Starten