Drie vooroordelen over ideebescherming

Wel of geen octrooi aanvragen is soms een lastige beslissing. Zeker wanneer u voor de eerste keer voor deze keuze staat. Sommige ondernemers zien af van ideebescherming. Dat kan een goede beslissing zijn, zolang het niet op verkeerde aannames is gebaseerd. Want niet alles wat over ideebescherming wordt gezegd, is waar. Drie vooroordelen over ideebescherming op een rij.

Vooroordelen

Ideebescherming is duur

Of iets wel of niet duur is, hangt uiteraard af van uw situatie. Maar uw idee deponeren bij i-depot kan al vanaf € 35,-. U heeft dan een wettig bewijsmiddel dat uw idee al bestond op een bepaalde datum. Een octrooi gaat een stap verder: het geeft u exclusieve rechten om een product te ontwikkelen en te vermarkten. De kosten voor een octrooi bedragen minimaal € 2.500,-. Daarnaast betaalt u een bedrag om uw octrooi in stand te houden: instandhoudingstaks. Bijkomende kosten zijn de kosten van uw octrooigemachtigde. Maak van tevoren een inschatting van de kosten en de baten van een octrooi en weeg deze tegen elkaar af. Soms bouwt u trouwens automatisch rechten op. Auteursrecht is zo’n recht dat automatisch ontstaat als u een eigen originele tekst maakt met een eigen schrijfstijl. Dit is een vorm van 'gratis' bescherming.

Beschermen heeft toch geen zin

Veel ondernemers zijn bang voor ellenlange procedures tegen bedrijven die hun product namaken. Procedures die meer kosten dan dat ze opleveren. Overweeg uiteraard of de kosten van in actie komen opwegen tegen de kosten die de inbreuk op uw rechten veroorzaakt. Maar u heeft niet voor niets geïnvesteerd in de ontwikkeling van uw product: een goed octrooi biedt wel degelijk bescherming. Als u merkt dat iemand inbreuk pleegt, kunt u verschillende dingen doen. Procederen is maar één van de opties, die u meestal alleen in het uiterste geval aangrijpt.

Met een octrooi ligt mijn idee op straat

Beschermen is delen van informatie, dat is waar. Een octrooi beschrijft precies hoe uw uitvinding in elkaar steekt: anderen kijken mee en leren misschien van uw inzichten. Wanneer u denkt dat dit in uw nadeel is, zie dan af van een octrooi. Is uw vinding niet te vinden in de octrooidatabases? Dan is geheimhouding mogelijk een goed alternatief. Octrooi aanvragen is een strategische beslissing waarbij meerdere aspecten een rol spelen. Voordeel van een octrooi is dat het u vaak een voorsprong biedt op de markt. U kunt daardoor als eerste marktaandeel veroveren met een nieuw product. En wanneer u uw idee wilt verkopen, biedt een octrooi u een goede onderhandelingspositie. Met een octrooi deelt u dus uw idee, maar u beschikt wel over exclusieve rechten.

Hulp bij keuze voor octrooi

Heeft u praktische vragen over innovatie of wilt u van gedachten wisselen met een adviseur? Neem contact met ons op via 088-5852222 of stel uw vraag online. We helpen u graag op weg of verbinden u met het Octrooicentrum Nederland, een octrooigemachtigde of een andere partij die u inhoudelijk verder kan helpen.

Zelf aan de slag?

RVO heeft een stappenplan dat u helpt bij de beslissing om wel of niet te beschermen. Bekijk welke mogelijkheden voor u geschikt zijn en wanneer u in actie moet komen.