Circulaire economie

Circulaire economie is een systeem om de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging tegen te gaan. Aan het eind van de productielijn gaat het er om waarde te geven aan afval, maar door slim met materialen om te gaan kun je eerder in het productieproces al veel waarde toevoegen.

Minder grondstoffenverbruik en minder afval betekenen kosten besparen. In het verdienmodel staan groen en de impact op het milieu centraal. Een mooi voorbeeld van een verdienmodel is het PAS-model (Product As Service), waarbij een product niet langer verkocht wordt maar de diensten en het gebruik van het product via bijvoorbeeld leasen, statiegeld, delen en abonnementen. Van bezit naar gebruik. De prikkels en de verantwoordelijkheid om een zo goed mogelijk product te maken met zo’n laag mogelijke impact voor het milieu liggen in de keten.

Iets voor mij?

Circulaire economie gaat om een andere mindset, om anders kijken en denken. De uitdaging in de circulaire economie is vooral om processen anders te organiseren. Net als bij sociaal ondernemen ligt er een enorme drive bij ondernemers om goed te willen doen aan ten grondslag.

InfoPage