Duurzaam ondernemen

Duurzaamheid voor producten en bedrijven

Aan de slag met duurzaamheid kan met kleine en grote stappen in je bedrijf. Of je nu je lampen vervangt door LED-verlichting, overstapt op een elektrische bestelbus of een product ontwerpt voor hergebruik. Lees in dit artikel aan welke knoppen je in je bedrijf kunt draaien om je producten en bedrijf stap voor stap te verduurzamen.

Definitie

Duurzaamheid is een breed begrip en een combinatie van meerdere aspecten. Voor bedrijven betekent het ‘het goede doen’ voor mens, milieu, maatschappij en dier. Ofwel, het beschermen van de aarde, het behouden van natuurlijke grondstoffen en het voorkomen van vervuiling en verspilling. En respectvol omgaan met mensen en dieren. Als hulpmiddel voor een duurzame wereld hebben de Verenigde Naties 17 duurzaamheidsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG’s) opgesteld.

Waarom aan de slag?

Een reden om met duurzaamheid aan de slag te gaan kan zijn dat je de wereld goed wilt achterlaten voor degene na je. Of misschien zie je innovatiekansen voor een nieuw product. Maar duurzaamheid wordt met alle akkoorden en uitspraken van rechters steeds minder vrijblijvend. Ook stelt de overheid ‘milieuvriendelijk ondernemen’ soms als voorwaarde voor financiering. Kortgezegd zorgt duurzaamheid voor een nieuw speelveld waar jij als ondernemer gebruik van kunt maken.

Verbeter de duurzaamheid van je bedrijf en producten

Duurzaamheid is zo veelzijdig als je bedrijf zelf. Waar begin je binnen je bedrijf met verduurzamen? Stippel je duurzaamheidsroute uit door voor jezelf te bepalen welke ontwikkelingen je bedrijf als eerste gaan raken. Een benzinestation zal te maken krijgen met bijvoorbeeld elektrisch rijden en een bakker met aardgasvrij bakken. Kies daarna aan welke van de grofweg 7 knoppen je wilt draaien. Begin klein en verduurzaam je producten en bedrijf stapje voor stapje.

7 knoppen om je bedrijf te vergroenen

1. Product en productieproces

Mag je je product in de toekomst nog produceren of verkopen volgens de wet- en regelgeving die dan geldt? Of kan je klant het straks in de huidige vorm nog gebruiken? Zo niet, dan liggen hier innovatiekansen. Als je je product wilt vergroenen, kan je op verschillende aspecten letten. Zoals gebruik van materiaal, het ontwerp van je product en je productieproces.

Materiaal

Als de grondstoffen die je nodig hebt schaars worden in de toekomst, kies dan voor milieuvriendelijke materialen die recyclebaar of biologisch afbreekbaar zijn én waarvan het productieproces duurzaam is. Check dit bijvoorbeeld met de grondstoffenscanner. Een voorbeeld is het duurzame wegwerprietje van Straw by Straw. Een licht product geeft minder vervuilende uitlaatgassen tijdens het vervoer. En met de lichtgewicht poederverf van RAW Paints, vervoer je niet langer liters water heen en weer.

Soms moet je voor de keuze van je materialen voldoen aan wetgeving. Er gelden product-eisen en eisen aan verpakkingen. En vanaf 3 juli 2021 is er een verbod op wegwerpplastic.

Ontwerp

Ook in het ontwerp van je product kan je veel verschil maken. Ontwerp het bijvoorbeeld zo dat je afval makkelijk kunt scheiden voor hergebruik. Een simpel voorbeeld is een plastic yoghurtbakje met een papieren wikkel: wikkel bij papier, bakje bij plastic. Duurzaam ontwerpen is ook dat je een product makkelijk kunt repareren als er 1 onderdeel kapot is.

Productieproces

Ga na of je de uitstoot van je productieproces kunt verminderen, bijvoorbeeld van CO2 en stikstof. In de toekomst gaan we van het gas af. Er zijn alternatieven voor bijvoorbeeld gasgestookte productieapparatuur. Gebruik tot slot milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen. Voor je productieproces gelden regels voor uitstoot van installaties en geluidsvoorschriften.

Duurzaamheidssubsidies

Wil je je product of productieproces aanpassen? Kijk of je gebruik kan maken van innovatie- en duurzaamheidssubsidies. Ga je hernieuwbare energie produceren of CO2-reducerende technieken toepassen? Mogelijk kan je gebruik maken van de Subsidie Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++).

2. Pand

Het verduurzamen van je pand kan met kleine en grote ingrepen. Het varieert van het overstappen op ledverlichting tot van het gas af gaan.

Wil je weten waar je de grootste klappen kunt maken om energie te besparen? Check dat met de energiebesparingverkenner en leer wat voor effecten verschillende maatregelen hebben. Zoals isoleren door muurisolatie en dubbel glas. Ook kan je bijvoorbeeld overstappen op een warmtepomp, elektrische cv-ketel of het warmtenet. Wat betreft de energiezuinigheid van je pand, is er een aantal regels waar je aan moet voldoen.

Vanaf 2050 moeten alle panden CO2-arm zijn. Dit betekent dat voor 2030 1,5 miljoen woningen en gebouwen van het gas af moeten zijn. Tussen eind 2021 en 2050 zullen ook bedrijven stapsgewijs van het gas af gaan. Willem Kesteloo (PHYSEE) weet er wel wat op. Hij ontwikkelde stroomopwekkende ramen voor in gevels.

Om duurzame investeringen te stimuleren is er een aantal duurzaamheidssubsidies, zoals de Energie Investerings Aftrek (EIA) en de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++).

3. Vervoer

De simpelste manier voor duurzamer rijden is minder rijden. Ondernemers in de bouw beperken hun stikstofuitstoot bijvoorbeeld door het bouwpersoneel te laten carpoolen en materiaal gebundeld te laten bezorgen.

Energiezuiniger rijden

Ook kan je energiezuiniger rijden. Bijvoorbeeld met elektrische auto’s of busjes, of door over te stappen op groene brandstoffen. De overheid neemt verschillende maatregelen om dit te stimuleren en vervuilend vervoer te ontmoedigen. Check bijvoorbeeld de financiële voordelen van elektrisch rijden of andere regelingen. Denk niet alleen aan het vergroenen van je bedrijfsauto’s. Er zijn ook manieren om je personeel duurzamer te laten reizen. Lift bijvoorbeeld mee op de nationale fietsambities.

Er zijn ondernemers die al langer bezig zijn met duurzame vervoersoplossingen. Multi Tool Trac BV bedacht een elektrische tractor. En GoodFuels maakt van afvalstromen een 100% duurzame stookolie voor onder andere de scheepvaart. Experts geloven dat waterstof in de toekomst een belangrijke energiebron wordt.

4. Duurzaam inkopen

Bij duurzaam inkopen kijk je niet alleen naar prijs en kwaliteit, maar let je ook op het effect op het milieu, mens en maatschappij. Zoals grondstoffengebruik en CO2-uitstoot. Op de website van het expertisecentrum Aanbesteden PIANOo vind je een checklist met punten waar je op moet letten als je duurzaam inkoopt. Ook op het Digitaal Ondernemersplein vind je meer informatie. Kun je hulp gebruiken bij het bepalen van je duurzame inkoopspecificaties aan je leveranciers? In de MVI-criteria tool vind je criteria van 45 productgroepen.

5. Afval

Afval scheiden is verplicht. Check met de Afvalwijzer voor bedrijven welk afval je moet scheiden. Mogelijk kun je binnen je bedrijf meer scheiden. Bijvoorbeeld (composteerbare) koffiebekers inzamelen. Afval verminderen is ook verduurzamen. Met deze 8 tips houd je je afvalbakken leeg.

Met cradle to cradle maak je van restafval weer nieuwe producten. Leadax maakt van gerecyclede folie uit veiligheidsglas een loodvrije loodvervanger voor in de bouw. Bio Bound BV maakt van olifantsgras diverse betonproducten. En Nijhuis Industries BV wint vet uit afvalwater terug voor biobrandstof of cosmetica.

Als je gaat recyclen, kun je mogelijk subsidie ontvangen. Ook is er een regeling voor als je gaat investeren in het terugwinnen van materialen tijdens afvalverwerking.

6. Personeel

Duurzaamheid raakt, naast milieu, ook het personeelsbeleid. Van fatsoenlijke arbeidsomstandigheden tot eerlijke kansen op de arbeidsmarkt. De overheid neemt verschillende maatregelen om diversiteit op de werkvloer en inclusieve organisaties te stimuleren. Want een divers team aan medewerkers levert een betere omzet en medewerker tevredenheid op. Duurzame inzetbaarheid stimuleer je door medewerkers zich digitaal te laten ontwikkelen en een duurzame bedrijfscultuur te creëren.

Bekijk de duurzaamheidssubsidies voor je personeel. Voor het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking zijn diverse overheidsregelingen.

7. Businessmodel

Ondernemers vinden het niet rond krijgen van je businessmodel de grootste hindernis bij duurzaam ondernemen. Want het gaat niet langer alleen maar om zoveel mogelijk geld verdienen. De nadruk verschuift van bezit naar delen en van winstmaximalisatie naar welzijn. Sociale ondernemers hebben een missie om een probleem aan te pakken. Geld is voor hen geen doel, maar een middel.

Een duurzaam businessmodel kan goede ‘reclame’ voor je bedrijf zijn, weet duurzaamheidsadviseur Edith Kroese. “Door je op de arbeidsmarkt te profileren met de manier waarop jij je inzet voor de wereld, trek je jonge, enthousiaste medewerkers aan. En als je kunt onderbouwen dat het zin heeft wat je doet, heeft dat weer een gunstige uitstraling naar je financiers.”

Kroese noemt ‘product as a service’ als voorbeeld van hoe je duurzaamheid kan inbouwen in je bussinessmodel. “Bij MUD jeans, lease je een spijkerbroek en geef je hem weer terug, waardoor je de hoeveelheid afval in de keten beperkt.”

Laat je inspireren door 6 andere verdienmodellen. Het business model canvas geeft je handvatten om je groene businessmodel rond te krijgen.

Succesfactoren

Vergroot de slagingskans van je duurzame plannen en zorg voor:

Draagvlak

Besef dat je anderen nodig hebt om verder te komen. Investeer in de bereidheid van medewerkers om met je mee te willen doen. Of betrek samenwerkingspartners, zoals klanten en leveranciers, en pak duurzame plannen in co-creatie op. Leg uit wat je wilt bereiken en waarom.

Zichtbare resultaten

Maak zichtbaar wat inspanningen opleveren. Met de Levenscyclusanalyse meet je bijvoorbeeld welke invloed je product heeft op het milieu. Vanaf het productieproces tot en met het moment dat de gebruiker het weggooit. Of je CO2-uitstoot vermindert, meet je met de Milieubarometer van Stimular of de CO2-calculator van het Klimaatplein. En met de MVO-prestatieladder kijk je naar mens en maatschappij, bijvoorbeeld eerlijke handel en het tegengaan van kinderarbeid.

Actuele kennis

Houd de kennis over de laatste ontwikkelingen bij jou en je medewerkers up-to-date. Zoals over grondstofgebruik of circulair ontwerpen. Leer bijvoorbeeld van studenten.

Keurmerken of certificeringen

Laat je klanten en leveranciers zien dat je duurzaam onderneemt met een keurmerk. Je kunt je bedrijf ook laten certificeren. ISO 14001 gaat bijvoorbeeld over milieu en ISO 26000 over MVO.

Voorbeelden van duurzaam ondernemerschap

Duurzame verfpoeder

“Zet kleine stapjes,” tipt Willemijn Wortelboer (RAW Paints). “Ga eerst eens in de praktijk kijken of het werkt wat je in gedachten hebt. En praat met klanten om ervan te leren. En als je echt zover bent, ga dan de vervolgfase in.” In het Webinar Duurzaam Vooruit vertelt ze haar verhaal.

Bewust personeelsbeleid

Investeer in bewust personeelsbeleid is het advies van ondernemer Laamia Elyounoussi (De Zaak). “Bied opleidingsmogelijkheden. Je investering heb je zo terugverdiend.” Het ziekteverzuim ligt in haar bedrijf onder de 1%. Dat is 3% lager dan het landelijk gemiddelde. “En advertenties zetten voor nieuwe medewerkers hoeven we niet door onze ambassadeurs.”

Circulair en klimaatpositieve businessmodellen

“Als bakker moet je meer kunnen dan alleen brood bakken,” stelt Maurits Groen (Kipster) over het businessmodel. “Schrijf een verhaal met kwalitatief hoogwaardige ingrediënten van ecologische leveranciers en lange termijn relaties met klanten in de hoofdrol.” Wouter Staal (Yoghurt Barn) vult praktisch aan: “Als je weet hoeveel CO2 je exact waar uitstoot, moet je een goed plan hebben voor reductie en compensatie.”

Als je kantoorpand in 2023 niet energiezuinig is, moet je dicht. Check de regels op tijd.
Ellen Koekkoek

Als KVK-adviseur tip ik ondernemers over innovatie en de beweging naar het ‘nieuwe ondernemen’. En schrijf ik over het stikstofdebat, veranderingen in de foodbranche en samenwerken. Op KVK.nl, socials en Gespot! Innovatienieuws.

InspiratiePage
Innovatie