Duurzaam ondernemen

Je bedrijf verduurzamen: let op deze maatregelen

Je verduurzaamt als ondernemer je bedrijf niet alleen omdat je graag rekening houdt met mens, dier en natuur. Wettelijk ben je namelijk ook verplicht om een aantal maatregelen te nemen en je te houden aan verschillende regels. Met dit overzicht ben je op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving rond het verduurzamen van je bedrijf.

Op sommige terreinen is het inzetten op duurzaamheid verplicht. Zo is het gebruik van wegwerpplastic sinds juli 2021 verboden en moeten veel kantoorgebouwen vanaf januari 2023 energielabel C hebben. 

Doelen uit het Klimaatakkoord

Deze verplichtingen zijn onderdeel van een groter pakket aan maatregelen waarmee Nederland de doelstellingen uit het Klimaatakkoord moet halen. De belangrijkste doelen richten zich op de CO2-uitstoot: in 2030 moet de uitstoot 49% lager zijn dan in 1990. En in 2050 moet de CO2-uitstoot zelfs 95% minder zijn ten opzichte van 1990.

Wetten en regels op het gebied van duurzaamheid

Verduurzamen van kantoorgebouw en bedrijfspand:

 • Voor alle nieuwbouw geldt dat de vergunningaanvragen sinds 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor een Bijna Energie Neutrale Gebouw (BENG).
 • Er is een nieuw energielabel voor utiliteitsgebouwen. Dat zijn alle gebouwen die geen woonbestemming hebben. Dit label geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is en welke mogelijkheden voor verduurzaming er zijn.
 • Je moet je kantoorpand van 100 m2 of meer al voor 2023 van energielabel C voorzien. Er zijn uitzonderingen op deze verplichting. Deze staan in de beslisboom van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO).
 • Gebruik je meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas? Dan moet je energiebesparende maatregelen nemen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Elke bedrijfstak kent zijn eigen maatregelen.

Duurzaam gebruik van fossiele energie en grondstoffen:

 • De overheid verhoogt in 2021 en 2022 de opslag voor Duurzame Energie- en klimaattransitie (ODE). In de praktijk betekent dit dat je lasten omhoog gaan als je dezelfde hoeveelheid fossiele energie gebruikt als het jaar daarvoor.
 • De overheid zet al langer in op maatregelen voor rijden zonder vervuilende uitstoot. Door een fijnstoftoeslag van 15% en een accijnsverhoging betalen eigenaren van dieselvoertuigen sinds 1 januari 2020 meer dan andere autobezitters.
 • Hergebruik van grondstoffen begint bij het op de juiste manier scheiden van afval. Sinds 2 maart 2021 gelden hiervoor nieuwe regels. Check met de Afvalwijzer voor bedrijven welk afval je moet scheiden.
 • Sinds 1 juli 2021 betaal je statiegeld op kleine plastic flesjes. Dit is bovenop het verbod op de verkoop van wegwerpplastic. Voor wegwerpverpakkingen zoals de papieren koffiebeker en het plastic bakje voor frites moeten bedrijven vanaf 1 juli 2023 extra geld in rekening brengen of een duurzaam alternatief bieden. Vanaf januari 2024 zijn plastic verpakkingen niet alleen verboden voor consumpties onderweg maar ook voor consumpties ter plaatse. 
 • Vanaf 1 januari 2023 komt er statiegeld op blikjes en gelden. Vanaf dan gelden er ook strengere regels voor restafval van textiel.

Impact PFAS, stikstof en CO2-uitstoot op milieu:

 • De overheid komt nog met definitieve PFAS-regels. Bouwers en baggeraars krijgen daarmee duidelijkheid over hoe ze grond die poly-en perfluoralkylstoffen (PFAS) bevat, mogen gebruiken of vervoeren. Omdat er nog meerdere belangrijke onderzoeken lopen, is het volgens de overheid nog niet mogelijk om een definitief kader op te stellen. Tot die tijd geldt het tijdelijk handelingskader.
 • De stikstofmaatregelen treffen met name de sectoren landbouw, industrie, bouw en verkeer.
 • Voor grote industriële bedrijven die ook onder het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) vallen, geldt sinds 1 januari 2021 een nationale CO2-heffing. De heffing geldt ook voor afvalverbrandingsinstallaties en bedrijven die grote hoeveelheden lachgas uitstoten.
 • Reders moeten rekening houden met strengere regels voor nieuwe schepen. Niet alleen voor het terugdringen van de stikstofuitstoot, maar ook voor het geven van inzicht in het energieverbruik en het zuiveren van ballastwater. Daarnaast mogen binnenvaartschepen niet meer varend restdampen van benzeen en motorbrandstoffen ontgassen. Dit moet voortaan met een ontgassingsinstallatie op daarvoor aangewezen locaties. Wanneer het verbod ingaat, is nog niet bekend.

Read this article in English

Alle maatregelen die voortvloeien uit het Klimaatakkoord vind je terug in MKB Klimaatwerk. Met deze digitale tool ontdek je van welke regelingen jouw branche gebruik kan maken.
Mathias de Graag

Met mijn artikelen houd ik ondernemers op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Mijn focus ligt daarbij op het nut en de noodzaak voor ondernemers om in actie te komen voor mens en natuur.

InspiratiePage
Duurzaam