Duurzaam ondernemen

Klimaat: maatregelen in 2021

De ene na de andere klimaatmaatregel komt op ons af. Hoe houd je overzicht en welke zijn belangrijk voor jou? Klimaatmaatregelen en regelingen waar je in 2021 mogelijk mee te maken krijgt.

Groener rijden, energie besparen en materialen hergebruiken. De overheid doet steeds meer voor het in stand houden van grondstoffen voor de toekomst en tegen de uitstoot van broeikasgassen. Check wat er in 2021 verandert. En welke regelingen je volgend jaar kunt gebruiken als je je bedrijf wilt vergroenen.

1. Energiezuinige gebouwen

Vanaf 2021 gelden strengere regels voor energiegebruik van nieuwe gebouwen met de Bijna Energie Neutrale Gebouw eisen (BENG). Ook komt er een nieuw energielabel voor utiliteitsgebouwen. Dat zijn alle gebouwen, behalve woningen. Dit label geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is.

Daarnaast moest je een pand van 100 m2 of meer al voor 2023 van energielabel C voorzien. Gebruik je meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas? Dan moet je energiebesparende maatregelen treffen die zich binnen 5 jaar terug verdienen. Elke bedrijfstak kent zijn eigen maatregelen.

Met de Energiebesparingsverkenner krijg je inzicht in hoe je energie bespaart in je pand. Denk bijvoorbeeld aan de isolatie en ventilatie van je pand en het glastype van je ramen.

Regelingen

2. Gasarm ondernemen

De overheid wil het gebruik van gas afbouwen en het gebruik van hernieuwbare energie aanmoedigen. Ze wil overstappen van een fossiele naar een duurzame energievoorziening en verhoogt hiervoor in 2021 en 2022 de opslag voor Duurzame Energie- en klimaattransitie (ODE). In de praktijk betekent dit dat je lasten omhoog gaan als je dezelfde hoeveelheid fossiele energie gebruikt. Ook komen er in 2021 Europese emissie-eisen voor pellet kachels.

Regelingen

 • Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++)

  De SDE++ subsidie kan je gebruiken voor het opwekken van hernieuwbare energie. Let wel op de openingstermijnen en het beschikbare budget. In 2020 is de regeling uitgebreid met technieken voor de afvang en opslag van CO2. En in 2021 wordt deze regeling verder verruimd met aanvullende technieken, bijvoorbeeld voor glastuinbouwbedrijven.

 • Milieu-investeringsaftrek (MIA)

  Met de MIA kan je tot 36% aftrekken van investeringen in milieuvriendelijke technieken.

 • Vamil-regeling

  De Vamil biedt belastingvoordeel, doordat je op een voor jou gunstig moment kan afschrijven op je investering.

Lees meer over de overstap van fossiele naar duurzame brandstoffen.

3. Circulaire economie

In 2021 gaat het kabinet meer aandacht besteden aan circulair ondernemen. Doel is dat we de helft van de materialen die we nu gebruiken in 2030 gaan hergebruiken. In 2050 wil het kabinet zelfs dat we volledig circulair zijn.

Regelingen

 • Nieuw fonds circulaire economie

  Het kabinet maakt in 2021 eenmalig 40 miljoen euro vrij voor ondernemers die hun bedrijf circulair willen maken en afgedankte grondstoffen gebruiken voor nieuwe producten. Hoe dit er precies uit komt te zien, is nog niet bekend.

 • Subsidie circulaire ketenprojecten

  De subsidie circulaire ketenprojecten gaat in 2021 weer open. Dit kan interessant zijn als je, samen met andere ondernemers, materialen zoveel mogelijk wilt hergebruiken. Of wanneer je kiest voor bijvoorbeeld een circulair product of businessmodel.

 • DEI+ circulaire economie

  Deze subsidieregeling voor recycling van afval, hergebruik en biobased grondstoffen, gaat in 2021 mogelijk ook weer open.

Hergebruik van grondstoffen begint bij het op de juiste manier scheiden van afval. Vanaf 2 maart gelden hiervoor nieuwe regels. Check met de Afvalwijzer voor bedrijven welk afval je moet scheiden.

In 2021 nemen we afscheid van het grootverbruik van plastic. Zo komt er statiegeld op kleine plasticflesjes vanaf halverwege 2021. Dit is bovenop het verbod op de verkoop van wegwerpplastic. Daarnaast komen er strengere regels voor restafval van textiel. De ingangsdatum van deze textielregeling is nog niet bekend.

4. Groener rijden

De overheid zet al langer in op maatregelen voor rijden zonder vieze uitstoot. Dat is niet nieuw. Wel wijzigen ieder jaar de regelingen waar je gebruik van kunt maken:

Regelingen

 • Subsidie Emissieloze Bedrijfsauto’s

  Vanaf medio maart 2021 kun je in aanmerking komen voor een subsidie van 10% op de aanschafkosten van een nieuwe emissieloze bedrijfsauto.

 • Bijtelling auto op zonnecellen

  Vanaf 2021 krijg je ook recht op een korting op de bijtelling van auto’s met zonnepanelen.

 • Korting op de bijtelling

  Voor elektrische auto’s en auto’s op waterstof geldt al een korting op de bijtelling, maar deze zal in 2021 dalen van 14% naar 10%.

 • Geen motorrijtuigenbelasting

  Voor elektrische bestelauto’s blijft in 2021 gelden dat zij geen motorrijtuigenbelasting betalen.

 • Rijden op fossiele brandstoffen duurder

  Voor voertuigen op fossiele brandstoffen, zoals een diesel- of benzinebestelbus, stijgt de wegenbelasting in 2021. Afhankelijk van het gewicht is dit gemiddeld 24 euro per jaar. Tot slot stijgt ook de accijns op diesel in 2021 met 1 cent.

 • Vamil-regeling

  Met de Vamil schrijf je de aanschafkosten van een elektrische bedrijfsauto op een voor jouw gunstig moment af.

 • Milieu Investeringsaftrek (MIA)

  Met de MIA kan je tot 36% van de investeringskosten in mindering brengen op je fiscale winst.

5. Stikstof- en PFAS regels

In het voorjaar van 2021 komt de overheid waarschijnlijk met definitieve PFAS-regels en krijgen bouwers en baggeraars duidelijkheid over hoe je grond die poly-en perfluoralkylstoffen (PFAS) bevat, mag gebruiken of vervoeren. Eerder in juli 2020 zijn de regels tijdelijk verruimd, waardoor bouwactiviteiten weer (deels) verder konden gaan.

Het kabinet maakt extra geld vrij voor het terugdringen van de stikstofuitstoot. Dit maakte ze met Prinsjesdag bekend. Bijvoorbeeld voor natuurherstel, aanpassingen in stallen, een gezonde toekomst van de landbouwsector, het verdienvermogen van boeren en de voedselvoorziening. De in 2019 bekendgemaakte stikstofmaatregelen treffen met name de sectoren landbouw, industrie, bouw en verkeer.

Regelingen

6. Produceren met minder CO2

Vanaf 1 januari 2021 komt er een CO2-heffing voor bedrijven met uitstoot uit hun broeikasgas-, lachgas-, of afvalverbrandingsinstallatie. Deze heffing komt naast de BBT-aanpak die al bestaat voor grotere industriële bedrijven en bepaalt aan welke uitstoot-voorschriften installaties moet voldoen.

Regelingen

 • Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++)

  De SDE++ kun je gebruiken als je investeert in het produceren van hernieuwbare elektriciteit, warmte, gas of een combinatie van beide. Let wel op de openingstermijnen en het beschikbare budget. Vanaf 2020 valt ook de afvang en opslag van CO2 onder deze regeling. En in 2021 volgen meer technieken, bijvoorbeeld voor glastuinbouwbedrijven.

 • Vamil-regeling

  Met de Vamil kan je milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen afschrijven op een door jou gekozen moment. Dit kan je belastingvoordeel opleveren.

 • Milieu-investeringsaftrek (MIA)

  Met de MIA trek je tot 36% van de investeringskosten af van je fiscale winst.

 • Energie-investeringsaftrek

  Met de Energie-investeringsaftrek breng je 45% in mindering als je geld steekt in CO2-reductie of energiezuinige technieken.

Lees meer over de maatregelen die de overheid de komende jaren neemt om de CO2-uitstoot te verminderen.

7. Duurzame scheepvaart

Reders moeten rekening houden met strengere regels voor nieuwe schepen in 2021. Niet alleen voor het terugdringen van de stikstofuitstoot, maar ook voor het geven van inzicht in het energieverbruik en zuiveren van ballastwater.

Daarnaast mogen binnenvaartschepen in 2021 niet meer restdampen van benzeen en motorbrandstoffen varend ontgassen. Dit moet voortaan met een ontgassingsinstallatie op aangewezen locaties. Een verbod op het varend ontgassen van benzine bestaat overigens al sinds 2006.

Regelingen

 • Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw

  Deze regeling kan je tot 25% subsidie opleveren als je je schip duurzaam wilt bouwen of verbouwen. Let wel op de openstellingstermijn.

Overige regelingen

Met de Regeling groenprojecten krijg je financiering bij banken als je gaat investeren in milieuprojecten of andere groene (bouw)projecten. Check ook of je met een groenverklaring in aanmerking komt voor een lagere rente.

Op het Digitaal Ondernemersplein vind je meer regelingen die vanuit de Europese unie of binnen je provincie gelden.

Alle maatregelen die voortvloeien uit het Klimaatakkoord vind je terug in MKB Klimaatwerk. Met deze digitale tool ontdek je van welke regelingen jouw branche gebruik kan maken.

De gevolgen van de maatregelen uit het Klimaatakkoord verschillen sterk per branche. Het ministerie van Economische Zaken onderzocht de financiële impact voor bedrijven in verschillende sectoren.

Nieuwsgierig naar manieren om je bedrijf te verduurzamen?
Ellen Koekkoek

Als KVK-adviseur tip ik ondernemers over innovatie en de beweging naar het ‘nieuwe ondernemen’. En schrijf ik over het stikstofdebat, veranderingen in de foodbranche en samenwerken. Op KVK.nl, socials en Gespot! Innovatienieuws.

InspiratiePage