Duurzaam ondernemen

Klimaatakkoord: wat betekent het voor clean tech?

Voor ondernemers in de clean tech biedt het Klimaatakkoord veel nieuwe kansen. Bijvoorbeeld voor innovaties in de landbouw, het vervoer en voor gebouwen. Het ministerie van Economische Zaken onderzocht in 2020 wat de financiële impact van het Klimaatakkoord op het mkb is. Ontdek welke kansen er liggen voor ondernemers in de clean tech.

Samen met de belangrijkste sectoren en brancheorganisaties sloot het kabinet in 2019 het Klimaatakkoord. Een pakket aan maatregelen en voornemens voor het halveren van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 ten opzichte van 1990. Veel van de 600 afspraken zijn nog niet uitgewerkt. In het onderzoek van EZK staan de maatregelen die al wel concreet zijn en invloed hebben op het mkb, zoals clean tech bedrijven.

Clean tech is een verzamelnaam voor bedrijven met producten of diensten die bijdragen aan een schonere aarde. Van producenten van LED-lampen, opwekkers van duurzame energie tot bedrijven die werken met recycling. Voor deze sector biedt het Klimaatakkoord kansen. Tegelijkertijd moet de sector rekening houden met (investerings)kosten naar aanleiding van het Klimaatakkoord.

Effect klimaatmaatregelen

Net als andere sectoren zullen ook clean tech bedrijven te maken krijgen met eisen voor het energiezuiniger maken van het bedrijfspand, aardgasvrij ondernemen en hogere belastingen op energie. Omdat de sector uit heel verschillende bedrijven bestaat, zijn in het rapport de financiële gevolgen hiervan niet verder uitgewerkt voor deze branche. Voor een idee van de impact op jouw bedrijf kan je kijken naar een gelijksoortig bedrijf in een andere branche.

Met de MKB Klimaatwerk tool ontdek je welke subsidiemogelijkheden er voor jouw bedrijf zijn en welke acties je zelf kunt uitvoeren.

Kansen

Voor de clean tech branche noemt het rapport de volgende kansen:

  • Gebouwen: er komt meer werk voor bedrijven die zich bezig houden met toepassingen voor of het ontwikkelen van zonnepanelen, windenergie en biomassa. De vraag neemt toe naar oplossingen voor de lokale opslag van energie en energiemanagementsystemen. Ook de vraag naar LED-verlichting is gestegen.
  • Mobiliteit: er is een groeiende vraag naar de productie van elektrische voertuigen, zowel personenauto’s als machinevoertuigen. Ook is er vraag naar het refurbishen van accu’s voor deze voertuigen. Andere bedrijven richten zich op het opslaan van remenergie van treinen, bijvoorbeeld met batterijen.
  • Landbouw: ook de veranderingen waar de landbouw voor staat bieden kansen voor clean tech bedrijven. Zoals het uitwisselen van restwarmte tussen industriële en landbouwbedrijven. Of de groeiende vraag naar systemen voor mestvergisting.
Lees ook wat het Klimaatakkoord voor andere sectoren betekent.
Ellen Koekkoek

Als KVK-adviseur tip ik ondernemers over innovatie en de beweging naar het ‘nieuwe ondernemen’. En schrijf ik over het stikstofdebat, veranderingen in de foodbranche en samenwerken. Op KVK.nl, socials en Gespot! Innovatienieuws.

InspiratiePage
Duurzaam