Duurzaam ondernemen

Klimaatakkoord: wat betekent het voor softwarebedrijven?

Voor softwarebedrijven biedt het Klimaatakkoord veel nieuwe kansen. Bijvoorbeeld voor innovaties in energiesystemen, elektrisch rijden en duurzame gebouwen. Het ministerie van Economische Zaken onderzocht in 2020 wat de financiële impact van het Klimaatakkoord op het mkb is. Ontdek wat dit voor softwarebedrijven betekent, wat je zelf kan doen en welke subsidies er zijn.

Samen met de belangrijkste sectoren en brancheorganisaties sloot het kabinet in 2019 het Klimaatakkoord. Een pakket aan maatregelen en voornemens voor het halveren van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 ten opzichte van 1990. Veel van de 600 afspraken zijn nog niet uitgewerkt. In het onderzoek van EZK staan de maatregelen die al wel concreet zijn en invloed hebben op het mkb, zoals softwarebedrijven.


De branche in cijfers

De softwarebranche in cijfersBron: MKB Impacttoets Klimaatakkoord; cijfers over 2019.

Kansen

Voor de softwarebranche brengt het Klimaatakkoord veel nieuwe kansen. In de energietransitie spelen digitale technieken en software een grote rol. Op deze gebieden signaleert het onderzoek kansen voor de branche:

  • Mobiliteit: voor duurzaam vervoer zoals elektrische auto’s, laadpalen en smart grids zijn softwareoplossingen nodig. Bijvoorbeeld besturingssoftware om laadpalen dynamisch aan te sturen. Als de zon schijnt, kan er meer energie naar de auto, als ook de magnetron aan is minder. Of smart grids om de elektrische auto ook als opslag voor energie van huizen te gebruiken.
  • Gebouwen: de omslag naar emissiearme huizen en bedrijfspanden vraagt om software voor systemen op het gebied van klimaatbeheersing, ventilatie en energiemanagement.
  • Energie: de opwekking en opslag van duurzame energie vragen om oplossingen om elektriciteitsnetten slimmer en toekomstbestendig te maken. Software kan helpen met netwerkmanagement en het monitoren van energieverbruik van apparaten, dat een belangrijke rol kan spelen in smart grids.
  • Landbouw: energiebesparing en verminderen van de uitstoot van CO2 en stikstof bieden kansen voor smart farming. Via softwaretoepassingen voor bijvoorbeeld drones en sensoren kan veel efficiënter landbouw worden bedreven.

Effect klimaatmaatregelen

Een softwarebedrijf zal door de maatregelen in het Klimaatakkoord jaarlijks nauwelijks duurder uit zijn, staat in het onderzoek. Volgens een rekenvoorbeeld in het rapport zal een softwarebedrijf met een omzet van 1 miljoen euro de huidige marge van 4 tot 5% behouden.

Energie besparen

Je kunt energie besparen door onder andere gebruik te maken van zonne- en windenergie. Met deze vormen van energie kun je elektriciteit opwekken, waardoor je minder afhankelijk bent van gas. Afhankelijk van de hoeveelheid stroom die je met je zonnepanelen of windmolens opwekt, kun je ook stroom terugleveren aan het stroomnet.

Informeer bij netbeheerder

Om elektriciteit terug te kunnen leveren, moet het stroomnet voldoende capaciteit hebben. Dit heet ook wel transportcapaciteit. Door de toename van zonne- en windparken, is die capaciteit soms niet groot genoeg. Informeer daarom vooraf bij je netbeheerder welke mogelijkheden hiervoor zijn. Je vindt je netbeheerder op www.eancodeboek.nl.

Je bedrijfspand moet in de toekomst energielabel A hebben. Dit kost je afhankelijk van je huidige energielabel tussen de 2.000 en 20.000 euro per pand. Jaarlijks bespaar je daarna tussen de 180 en 5.000 euro per pand. De belasting op energie gaat bij gemiddeld en gelijk gebruik met enkele duizenden euro’s omhoog.

Energielabel A

In 2050 zijn alle bedrijfspanden CO2-arm. In 2030 is er al een eerste slag op de besparing gemaakt. Hoe dit precies vorm krijgt, wordt nog uitgewerkt. In het onderzoek staat wat het betekent voor softwarebedrijven om hun pand van energielabel A te voorzien.

Je pand verduurzamen tot energielabel A, bijvoorbeeld door muurisolatie of dubbel glas, kost je bij een pand van 360 m2 eenmalig tussen de 2.000 en 20.000 euro per pand, afhankelijk van het huidige energielabel. Jaarlijks bespaar je daarna tussen de 180 en 5.000 euro op de energierekening per pand.

Energiebelastingen

De overheid wil dat het loont om over te stappen op duurzame energie. Daarom gaat de belasting op elektriciteit jaarlijks omlaag en op aardgas omhoog. Bij een verbruik van 15.000 m3 gas zorgt dat in 2020 voor 600 euro hogere gaskosten. Dit loopt op tot 1.300 euro extra in 2028.

Ook gaat de belasting voor Opslag Duurzame Energie (ODE) omhoog. Met dit geld stimuleert de overheid de productie van duurzame energie.

Aardgasvrij ondernemen

Om van het gas af te gaan moet je eenmalig tussen de 4.800 euro en 25.000 euro investeren. Deze kosten komen onder andere voort uit de aanschaf van een elektrische warmtepomp. De jaarlijkse energiekosten dalen daarna bij gelijk energieverbruik met 3.300 euro.

Wijkaanpak

Nederland gaat wijk voor wijk van het gas af. Gemeenten werken een wijkgerichte aanpak uit en maken eind 2021 bekend welke wijk wanneer aan de beurt is. Samen met gebouweigenaren bepaalt de gemeente wat de beste oplossing is voor warmte en stroom. De wijkaanpak zal eind 2021 van start gaan en waarschijnlijk tot 2050 duren. Dat betekent dat niet alle ondernemers tegelijkertijd van het gas af gaan.

Verwarming

Van het gas af, betekent dat je je pand op een andere manier moet verwarmen. Bijvoorbeeld met een warmtepomp, elektrische cv-ketel of een aansluiting op het warmtenet. De elektrische cv-ketel valt meestal duurder uit, omdat elektriciteit duurder is dan gas. Of je op een warmtenet kan aansluiten hangt af van je locatie, daar heb je zelf geen invloed op. De onderzoekers hebben in hun berekeningen daarom gekeken naar de warmtepomp als alternatief. Een elektrische warmtepomp kost eenmalig tussen de 5.000 en 25.000 euro, afhankelijk van het type en vermogen.

Softwarebedrijven kunnen 95% van het gasgebruik vervangen met een warmtepomp. De rest van het gas komt voor rekening van apparaten die niet met een warmtepomp vervangen kunnen worden. Dat betekent bij een gemiddeld gasverbruik van 15.000 m3 een besparing van 3.300 op de jaarlijkse energiekosten.

Acties en subsidies

Met de MKB Klimaatwerk tool ontdek je welke subsidiemogelijkheden er voor jouw bedrijf zijn en welke acties je zelf kunt uitvoeren.

Bedrijfspand

  • Ontdek met de Energiebesparingsverkenner hoe je energie bespaart.
  • Heeft je pand voor meer dan de helft een kantoorfunctie en is de totale oppervlakte van je pand meer dan 100 m2? Dan ben je verplicht deze voor 2023 van energielabel C te voorzien.
  • Gebruik je meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas? Dan ben je verplicht energiebesparende maatregelen te treffen die zich binnen 5 jaar terugverdienen, zoals het inzetten van restwarmte uit ovens en efficiënter gebruik van apparatuur. Met de Wetchecker energiebesparing ontdek je welke regels voor jouw situatie gelden.
  • Betaal minder belasting met de MIA-regeling door maximaal 36% van de investeringskosten in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen van je fiscale winst af te trekken. Met de Vamil-regeling schrijf je deze investeringen bovendien af op een voor jou gunstig moment. 

Gasloos ondernemen

  • Bespaar met de ISDE-subsidie 1.000 tot 2.500 euro op de aanschaf van een warmtepomp of zonneboiler.
  • Betaal minder belasting met de Energie-investeringsaftrek (EIA) door maximaal 45,5% van de investeringskosten van je fiscale winst af te trekken.
Lees ook wat het Klimaatakkoord voor andere sectoren betekent.
Ellen Koekkoek

Als KVK-adviseur tip ik ondernemers over innovatie en de beweging naar het ‘nieuwe ondernemen’. En schrijf ik over het stikstofdebat, veranderingen in de foodbranche en samenwerken. Op KVK.nl, socials en Gespot! Innovatienieuws.

InspiratiePage
Duurzaam