Duurzaam ondernemen

Subsidiepot voor ver­duurza­ming bedrijven aangevuld

Het demissionaire kabinet wil ondernemers in 2022 via subsidies extra helpen met verduurzamen. Zo gaat er extra geld naar de SEBA-regeling die ondernemers moet stimuleren om elektrisch te gaan rijden. Mkb’ers die in milieuvriendelijke technieken investeren kunnen via de SDE++ eveneens belastingvoordelen tegemoet zien. Dat blijkt uit de duurzaamheidsplannen in de Miljoenennota die op Prinsjesdag zijn bekendgemaakt.

De subsidieplannen zijn onderdeel van een totale extra investering van 6,8 miljard euro in klimaat. Het budget voor de SDE++-subsidies gaat omhoog met 3 miljard euro. Voor de overstap naar elektrisch rijden voor zowel ondernemers als particulieren komt 600 miljoen euro extra vrij, onder meer via de SEBA-regeling.
Naast subsidies voor bedrijfsleven en particulieren, is onder meer geld gereserveerd voor groenere energie-infrastructuur en co2-reductie in de industrie.
Het demissionair kabinet wil met deze extra maatregelen voldoen aan de klimaatdoelstellingen uit het Klimaatakkoord en de aanvullende maatregelen die voortkomen uit het Urgendavonnis.

Meer over de plannen voor 2022? Kijk op kvk.nl/prinsjesdag.

Hieronder vind je het overzicht van de al bestaande regelingen per thema:

1. Energiezuinige gebouwen

Een overzicht van maatregelen:

 1. Voor alle nieuwbouw geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouw eisen (BENG).
 2. Ook is er een nieuw energielabel voor utiliteitsgebouwen. Dat zijn alle gebouwen die geen woonbestemming hebben. Dit label geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is en welke verbetermogelijkheden er zijn.
 3. Daarnaast moet je kantoorpand van 100 m2 of meer al voor 2023 van energielabel C voorzien. Er zijn uitzonderingen op deze verplichting. Deze staan in de beslisboom van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO).
 4. Gebruik je meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas? Dan moet je energiebesparende maatregelen treffen die zich binnen 5 jaar terug verdienen. Elke bedrijfstak kent zijn eigen maatregelen.

Regelingen

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Van de ISDE-regeling kun je gebruik maken als je je (bedrijfs)pand duurzaam wil verwarmen met een warmtepomp of zonneboiler. De regeling geldt ook voor het kleinschalig opwekken van energie met behulp van zonnepanelen en windmolens.

Energie-investeringsaftrek

Voor energiebesparende maatregelen kan je 45,5% van je investeringskosten aftrekken van je fiscale winst, waardoor je belastingvoordeel hebt.

2. Duurzame energie

De overheid verhoogt in 2021 en 2022 de opslag voor Duurzame Energie- en klimaattransitie (ODE). In de praktijk betekent dit dat je lasten omhoog gaan als je dezelfde hoeveelheid fossiele energie gebruikt.

Regelingen

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++)

De SDE++ subsidie kun je gebruiken voor het opwekken van hernieuwbare energie. Ook als je investeert in het produceren van hernieuwbare elektriciteit, warmte, gas of een combinatie van beide kun je een beroep doen op de regeling. Let wel op de openingstermijnen en het beschikbare budget. In 2020 is de regeling uitgebreid met technieken voor de afvang en opslag van CO2. En in 2021 zijn daar aanvullende technieken, bijvoorbeeld voor glastuinbouwbedrijven, aan toegevoegd.

Subsidieregeling verduurzaming mkb (SVM)

Met de subsidieregeling verduurzaming mkb (SVM) kun je een energieadviseur inhuren voor energieadvies. De SVM biedt ook ondersteuning bij het uitvoeren van 1 of meer van de adviezen.


3. Hergebruik grondstoffen

Hergebruik van grondstoffen begint bij het op de juiste manier scheiden van afval. Sinds 2 maart gelden hiervoor nieuwe regels. Check met de Afvalwijzer voor bedrijven welk afval je moet scheiden.

Sinds 1 juli is er statiegeld op kleine plasticflesjes. Dit is bovenop het verbod op de verkoop van wegwerpplastic. Daarnaast komen er vanaf 1 januari 2023 strengere regels voor restafval van textiel.

Regelingen

Nationaal Groenfonds

Het nationaal Groenfonds financiert projecten die bijdragen circulaire economie. Het gaat om rendabele projecten die streven naar gesloten kringlopen en minder afval en innovatieve projecten die bijdragen aan biobased economy.

Subsidie circulaire ketenprojecten

De subsidie circulaire ketenprojecten kan interessant zijn als je, samen met andere ondernemers, materialen zoveel mogelijk wilt hergebruiken. Of wanneer je kiest voor bijvoorbeeld een circulair product of businessmodel. Aanvragen kan nog tot en met 30 september.

DEI+ circulaire economie

Ga je een innovatieproject starten voor de recycling van afval, gebruik of hergebruik? Of heb je een pilotproject voor biobased grondstoffen? Bekijk dan deze subsidieregeling. Aanvragen kan tot en met 7 januari 2022.

4. Groener rijden

De overheid zet al langer in op maatregelen voor rijden zonder vervuilende uitstoot. Wel wijzigen ieder jaar de regelingen waar je gebruik van kunt maken:

Regelingen

Subsidie Emissieloze Bedrijfsauto’s

Vanaf medio maart 2021 kun je in aanmerking komen voor een subsidie van 10% op de aanschafkosten van een nieuwe emissieloze bedrijfsauto.

Korting op de bijtelling

Voor elektrische auto’s, auto’s op waterstof en auto’s op zonnecellen geldt een korting op de bijtelling van 10%.

Geen motorrijtuigenbelasting

Voor elektrische bestelauto’s geldt in 2021 dat zij geen motorrijtuigenbelasting betalen.

Rijden op fossiele brandstoffen duurder

Voor voertuigen op fossiele brandstoffen, zoals een diesel- of benzinebestelbus, is de wegenbelasting in 2021 gestegen. Afhankelijk van het gewicht is dit gemiddeld 24 euro per jaar. De accijns op diesel nam in 2021 met 1 cent toe.

5. Stikstof- en PFAS regels

De overheid komt nog met definitieve PFAS-regels. Bouwers en baggeraars krijgen dan duidelijkheid over hoe je grond die poly-en perfluoralkylstoffen (PFAS) bevat, mag gebruiken of vervoeren. Omdat er nog een aantal belangrijke onderzoeken in uitvoering zijn, is het nog niet mogelijk om een definitief kader op te stellen, zegt de overheid. Tot die tijd geldt het tijdelijk handelingskader.

De stikstofmaatregelen treffen met name de sectoren landbouw, industrie, bouw en verkeer.

Regelingen

Belastingvoordelen

Als je bedrijfsmiddelen vervangt of aanpast, en zo minder stikstof uitstoot, kun je gebruikmaken van belastingvoordeel via verschillende regelingen.

6. Produceren met minder CO2

Voor grote industriële bedrijven die ook onder het Europese emissiehandelssysteem, het EU ETS, vallen, geldt vanaf 1 januari 2021 een nationale CO2-heffing. De heffing is ook van toepassing op afvalverbrandingsinstallaties en bedrijven die grote hoeveelheden lachgas uitstoten.

Regelingen

Energie-investeringsaftrek

Met de Energie-investeringsaftrek breng je 45,5% in mindering als je geld steekt in CO2-reductie of energiezuinige technieken.

7. Duurzame scheepvaart

Reders moeten rekening houden met strengere regels voor nieuwe schepen. Niet alleen voor het terugdringen van de stikstofuitstoot, maar ook voor het geven van inzicht in het energieverbruik en zuiveren van ballastwater.

Daarnaast mogen binnenvaartschepen niet meer restdampen van benzeen en motorbrandstoffen varend ontgassen. Dit moet voortaan met een ontgassingsinstallatie op aangewezen locaties. Wanneer het verbod ingaat, is nog niet bekend.

Regelingen

Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw

Deze regeling kun je tot 25% subsidie opleveren als je je schip duurzaam wilt bouwen of verbouwen. Aanvragen kan tot en met 1 oktober 2021.

Overige regelingen

 • Met de Vamil kun je milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen afschrijven op een door jou gekozen moment. Dit kan je belastingvoordeel opleveren.
 • Met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) trek je tot 36% van de investeringskosten af van je fiscale winst. In 2022 wordt dat maximaal 45%.
 • Met de Energiebesparingsverkenner krijg je inzicht in hoe je energie bespaart in je pand. Denk bijvoorbeeld aan de isolatie en ventilatie van je pand en het glastype van je ramen.
 • Met de Regeling groenprojecten krijg je financiering bij banken als je gaat investeren in milieuprojecten of andere groene (bouw)projecten. Check ook of je met een groenverklaring in aanmerking komt voor een lagere rente.
 • Op het Digitaal Ondernemersplein vind je meer regelingen die vanuit de Europese unie of binnen je provincie gelden.
 • Alle maatregelen die voortvloeien uit het Klimaatakkoord vind je terug in MKB Klimaatwerk. Met deze digitale tool ontdek je van welke regelingen jouw branche gebruik kan maken.
 • De gevolgen van de maatregelen uit het Klimaatakkoord verschillen sterk per branche. Het ministerie van Economische Zaken onderzocht de financiële impact voor bedrijven in verschillende sectoren.
Nieuwsgierig naar manieren om je bedrijf te verduurzamen?
Ellen Koekkoek

Als KVK-adviseur tip ik ondernemers over innovatie en de beweging naar het ‘nieuwe ondernemen’. En schrijf ik over het stikstofdebat, veranderingen in de foodbranche en samenwerken. Op KVK.nl, socials en Gespot! Innovatienieuws.

InspiratiePage