Duurzaam ondernemen

Subsidies en regelingen voor verduurzaming

De overheid helpt ondernemers de komende jaren hun pand, product en vervoer te verduurzamen. In dit overzicht vind je de subsidieregelingen en belastingvoordelen die je kunt gebruiken om voordelig te vergroenen.

Subsidies

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

De Investeringssubsidie Duurzame Energie is een subsidie voor het duurzaam verwarmen van je (bedrijfs)pand met een warmtepomp of zonneboiler. De regeling geldt ook voor het kleinschalig opwekken van energie met behulp van zonnepanelen en windmolens.

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

De subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie kun je gebruiken voor het opwekken van hernieuwbare energie. Ook als je investeert in het produceren van hernieuwbare elektriciteit, warmte, gas of een combinatie van beide kun je een beroep doen op de regeling. Let wel op de openingstermijnen en het beschikbare budget. De overheid vult voor 2022 deze subsidiepot verder aan.

Subsidieregeling verduurzaming mkb (SVM)

Let op: Deze regeling is tijdelijk stopgezet. Er zijn signalen dat energieadviseurs misbruik maken van de regeling.  Op dit moment wordt gewerkt aan strengere kwaliteitseisen. Het kabinet wil de SVM zo snel mogelijk weer openen, het liefst dit najaar nog.

Met de subsidieregeling verduurzaming mkb (SVM) kunnen mkb’ers maximaal 750 euro terugkrijgen als zij een energieadviseur inhuren voor energieadvies op maat. De SVM biedt ook ondersteuning bij het uitvoeren van 1 of meer van de adviezen. Het advies geldt voor je bedrijf en je wagenpark.

Subsidie Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA)

Ondernemers die een volledig emissieloze bedrijfsauto kopen of leasen en aan de voorwaarden voldoen, krijgen hier subsidie voor. Je kunt in 2021 10% van de nieuwprijs terugkrijgen, tot maximaal 5.000 euro. De overheid breidt de regeling voor 2022 uit: 10-12% van de nieuwprijs tot een maximum van 5.000 euro. Het totale budget voor de SEBA-regeling is in 2022 22 miljoen euro.

Regeling groenprojecten

Als je groen wilt beleggen of sparen, kun je via de regeling groenprojecten belastingvoordeel krijgen. Ook kun je bij banken financiering tegen een lagere rente aanvragen om te kunnen investeren in een milieuvriendelijk project. Daarvoor heb je een groenverklaring nodig.

Nationaal Groenfonds

Het nationaal Groenfonds financiert projecten die bijdragen aan de circulaire economie. Het gaat om rendabele projecten die streven naar gesloten kringlopen en minder afval en innovatieve projecten die bijdragen aan de biobased economy.

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)

De Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI) subsidie financiert demonstratieprojecten die leiden tot energiebesparing, CO2-vermindering of het opwekken van duurzame energie. Ga je een innovatieproject starten voor de recycling van afval, gebruik of hergebruik? Of heb je een pilotproject voor biobased grondstoffen? Bekijk dan deze subsidieregeling. Aanvragen kan tot en met 7 januari 2022. Houd de site goed in de gaten: de subsidie kan na deze sluitingsdatum op een later moment opnieuw open worden gezet.

Belastingvoordelen

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Met de energie-investeringsaftrek kun je investeringen in CO2-reductie, energiezuinige technieken en duurzame energie deels aftrekken van de fiscale winst. De aftrek geldt voor je pand, product en vervoer. Een van de voorwaarden is dat je investering voldoet aan de omschrijving op de Energielijst.

Korting op de bijtelling privégebruik auto

Voor elektrische auto’s, auto’s op waterstof en auto’s op zonnecellen geldt een korting op de bijtelling. Die korting wordt jaarlijks afgebouwd. In 2021 is de bijtelling 12%, in 2022 16%. Bij voertuigen op fossiele brandstoffen geldt een bijtellingspercentage van 22%.

Geen motorrijtuigenbelasting

Voor elektrische auto’s hoef je tot 2025 geen motorrijtuigenbelasting te betalen. De motorrijtuigenbelasting op voertuigen die rijden op fossiele brandstoffen, zoals een diesel- of benzinebestelbus, hangt af van de CO2-uitstoot van het voertuig.

Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

Met de regeling Willekeurige afschrijving milieu-investeringen kun je op milieuvriendelijke bedrijfsinvesteringen op een voor jou gunstig moment een afschrijving doen. Je mag in een willekeurig jaar een willekeurig percentage afschrijven zodat je minder belasting betaalt. Het bedrijfsmiddel dat je afschrijft, moet wel op de milieulijst staan.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Met de Milieu-investeringsaftrek kun je fiscaal voordelig milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen aanschaffen. Je kunt met deze regeling tot 36% van de investeringskosten aftrekken van je fiscale winst. In 2022 wordt dat maximaal 45%.

Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw

De Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw kan je tot 25% subsidie opleveren als je je schip duurzaam wilt bouwen of verbouwen. De regeling is open en bedraagt 25% van de subsidiabele kosten met een maximum van 1.250.000 euro.

Op het Digitaal Ondernemersplein vind je EU-regelingen en provinciale regelingen voor ondernemers die hun bedrijf willen verduurzamen.

Mathias de Graag

Met mijn artikelen houd ik ondernemers op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Mijn focus ligt daarbij op het nut en de noodzaak voor ondernemers om in actie te komen voor mens en natuur.

InspiratiePage
Duurzaam