Duurzaam ondernemen

Van het gas af, dat biedt kansen

In 2050 moeten volgens het klimaatakkoord 7 miljoen huizen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af. In 2022 stopt de gaswinning in Groningen. Bijna iedereen krijgt ermee te maken. Welke kansen biedt deze energietransitie aan ondernemers? En wat is de rol van gemeenten bij de omschakeling naar duurzame energie?

Bijna iedere huiseigenaar of bewoner krijgt te maken met de energietransitie. En dat geldt ook voor ondernemers. Als zij een bedrijfspand of woonhuis hebben dat van het gas af moet. Voor ondernemers in de bouw en installateurs heeft de transitie ook invloed op hun dagelijks werk.

Kansen voor ondernemers

Wie gasloos verder wil moet nadenken over isolatie, verwarming en warmwatervoorziening. Interessante uitdagingen dus voor energie-adviseurs, bouwbedrijven, isolatiebedrijven, glaszetters en installateurs. Naast de installatie van warmtepompen, pelletkachels, biomassaketels en vloerverwarming komen daar ook onderhoudswerkzaamheden uit voort.

Bouwbedrijven en installateurs helpen de klanten met

 • Een advies om de woning energiezuinig te maken, dus isoleren van wanden, ramen, daken en vloeren.
 • De installatie van een van de alternatieven voor de cv:
  • Warmtepomp

   Een lucht-water warmtepomp haalt warmte uit de buitenlucht en maakt hier warm water van. De warmtepomp verbruikt elektriciteit. Warmtepompen kunnen worden toegepast in bestaande- en nieuwbouw.
  • Pelletkachel

   Een pelletkachel verbrandt kleine stukjes samengeperst hout. Een pelletkachel wordt vaak gebruikt als hoofdverwarming in een kamer maar je kunt hem ook aansluiten op de cv-installatie waardoor je minder gas verbruikt.
  • Infrarood panelen

   Infrarood panelen gebruiken elektriciteit en werken net als zonnestraling. Mensen en voorwerpen nemen deze warmtestraling op en geven deze weer af waardoor de ruimte warm wordt.
  • Biomassa ketel

   In kantoren en werkplaatsen kun je ook een biomassa ketel inzetten. Deze ketel brandt op houtsnippers, pellet korrels of houtpellets. De duurzaamheid van deze techniek staat ter discussie. Omdat bomen worden versnipperd tot pellets die daarna verbrand worden bespaar je netto geen CO2.
 • Het uitvoeren en begeleiden van deze werkzaamheden.
 • Het inregelen en onderhouden van de nieuwe warmtebron.

De transitie naar een gasloze gebouwde omgeving op grote schaal  gaat niet zonder slag of stoot. Veel kennis is nog in ontwikkeling. Als ondernemer zorg je ervoor dat je op de hoogte blijft van de ontwikkelingen. Hierbij kun je denken aan technische vakkennis of energieadviezen. Daarnaast moeten ook je medewerkers goed geschoold zijn. Hiervoor zijn programma’s beschikbaar.

Financiële ondersteuning

Energietransitie kost veel geld. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stelt voor ondernemers, die zelf aan de slag gaan in eigen bedrijf, subsidies beschikbaar voor warmtepompen en zonneboilers. Particulieren kunnen ook subsidies aanvragen bij RVO.nl. Attendeer je klanten op deze mogelijkheid en op energiebespaarleningen.

Rol van gemeenten

In het klimaatakkoord dat het kabinet eind juni 2019 publiceerde spraken de partijen onder andere af dat gemeenten in overleg met de bewoners moeten aangeven hoe wijken van gas afgesloten worden en welke alternatieven er komen. Van plaats tot plaats kunnen de alternatieven verschillen. Volg dit proces in je eigen werkgebied goed.

Bewoners hebben in het algemeen niet veel kennis over energie en de geplande veranderingen. Geef voorlichting in begrijpelijke taal. Het lijkt een open deur maar begin niet direct over kilowatturen en kubieke meters gas. Corporaties hebben in het verleden goede ervaringen opgedaan met een informatiepunt per wijk bij grootschalig renovatie van huurwoningen. Bewoners krijgen daar voorlichting over de plannen in de wijk, de kosten en de mogelijkheden van financiering en subsidies. Als adviseur heb je mogelijk ook inbreng bij voorlichtingsbijeenkomsten met de betrokkenen. Leveranciers kunnen bijvoorbeeld warmtepompen, infrarood panelen en pelletkachels neerzetten zodat bewoners zich vast een beeld kunnen vormen.

Tips voor samenwerking met gemeenten

 1. Blijf voortdurend op de hoogte van alle ontwikkelingen rond de energietransitie.
 2. Gemeenten gaan plannen maken en publiceren hierover. Kijk bijvoorbeeld eens bij Haarlemmermeer of Gouda. Geef tijdig aan dat je hier bij betrokken wilt raken.
 3. Ga pro actief met elkaar (gemeente, adviseur, installateur en bouwbedrijf) aan de slag om met goede voorstellen te komen voor de aanpassingen in de wijk.
 4. Richt samen een voorlichtingspunt in voor bewoners. Hier kunnen ze terecht voor informatie over techniek, financiering en subsidies.
 5. Zorg bij de uitvoering voor 1 contactpersoon die aanspreekbaar is voor zowel bewoners als de uitvoerende partijen.

Stadsverwarming

Een gemeente kan ook besluiten om stadsverwarming te plaatsen. Hiervoor zijn grote installaties nodig die warm water produceren. Nu al worden 400.000 woningen verwarmd met water van een warmtenet of door stadsverwarming. De komende jaren gaan bedrijven ook restwarmte leveren voor verwarming van woningen. Voor een installateur liggen er kansen om de woningen aan te sluiten op het warmtenet.

Waterstof

In Rotterdam loopt een proef met de eerste waterstof cv-ketel . Als deze succesvol is, kan waterstof ook ingezet worden als verwarming voor woningen. Hiervoor zijn wel grote waterstof fabrieken nodig. In Noord Nederland bestaan hier al plannen voor. Het bestaande aardgasnet moet dan worden aangepast. Het duurt dus nog even voordat deze techniek grootschalig gebruikt wordt.

Bel het KVK-adviesteam over de mogelijkheden van de energietransitie.
Robert Witmond

Als KVK-adviseur houd ik mij bezig met innovatie. Zo volg ik de ontwikkelingen rond de energietransitie en digitalisering. Daarover maak ik artikelen met tips voor ondernemers. Deze verspreid ik via KVK.nl, nieuwsbrieven en social media.

InspiratiePage