Duurzaam ondernemen

Verplichte duur­zaamheidsrap­portage: dit betekent het

Welke impact heeft jouw onderneming op de wereld? Die vraag moeten veel bedrijven vanaf 2024 beantwoorden in een verplichte duurzaamheidsrapportage. Dat schrijft een nieuwe richtlijn genaamd de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) voor. In het verslag laat je zien wat je doet op het gebied van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent de CSRD voor jouw onderneming en hoe bereid je je voor op deze nieuwe regelgeving?

Duurzaam ondernemen wordt steeds minder vrijblijvend. Niet alleen omdat klanten steeds vaker willen weten waar een product vandaan komt, ook omdat overheden klimaatverandering willen tegengaan. De CSRD moet duidelijk maken of Europese bedrijven hun steentje bijdragen aan dit doel. Bas de Gooijer, adviseur bij De Duurzame Adviseurs, legt uit: “Klanten, maar ook geldschieters en financiers, verwachten dat bedrijven op een verantwoorde manier waarde creëren, in plaats van alleen maar winst maken.”

Bas de Gooijer
  • Opgericht inOpgericht in 2011
  • Aantal werknemers32 medewerkers
  • Vestigingsplaats AmersfoortAmersfoort

Bas de Gooijer

adviseur bij De Duurzame Adviseurs

Samen met zijn collega’s helpt Bas de Gooijer organisaties concrete invulling te geven aan de doelen uit het Klimaatakkoord.

“De CSRD zegt eigenlijk: gezonde financiële cijfers zijn belangrijk, maar gezonde duurzame cijfers zijn net zo noodzakelijk.”

CSRD en de verplichte duurzaamheidsrapportage

In de verplichte duurzaamheidsrapportage presenteer je als ondernemer aan de EU wat je precies hebt gedaan op het gebied van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De CSRD heeft gevolgen voor zowel kleine als grote bedrijven. “Concreet moet je – ook al ben je misschien een kleine schakel in de keten – in de duurzaamheidsrapportage bewijzen dat je doet wat je kunt om met jouw onderneming de wereld positief te beïnvloeden, of in ieder geval niet slechter te maken”, aldus de Gooijer.

Per wanneer en voor wie geldt de CSRD?

De CSRD geldt per 1 januari 2024 voor bedrijven die nu ook al aan de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) moeten voldoen. De CSRD-richtlijn is namelijk een opvolger van de eerdere NFRD. Een belangrijk verschil tussen de twee regelgevingen is dat de CSRD gaat gelden voor veel meer bedrijven dan de huidige NFRD doet.

Vanaf 2025 wordt de duurzaamheidsrapportage ook verplicht voor grote bedrijven die nu niet onder de NFRD vallen. Een bedrijf is groot als het voldoet aan minimaal twee van de drie onderstaande voorwaarden:

  1. Meer dan 250 medewerkers
  2. Meer dan 40 miljoen euro omzet per jaar
  3. Meer dan 20 miljoen euro op de balans

Tijdlijn verplichte duurzaamheidsrapportage

Mkb en de Duurzaamheidsrapportage

Voor beursgenoteerde mkb-bedrijven geldt de CSRD vanaf 1 januari 2026. De niet-beursgenoteerde mkb-bedrijven volgen daarna, verwacht de Gooijer. “Veel ondernemers zien de CSRD als een donkere wolk boven zich hangen en denken: wat een brok werk. Het duurt nog zo lang, dat doe ik later wel”, aldus de Gooijer.

Toch adviseert de duurzaamheidsadviseur ondernemers om zich nu al te verdiepen in de richtlijn. Vanaf 2024 moeten grote bedrijven rapporteren over hun hele keten. “Als jij producten of diensten of producten levert aan een grote onderneming die verplicht moet rapporteren, dan krijg je ook al te maken met de CSRD”, legt de Gooijer uit. “Grote bedrijven zullen strenger kijken naar hun aanbieders en dienstverleners. Ze moeten wel, want anders kunnen ze zelf niet voldoen aan de duurzaamheidsrapportage.”

CSRD: inleveren en controle

De CSRD is een richtlijn die is aangenomen door de Europese Commissie en nu onderdeel is van Europese wetgeving. Hoe het duurzaamheidsverslag er precies uit moet zien, is nog niet bekend. Daar moet de EU nog over beslissen. Wat wel bekend is, is dat bedrijven het verslag moeten indienen in een online portal. De rapportage wordt na het aanleveren ook gecontroleerd. “Door de eisen die de CSRD stelt, lijkt het voor onze Nederlandse markt het meest logisch dat accountants deze controlerende rol op zich nemen en zij duurzaamheidsrapportages zullen checken, net zoals ze de jaarrekening controleren”, licht de Gooijer toe. Hij benadrukt: “De CSRD zegt eigenlijk: gezonde financiële cijfers zijn belangrijk, maar gezonde duurzame cijfers zijn net zo noodzakelijk.”

Wat kan ik doen als mkb’er?

Hoe duurzaam is jouw product, wat is de maatschappelijke impact van je dienst, hoe wordt het gemaakt, vervoerd en verwerkt? Dat zijn vragen nu al kunt beantwoorden, adviseert de Gooijer. “Als ondernemer ben je waarschijnlijk gewend om met afnemers en leveranciers te praten over inkoopprijzen, levering of afvalverwerking. Diezelfde gesprekken kun je ook voeren over duurzaamheid. Maak daarbij een verslag van de antwoorden op je vragen.”

Start met rapporteren

“Als je een rustig uurtje in je zaak hebt of je bent bezig met de administratie, maak dan eens een lijstje”, adviseert de Gooijer. “Hoe wordt mijn pand verwarmd, waar komt mijn energie vandaan, hoe worden mijn producten gemaakt, vervoerd en hoe zit het met mijn afvalverwerking en recycling? Met dat lijstje heb je een basis voor jouw verslag over hoe duurzaam je onderneming is.”

Weten hoe je eigen keten in elkaar steekt, is precies wat de verplichte duurzaamheidsrapportage van ondernemers vraagt. “Maak voor jezelf een stappenplan voor de verplichte duurzaamheidsrapportage. Een voorbereid mens telt voor twee. Wacht niet tot het verplicht is, maar zet nu de eerste stap. Stel vragen, doe onderzoek en leg de uitkomsten daarvan voor jezelf vast”, vat de Gooijer samen. Zo ben je als ondernemer voorbereid op wat de verplichte duurzaamheidsrapportage mogelijk van je vraagt én heb je de antwoorden op vragen van afnemers, leveranciers en klanten.

Read this article in English

Starten met verduurzamen? Ontdek aan welke knoppen je kunt draaien om je bedrijf stap voor stap te verduurzamen.
Lindsay  de Sain-Vallen

Duurzaam ondernemen is goed zorgen voor de wereld, maar ook voor elkaar. Met mijn artikelen wil ik je informeren en inspireren op het gebied van duurzaamheid. Zo kun jij doen waar je goed in bent: ondernemen.

InspiratiePage
Duurzaam