Innovatiebox 2018: belastingvoordeel op innovatieve producten

Ontwikkelt u nieuwe producten of processen? De overheid maakt innovatie aantrekkelijker voor ondernemers. Bijvoorbeeld met subsidies, kredieten, vouchers en fiscale regelingen, zoals de innovatiebox.

De innovatiebox is een fiscale regeling waarmee u minder vennootschapsbelasting betaalt over technisch nieuwe producten die u zelf ontwikkelt. Over de winst die u met deze innovatieve producten maakt, betaalt u niet het gebruikelijke tarief van 20 of 25% vennootschapsbelasting, maar slechts 5%. De regeling innovatiebox wordt in 2018 iets versoberd, het tarief bedraagt dan 7%.

Voor wie?

Alle in Nederland gevestigde rechtspersonen die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting kunnen gebruik maken van de regeling, bijvoorbeeld BV’s.

Voorwaarden

De omzet uit het door u ontwikkelde product moet hoger zijn dan de kosten om het te ontwikkelen en te maken. U kunt dus geen gebruik maken van de innovatiebox als uw product nog in ontwikkeling is. In sommige gevallen is ook een octrooi (of vergelijkbaar eigendomsecht) vereist.
U kunt de regeling toepassen als u beschikt over een zogenaamde Speur & Ontwikkelings-verklaring (S&O) voor het door u ontwikkelde product. Een S&O-verklaring krijgt u door een WBSO-aanvraag.  Wilt u een WBSO-aanvraag doen? Dan is het van belang uw aanvraag in te dienen voordat u met uw R&D-project(en) begint.

Aanvragen

Als u van de regeling innovatiebox gebruik wilt maken, geeft u dat aan in uw aangifte vennootschapsbelasting van dat jaar. U kunt deze keuze maken zolang de aanslag over dat jaar nog niet definitief vaststaat. Een WBSO aanvraag kunt u (digitaal) indienen op mijn.rvo.nl.

Meer informatie

Veel ondernemers vragen hun WBSO en S&O verklaring zelf aan. Heeft u hulp hierbij nodig? Neem dan (kosteloos) contact op met de adviseurs van RVO. Of bekijk de toelichting op de website of de WBSO-pagina op www.ondernemersplein.nl. U kunt er ook voor kiezen om de hulp van een (commerciële) subsidieadviseur in te schakelen. RVO heeft een aantal tips op een rij gezet voor als u met een intermediair in zee gaat.
Voor meer informatie over de innovatiebox kunt u contact opnemen met de Belastingdienst.
Heeft u algemene vragen over innovatiefinanciering? Lees meer over andere financiële regelingen of neem dan contact op met de KvK-Financieringsdesk van de KvK.

InfoPage