Innovatiesubsidie IPC weer open op 21 september

Ruim 2,8 miljoen euro beschikbaar voor het mkb

Samenwerkende mkb'ers opgelet! Er is weer geld beschikbaar voor innovatietrajecten. Ruim 2,8 miljoen euro voor bedrijven die werken aan gezamenlijke en eigen innovaties. Bent u gevestigd in Zuid-Holland? Dan is er zelfs 1,4 miljoen euro extra beschikbaar. Een aanvraag voor de subsidieregeling Innovatie Prestatie Contracten (IPC) doet u bij RVO tussen 21 september en 5 oktober.

Voor wie is de subsidieregeling?

Een IPC-project bestaat uit een cluster van 10 à 20 samenwerkende mkb'ers. De ondernemers komen uit dezelfde regio, keten of branche. Over een periode van maximaal 2 jaar werken zij aan gezamenlijke en eigen innovaties. Bij de groep hoort een penvoerder. Deze persoon moet van een belangenorganisatie voor ondernemers zijn. De penvoerder begeleidt het cluster en dient de subsidieaanvraag in. Er is net als voorgaande jaren een landelijke IPC-regeling. Nieuw in 2017 is de regionale IPC-regeling in Zuid-Holland.

Landelijke IPC-regeling

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt 2.874.000 euro beschikbaar voor de landelijke IPC-regeling. De IPC-regeling bestaat al sinds 2006 om mkb'ers tot innovatie te stimuleren. De samenwerkende mkb'ers geven zelf aan op welk terrein zij willen innoveren. Het maakt niet uit of het om producten, diensten of een combinatie daarvan gaat. Van belang is de samenwerking en kennisoverdracht tussen de deelnemende mkb'ers in het cluster. Het project waarvoor u subsidie aanvraagt, moet wel maximaal 6 maanden na indiening starten. De penvoerder speelt een belangrijke rol in de begeleiding en de administratie van het cluster. Kies daarom voor een organisatie die volgens de voorwaarden van RVO als penvoerder mag optreden.

IPC-regeling in Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stellen voor de IPC Zuid-Holland 1.404.000 euro beschikbaar. Deze pilot is een regionale variant van de landelijke IPC-regeling en wijkt daar enigszins van af. Zo moet minimaal 50% van de deelnemende mkb'ers gevestigd zijn in Zuid-Holland. Samenwerking met één of meerdere fieldlabs in Zuid-Holland (bijvoorbeeld Medical Delta, Green Village en Dutch Wind Wheel) is een vereiste. En het IPC-project moet zich richten op een aantal specifieke topsectoren en technologieën die bijdragen aan een toekomstbestendige economie (Next Economy). Robotisering, big data en blockchain zijn enkele voorbeelden.

IPC aanvragen

Vanaf 21 september tot 5 oktober 17.00 uur kunt u uw aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit gaat via MijnRVO: landelijke IPC en regionale IPC. Het is belangrijk om er snel bij te zijn op 21 september. De volgorde van binnenkomst, de volledigheid van de aanvraag en uiteraard het beschikbare budget zijn bepalend voor de behandeling door RVO. Kijk op de website van RVO voor meer informatie over de IPC-regeling, zoals de exacte voorwaarden.

Andere financieringsmogelijkheden

Bent u op zoek naar financiering van uw innovatie, maar is de IPC-regeling niet wat u zoekt? Bekijk dan andere mogelijkheden. Misschien kunt u uw plannen financieren met crowdfunding of met een business angel als investeerder.

InfoPage