Menselijke waarden en cultuur helpen Montapacking aan groei

Montapacking is gespecialiseerd in het afhandelen van orders uit webshops (e-fulfilment). Hun efficiency en optimale ICT zorgen ervoor dat zij concurrerend zijn in de logistieke wereld. Maar dat zijn niet de enige succesfactoren. Montapacking geeft haar mensen een hoofdrol, waardoor het bedrijf anderen een stap voor blijft. KVK sprak met eigenaar Edwin van der Ham om meer te weten te komen over de kracht van aandacht voor medewerkers in de organisatie.

Een spannend jongensboek met 250 hoofdrolspelers

Montapacking begon in 1999 met 2 medewerkers met het inpakken van cd’s. Inmiddels is het gegroeid naar een e-fulfilmentbedrijf met 250 medewerkers, 6 vestigingen en een omzet van 25 miljoen euro. Montapacking handelt de goederenstroom af voor 360 webwinkels en dat aantal groeit met 1 per week. De omzet komt voor 20% van inpakwerkzaamheden door 50 medewerkers. Tegenwoordig pakken zij vooral displays en glossy magazines in. De rest van de omzet komt van de logistieke-, ICT- en datawerkzaamheden voor de webshops. Juist in de toegevoegde waarde van de ICT en het dataverkeer voor de klanten schuilt de meerwaarde van Montapacking. Terwijl de e-commerce markt met 15% per jaar groeit, realiseerden de relaties van Montapacking in de afgelopen jaren een gemiddelde groei van 30%.

Sinds de oprichting kent Montapacking zelf ook een grote en gestage groei. Realiseerde het bedrijf in de beginjaren 25% groei, in 2014 was dat 50%, in 2015 75% en voor het lopende jaar ligt de omzetgroei boven de 100%. En die verwachting blijft voor de komende jaren. Hoe doet Montapacking dat? Het antwoord luidt: met de juiste mensen en aandacht voor ICT.

Groter worden door klein te blijven

Montapacking is een familiebedrijf en eigenaar Edwin van der Ham boeit door zijn verhalen en anekdotes. Van der Ham is geïnspireerd door sociale innovatie en heeft zijn variant gevonden op de in de jaren 70 door Eckart Wintzen bedachte celfilosofie. Daarbij wordt een bedrijf opgedeeld in kleine, zelfstandige cellen. Van der Ham probeerde ooit eens om zijn eerste twee vestigingen samen te voegen. Toen schrok hij van alle problemen die deze schaalvergroting met zich bracht. De celfilosofie bood uitkomst, zij het met zijn eigen variaties.

Van der Ham hanteert een redelijk flexibele omvang van de vestigingen die, conform de filosofie, autonoom opereren onder de verantwoordelijkheid van een vestgingsmanager. De gedeelde stafafdelingen zijn in de holding ondergebracht en hebben een ondersteunende rol. Het gaat om marketing, financiën, ICT, P&O en strategie. Van der Ham zelf is daarbij een voorbeeld van een dienend leider. Hij ziet het als zijn belangrijkste taak om de (vestigings)managers te faciliteren. Door de stafafdelingen in de holding onder te brengen, wordt uniformiteit in de vestigingen gestimuleerd en kunnen schaalvoordelen worden behaald. Hierdoor kunnen de vestigingsmanagers zich focussen op het primaire proces, de medewerkers en de klanten.

De Montapassie-cultuur

Gaat het Montapacking altijd voor de wind? Nee, het bedrijf kent ook tegenslagen. Zo viel bij één van de vestigingen op enig moment 80% van de omzet weg door het vertrek van een grote klant. Sluiten van de vestiging zou een logisch gevolg zijn, maar niet bij Montapacking. Vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid werd aan de overige vestigingen gevraagd om hun omzet te ‘delen’ en zo werd het tij gekeerd. Ook is er weleens een verkeerde inschattingsfout gemaakt en een nieuwe medewerker aangetrokken die niet past binnen de cultuur van het bedrijf. Die cultuur zorgt er meestal voor dat die persoon zelf de conclusies trekt en vertrekt.

De cultuur is voel- en zichtbaar binnen het bedrijf. Het gevoel laat zich moeilijk beschrijven, maar bij binnenkomst voelt het als een warme deken. Zoals Van der Ham het zegt, het Montapassie-gevoel. Daarbij gaat het om gedeelde verantwoordelijkheid als medewerkers elkaar steunen bij drukke werkzaamheden en het ontbreken van hiërarchie. Van der Ham ruimt bij binnenkomst de tafel af en haalt koffie voor ons, want een secretaresse is er niet. Niet nodig.

Slechts 2 kernwaarden: excellent en enthousiast

De kernwaarden binnen het bedrijf zijn de bouwstenen voor de cultuur. Bij Montapacking zijn dat excellent en enthousiast. Het enthousiasme is zichtbaar en het excelleren blijkt bedrijfsmatig onder andere uit een leveringsbetrouwbaarheid van 99,98%. Uiteraard wordt er van de medewerkers gevraagd dat zij ook excelleren, ongeacht waarin. Die excellentie ziet Van der Ham als resultante van een drive en motivatie, die vervolgens prima past binnen de cultuur. Excelleren maakt mensen enthousiast in hun 'zijn', niet alleen in de dingen die zij graag doen.

De organisatie is voortdurend in ontwikkeling en ook de medewerkers. Daarvoor is Montacademy opgericht. Elke medewerker volgt jaarlijks 2 cursussen, trainingen of opleidingen om zichzelf blijvend te ontwikkelen en de motivatie te prikkelen. Wat de medewerkers mogen en moeten doen, kent een grote gevoelswaarde, zo gaat dat bij Montapacking. Van der Ham is een groot voorstander van weinig regels en hij vindt dat je die met een sterke cultuur niet nodig hebt. Natuurlijk zijn er afspraken en zaken waar de medewerkers zich aan moeten houden. Maar, vanuit een geschonken vertrouwen krijgt Edwin vertrouwen en een groot verantwoordelijkheidsgevoel terug. De medewerkers voelen en weten waar de grenzen liggen, die zij vervolgens niet opzoeken.

Van de medewerkers heeft 10% een arbeidsbeperking. Daarmee geeft Van der Ham invulling aan zijn verantwoordelijkheidsgevoel om betekenisvol te zijn voor de samenleving. Hoewel deze mensen relatief duur zijn, merkt hij dat hun toegevoegde waarde voor de organisatie en haar cultuur groot is. Hun enthousiasme en motivatie dragen daar sterk aan bij.

In je kracht naar 2020

De missie van Montapacking luidt ‘samen maken we het leuker’. Samen doelt op de consument die het pakket ontvangt, de klant als opdrachtgever en de eigen medewerkers. Leuker hangt nauw samen met enthousiast en excellent, de cultuur- en succesfactoren. Vanuit deze missie is er een visiedocument geschreven. Hierin staat dat Montapacking een groei realiseert naar 1.000 medewerkers en 100 miljoen omzet in 2020. Zonder secretaresse.

InfoPage