3 redenen om te checken of uw productidee al bestaat

U denkt na over een nieuwe innovatie, of hebt misschien al een productidee op de plank liggen. Maar voordat u tijd en energie gaat steken in productontwikkeling, is het handig om te checken of uw idee al bestaat. Waarom? Drie redenen.
  1. Voorkom inbreuk op het octrooi van een ander

    Soms is iemand anders u voor. Hij of zij had hetzelfde idee en registreerde dit als octrooi. Daarmee heeft deze persoon het wettelijke en exclusieve recht om het idee te ontwikkelen en te exploiteren op de markt. Als u uw idee toch ontwikkelt, maakt u inbreuk op het octrooi van de octrooihouder. Dit kan u een dagvaarding van de octrooihouder opleveren.  Alle tijd en geld die u in de ontwikkeling van uw idee hebt gestoken, zijn dan voor niets geweest.

  2. Doe marktinzichten op met bestaande octrooien

    Octrooien gelden alleen voor uitvindingen die nieuw, inventief en industrieel toepasbaar zijn. Maar met welk doel worden de toepassingen gebruikt? En waarvoor zou deze toepassing nog meer een oplossing zijn? Bijvoorbeeld voor een ander probleem in een andere sector? Dit biedt u misschien een kans. Kijken in de octrooidatabank geeft u ook inzicht in waar uw concurrenten mee bezig zijn. Tegelijkertijd ziet u welke nieuwe technologieën er allemaal zijn. Daardoor weet u zeker of u met u uw idee net een extra stap zet. Zo profiteert u  optimaal van de inzichten die andere octrooien u opleveren.

  3. Bespaar tijd en neem een bestaand octrooi over

    Er zijn veel octrooien. Maar dit wil niet zeggen dat een octrooi altijd actief wordt gebruikt. In dat geval kunt u misschien een voor u interessant octrooi overnemen. Dit scheelt u ontwikkeltijd en uw idee is meteen beschermd. Neem hiervoor eens een kijkje in de Databank octrooilicenties. Met deze octrooihouders kunt u een licentieovereenkomst aangaan. Dit houdt in dat deze de eigenaar blijft en dat u toestemming krijgt de vinding te maken, verkopen of toe te passen. Een andere manier om een voorsprong op te bouwen biedt het project ‘Technologie zoekt Ondernemer’ van TNO. Deze kennisinstelling zet actief haar innovaties in de etalage. Bedrijven kunnen zich inschrijven om deze ideeën verder te ontwikkelen en op de markt te brengen.

Zelf zoeken in octrooidatabank Espacenet

Zelf zoeken in een octrooidatabank? Dat kan relatief eenvoudig in bijvoorbeeld Espacenet. Deze gratis databank biedt toegang tot wereldwijd 90 miljoen octrooipublicatie uit meer dan 90 landen. Octrooicentrum Nederland (OCNL), onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland organiseert regelmatig workshops over de mogelijkheden van octrooien en het zoeken in Espacenet.

Meer weten of zelf een octrooi aanvragen?

Meer weten over octrooidatabanken of het aanvragen van een octrooi? Of wilt u met een adviseur sparren over uw idee? Neem contact op met een adviseur van de KvK via of 088 – 585 2222 of mail naar groei@kvk.nl. Zij adviseren u graag en brengen u in contact met de juiste experts van RVO voor bijvoorbeeld een oriënterend octrooionderzoek.