Productontwikkeling

Hoe levensvatbaar is jouw idee?

Je hebt een goed idee voor een nieuw product, vind je zelf. Maar hoe weet je of er klanten zijn die je ervoor willen betalen? Verdiep je daarom eerst in de vraag hoe goed je idee is. Dit kan je achteraf tijd, geld en energie schelen. En je krijgt scherper hoe je eindresultaat eruit komt te zien. Met deze checklist krijg je in 7 stappen helder of er klanten zijn voor je product.

1. Je idee voorziet in een behoefte

Je eerste stap is het onderzoeken van de wensen en behoeften van je (toekomstige) klanten. Maak een lijst van je potentiële klanten en ga met ze in gesprek. Leg in een korte pitch je productidee uit en vraag bijvoorbeeld welke voor- en nadelen ze zien. En welke onderdelen van je product voor je doelgroep het belangrijkst zijn. Door onderdelen in combinatie te meten, weet je welke daadwerkelijk de voorkeur hebben. En last but not least: stel open vragen.

Houd bij een klantonderzoek goed voor ogen te hebben wie je doelgroep is. Zijn het bijvoorbeeld consumenten die dagelijks je product kopen in de supermarkt? Of een fabriek die eens per zeven jaar een grote investering doet in een soortgelijk product?

2. Je idee is nieuw

Check of je jouw idee al bestaat. Bijvoorbeeld door te kijken of je het al tegenkomt op internet, in vakbladen of in winkels. Het zal je verbazen hoeveel er al bedacht is. Onderzoek ook of een product al is beschermd. Als er al een octrooi (patent) of modelbescherming is vastgelegd voor dit product, is het niet mogelijk om de markt op te gaan met hetzelfde product.

Octrooicentrum Nederland kan je verder helpen met het onderzoeken van de originaliteit van jouw product ten opzichte van bestaande producten. En wat je mogelijkheden zijn voor het beschermen van jouw idee of intellectueel eigendom.

3. Onderscheidend idee

Een klantbehoefte kan vaak op verschillende manieren worden ingevuld. Kijk hierbij dus niet alleen naar dezelfde productsoort (bijvoorbeeld fietsen) maar ook breder (bijvoorbeeld alternatieve vervoersmogelijkheden). En heeft je klant misschien behoefte aan een product of een dienst (bijvoorbeeld onderhoud aan zijn fietsen)?

Zoek uit wie je directe en indirecte concurrenten zijn. Maak een lijst met de unieke aspecten van jouw idee en die van de alternatieven. Ga met deze lijst in de hand in gesprek met je doelgroep en kom tot een uniek product waar je klanten naar uitkijken. Net als bij de nieuwste iPhone.

4. Soort markt

Richt je je op een bekende of een nieuwe markt? Het groeimodel van Ansoff kan je helpen je markt in kaart te brengen. Dit groeimodel zet de kansen van bestaande en nieuwe producten af tegen de kansen op bestaande of nieuwe markten.

De grootste kans van slagen heb je als je met een aangepast bestaand product komt op een bestaande markt. Als het product in een voor jou nieuwe markt moet worden verkocht, daalt de kans op succes. En met een nieuw product op een nieuwe markt komen, slaagt zelden. Check dus op tijd hoe je toegang tot de markt krijgt en voorkom dat je een product ontwikkelt dat uiteindelijk onverkoopbaar is (zie 5).

5. Toegang tot de markt

Voor wie is het product bedoeld en via welke distributiekanalen ga je die afnemers of eindgebruikers bereiken? Kun je de eindklant zelf bereiken? Of gaat het via distributiekanalen? Soms blijkt een markt om wat voor reden dan ook niet of nauwelijks toegankelijk te zijn. Welke andere partijen hebben wel toegang tot de markt? Samenwerken kan een goede optie zijn.

6. Aantrekkelijke markt

Kijk naar grootte van de markt, de te verwachten winstmarge, concurrentie, substituten, en toegankelijkheid. Met een branche- en marktonderzoek ontdek je hoe de markt in elkaar steekt en of er behoefte is aan jouw nieuwe product. Ook krijg je inzicht in actuele ontwikkelingen en je mogelijke concurrentie.

De kosten van een marktonderzoek hangen van een aantal factoren af. Hoe gedetailleerder de uitkomst moet zijn, des te hoger de prijs. Je kunt het onderzoek zelf doen, maar ook uitbesteden. Er zijn meerdere onderzoeksbureaus in Nederland. Sommigen zijn gespecialiseerd in een branche of bepaald type onderzoek. De kosten lopen nogal uiteen. Kijk goed welk bureau bij je past en of het binnen je budget past.

7. Product past bij je bedrijf

In hoeverre maakt je productidee gebruik van de sterke punten en/of mogelijkheden van je bedrijf? Dit breng je in kaart met een SWOT-analyse. Naarmate een idee beter past bij de sterke punten, is de kans groter dat het product een succes wordt. Maak een inschatting van de benodigde tijd en middelen die nodig zijn voordat het product op de markt is. Met het business model canvas kan je je businessplan rond maken.

Het kan lonen je te verdiepen in innovatiesubsidies. Check vooraf of je in aanmerking komt voor subsidies.

Het e-book ‘Productontwikkeling: van idee naar realisatie’ gaat in op de belangrijke fases van productontwikkeling en geeft je handige tips en leerzame praktijkverhalen.
Ellen Koekkoek

Als KVK-adviseur tip ik ondernemers over innovatie en de beweging naar het ‘nieuwe ondernemen’. En schrijf ik over het stikstofdebat, veranderingen in de foodbranche en samenwerken. Op KVK.nl, socials en Gespot! Innovatienieuws.

InspiratiePage