Innovatie

SMART doelen stel je zo

  • How to
  • Redactie KVK
  • 23 sep 2020
  • 4 min lezen
  • 153.3K
Je wilt het maximale bereiken en de hoogste omzet draaien. Dat zijn logische wensen, maar wat houden ze precies in? En hoe kun je ze waarmaken? Met de SMART methode: zo stel je concrete en duidelijke doelen.

Van een individuele opdracht tot een compleet communicatieplan. Met SMART gestelde doelen blijf je scherp en gefocust. Zo stel je ze op.

Wat zijn SMART doelen?

SMART staat voor specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Als je doelstellingen met deze criteria opstelt, worden ze duidelijk en concreet. Bij een samenwerking is dan voor iedereen helder waar je naartoe werkt. En wanneer je zelfstandig aan de slag gaat, houden SMART doelen je scherp.

De SMART methode werkt voor alle soorten doelen. Van werk tot gezondheid, en van studie tot sport. Doordat je duidelijk maakt wat je wilt bereiken, heb je altijd helder voor ogen waar je het voor doet. Pas wel op dat deze kaders je creativiteit en ongebondenheid niet beperken. Als je je blindstaart op je gestelde doel, kun je spontane kansen over het hoofd zien. Dit voorkom je door te werken met Objectives & Key Results. Hiermee bepaal je je doelen op 3 niveaus. Door deze opdeling werk je doelgericht, maar blijf je flexibel.

SMART formuleren

Specifiek

Benoem details en maak duidelijk wat je voor ogen hebt. Maak je doel specifiek door te omschrijven wat je concreet wilt bereiken. Gebruik geen woorden die je op verschillende manieren kunt opvatten. Zo is bijvoorbeeld het woord ‘gezond’ in onderstaand doel niet concreet.

Niet specifiek: Ik wil dit jaar gezondere producten verkopen dan vorig jaar.

Wel specifiek: Ik wil dit jaar producten verkopen met een suikerpercentage dat 30% lager is dan vorig jaar.

Meetbaar

Koppel cijfers aan je doelen. Denk bijvoorbeeld aan de omzet, het aantal transacties, levertijd, of hoe tevreden je klanten zijn. Druk deze cijfers uit in een percentage of in vaste cijfers. Zorg ook dat je deze cijfers kunt meten.

Niet meetbaar: Ik wil alle gepersonaliseerde trouwringen snel af hebben.

Wel meetbaar: Ik wil 100% van de gepersonaliseerde trouwringen binnen 7 dagen na de bestelling af hebben.

Acceptabel

Iedereen die bij de doelen betrokken is, moet ermee akkoord gaan. Zonder draagvlak komt er weinig van je doelen terecht. Betrek collega’s bij het opstellen, en baseer je op ervaringen uit het verleden. Pas als jijzelf en anderen achter de doelen staan, zijn ze acceptabel.

Niet acceptabel: Ik wil binnen 1 maand mijn bezorgdienst uitbreiden naar het dorp 15 kilometer verderop.

Wel acceptabel: Ik wil binnen 1 maand 10% meer bezorgingen doen in het huidige bezorggebied.

Realistisch

Maak je doelen haalbaar. De kunst is om ze niet te makkelijk, maar ook niet onbereikbaar te maken. Bij een te makkelijk doel zijn extra inspanningen overbodig. En weten dat je je doel toch niet haalt, kan demotiverend werken. Een realistisch doel is een ambitieuze uitdaging, waar je graag je best voor doet.

Niet realistisch: Ik wil binnen 1 maand een verdubbeling van mijn klanten in wijk A.

Wel realistisch: Ik wil binnen 1 maand 5% meer klanten in wijk A.

Tijdgebonden

Zet op papier wanneer de activiteiten beginnen en eindigen. Een deadline maakt plannen eenvoudiger. Als je SMART doel zijn eindpunt bereikt, is het tijd om te evalueren. Je analyseert dan wat er goed ging en wat beter kon. Op basis hiervan stel je nieuwe SMART doelen op.

Niet tijdgebonden: Ik wil mijn aanbod uitbreiden met 5 nieuwe producten.

Wel tijdgebonden: Ik wil mijn aanbod uitbreiden met 5 nieuwe producten voor het einde van dit jaar.

Voorbeelden

Kun je de SMART theorie ook toepassen op je eigen doelen? Deze 3 uitgewerkte voorbeelden helpen je:

Restaurant

Een restauranthouder wil meer afwisseling in zijn menukaart, en meer seizoens- en streekproducten gebruiken. Deze wensen combineert hij tot een SMART doel voor de chef:

“Vanaf 21 maart creëert de chef elk seizoen 4 wisselende gerechten met streekproducten als hoofdingrediënt.”

Website

De eigenaar van een webshop constateert dat er weinig bezoekers op zijn website komen. Door te investeren in online marketing wil de eigenaar het bereik verhogen. Het doel is:

“Via de marketingcampagne komen er 50.000 unieke bezoekers op mijn website in de eerste 3 maanden van dit jaar.”

Autorijschool

De eigenaar van een autorijschool ziet iets opmerkelijks in de beoordelingen van zijn rijlessen. Zijn docenten komen vaak te laat. Om dit tegen te gaan stelt hij als doel:

“In minder dan 5% van de beoordelingen van augustus en september staat dat de docent wel eens te laat is gekomen.”

Aan de slag

Overtuigd van de SMART methode? Pak pen en papier, en schrijf al je doelen op. Vervolgens scherp je ze aan door alle criteria toe te passen. Dit kan flink wat tijd kosten, maar daarna heb je wel wat je zoekt: scherpe, duidelijke doelen.

Toepassingen:

Helemaal Smart? Hoog tijd om je businessplan uit te werken met het Business Model Canvas.
Redactie KVK
Redactie KVK

De KVK-redactie verzorgt en publiceert inspirerende informatieve artikelen voor ondernemers op KVK.nl, waaronder interviews en how to’s.

InspiratiePage
Starten