Uitkomsten panelonderzoek Smart Industry 2015

Ondernemers laten nog veel kansen onbenut

De Kamer van Koophandel heeft 2000 ondernemers bevraagd naar hun ervaringen met Smart Industry. Uit het onderzoek volgt dat de sectoren industrie, luchtvaartindustrie, advisering en ICT voorop lopen in kennis en implementatie van Smart Industry ontwikkelingen. In deze technologische sectoren ziet ongeveer 60 % van de ondernemers kansen met Smart Industry. In de niet-technologische sectoren is dit gemiddeld 30 %. De extra omzet die het oplevert blijft tot nu toe beperkt.

Veel kansen, nog weinig nieuwe omzet

Het aantal bedrijven dat de afgelopen 12 maanden nieuwe omzet met toepassingen van Smart Industry heeft gerealiseerd is nog gering. Ongeveer 13 % van de bedrijven geeft aan nieuwe omzet te hebben gerealiseerd. Per sector zijn de verschillen aanzienlijk. In de industrie realiseren 30 % van de bedrijven nieuwe omzet. In de ICT is dit 20 % en de luchtvaartindustrie scoort met 35 % het hoogst met nieuwe omzet. Vooralsnog brengt Smart Industry nog weinig geld in het laatje. Het gaat hierbij meestal om minder dan 10 % nieuwe omzet. Ondernemers zien een aantal belemmeringen om met de Smart Industry ontwikkelingen aan de slag te gaan. Gebrek aan tijd, financiering en kennis worden het meest genoemd.

Speciale Smart Industry Advieslijn

Meer weten over hoe u binnen uw bedrijf zelf aan de slag kunt met Smart Industry? Onze adviseurs helpen u graag verder. Bel: 088 - 585 22 25.

Download het Panelonderzoek Smart Industry 2015

Veelgestelde vragen

 • Wat is de definitie van Smart Industry?

  “Smart Industry wordt gedreven door een slimme inzet van ICT, waarbij machines onderling met elkaar verbonden zijn en slim kunnen worden aangestuurd. Deze verbinding geldt niet alleen binnen de fabriek, maar ook tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en klanten. Het gaat om slimme producten, processen en diensten.” Bron: Smart Industry fit for the future, april 2014.

 • Waarom is Smart Industry zo actueel?

  Nieuwe trends en innovaties zijn er altijd geweest. Maar wat deze tijd zo bijzonder maakt, is dat ontwikkelingen zich in een snel tempo opvolgen en gevestigde ordes omver werpen. De Engelse term ‘disruptive’ valt in dit verband vaak. Het gaat om innovaties die bestaande processen en standaarden totaal op z’n kop zetten. En de ene innovatie is nog niet gelanceerd, of de volgende dient zich al weer aan. Wat meespeelt is dat nieuwe technieken steeds goedkoper worden en daarmee binnen bereik van het mkb komen.

 • Wat betekent 'network centric'?

  Bij slim produceren gaat het om ‘verbinding’. De kreet die daarbij hoort is network centric: fabrieken die meedenken en zichzelf besturen. Machines en producten communiceren met elkaar op basis waarvan ze samen de productie aansturen: grondstoffen en machines zijn via het Internet of Things met elkaar verbonden. Dit maakt productie mogelijk die net zo gemakkelijk enkelstuks als massa fabriceert.

 • Is deze ontwikkeling kansrijk voor Nederlandse bedrijven?

  Voor Nederlandse bedrijven zijn alle nieuwe ontwikkelingen een uitgelezen kans om een sterke positie te (her)overen op de (wereld)markt. Behalve dat Nederland in de top 3 meedraait van meest productieve industrieën ter wereld, doen we internationaal mee met bedrijven die in hun nichemarkt wereldspelers van formaat zijn. Bovendien heeft Nederland een uitstekende ICT-infrastructuur, waardoor bedrijven een heel goede uitgangspositie hebben om te groeien.