Uitkomsten panelonderzoek Smart Industry 2015

Ondernemers laten nog veel kansen onbenut

KVK heeft 2000 ondernemers bevraagd naar hun ervaringen met Smart Industry. Uit het onderzoek volgt dat de sectoren industrie, luchtvaartindustrie, advisering en ICT voorop lopen in kennis en implementatie van Smart Industry ontwikkelingen. In deze technologische sectoren ziet ongeveer 60 % van de ondernemers kansen met Smart Industry. In de niet-technologische sectoren is dit gemiddeld 30%. De extra omzet die het oplevert, blijft tot nu toe beperkt.

Veel kansen, nog weinig nieuwe omzet

Het aantal bedrijven dat de afgelopen 12 maanden nieuwe omzet met toepassingen van Smart Industry heeft gerealiseerd is nog gering. Ongeveer 13% van de bedrijven geeft aan nieuwe omzet te hebben gerealiseerd. Per sector zijn de verschillen aanzienlijk. In de industrie realiseren 30% van de bedrijven nieuwe omzet. In de ICT is dit 20% en de luchtvaartindustrie scoort met 35% het hoogst met nieuwe omzet. Vooralsnog brengt Smart Industry nog weinig geld in het laatje. Het gaat hierbij meestal om minder dan 10% nieuwe omzet. Ondernemers zien een aantal belemmeringen om met de Smart Industry ontwikkelingen aan de slag te gaan. Gebrek aan tijd, financiering en kennis worden het meest genoemd.

Speciale Smart Industry Advieslijn

Meer weten over hoe je binnen je bedrijf zelf aan de slag kunt met Smart Industry? Onze adviseurs helpen je graag verder. Bel: 088 585 22 25.

Download het Panelonderzoek Smart Industry 2015

Heeft deze informatie je geholpen?