Uitkomsten onderzoek Smart Industry 2016

Investeren in Smart Industry: inzet loont!

Jaarlijks onderzoekt KVK de voortgang van Smart Industry toepassing in het bedrijfsleven. In 2016 gaf 30% van de deelnemende bedrijven aan kansen te zien voor de eigen organisatie. 13% van de respondenten blijkt actief te zijn met Smart Industry en heeft kostenbesparingen (7%) en nieuwe investeringen (7%) gerealiseerd. Ook is hun omzet gestegen: zowel op bestaande markten (5%) als nieuwe markten (3%). Maar ook gaf 70% van de ondernemers aan niet bekend te zijn met de term ‘Smart Industry’.

Alle facetten van de economie

Smart Industry is in essentie het digitaal verbinden van machines binnen een bedrijf, maar ook het slim koppelen met machines van klanten of andere organisaties. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven waarbij klanten online hun product op maat kunnen ontwerpen, met één druk op de knop kunnen bestellen èn laten produceren. Dat raakt alle facetten van onze economie. Uit het onderzoek blijkt dat ondernemers die Smart Industry kwaliteiten in huis hebben het hoogst scoren op kennis van cybersecurity, digitale verbondenheid en voldoen aan individuele klantwensen. Noch de sector, het hebben van een hoge jaarlijkse omzet, de leeftijd van het bedrijf of de ondernemer spelen hierbij een bepalende rol. Wel zien we dat deze ondernemers vaker nieuwe producten en diensten op de markt brengen, personeel in dienst hebben en een stijgende omzet laten zien.

Onbekende term

Tegelijkertijd geven veel ondernemers aan niet bekend te zijn met de term ‘Smart Industry.’ Ook ervaren zij dat het toepassen van Smart Industry allesbehalve eenvoudig is. Economische en organisatorische belemmeringen vormen de belangrijkste bottlenecks. Dankzij de vele toepassingsmogelijkheden vinden zij het moeilijk de juiste keuze te maken en de eerste stap te zetten. Ook het vinden van samenwerkingspartners ervaren zij als een belemmering. Samengevat zien steeds meer ondernemers grote kansen in Smart Industry, maar hebben ze beslist nog aanmoediging nodig. Wij bieden hulp.

Zelf aan de slag?

Lees in het onderzoeksrapport welke Smart Industry kwaliteiten je verder helpen. Op Smart Industry vind je meer informatie en tools om je eigen kansen te ontdekken. Wil je meer weten over het vinden van een samenwerkingspartner of het maken van onderlinge afspraken? Neem dan een kijkje bij onze informatie over samenwerking.

Smart Industry onderzoek 2016 downloaden

De KvK meet jaarlijks de voortgang van de Smart Industry ontwikkelingen via het Ondernemerspanel, dat uit 4.000 ondernemers bestaat. Het onderzoek richt zich op alle sectoren van het mkb. Lees hier de onderzoeksresultaten.
Download hier het Smart Industry onderzoek 2016
InfoPage