Sneller reageren op veranderingen?

Een nieuw type onderneming is in opkomst: die zich richt op het gebruik van nieuwe technologie en het leggen van verbindingen. Zowel intern als extern. Organisaties die snel inspelen op veranderende wensen van klanten. Dit vraagt om flexibilieit en medewerkers die mogelijk een andere koers gaan varen. Deze organisaties reageren hiermee op de ‘disruptieve ontwikkelingen’ waar we ons op dit moment volop in bevinden. Oftewel, ontwrichtende innovaties waardoor nieuwe markten ontstaan voor nieuwe producten en diensten. Hoe pas je je hieraan aan? Lees deze 4 tips.

1. Richt je structuur in rondom de klant

Veel bedrijven zijn functioneel ingericht: productie bij productie, engineering bij engineering, verkoop bij verkoop, etcetera. Dat is efficiënt binnen de afdelingen. Het nadeel is dat hierdoor denkbeeldige ‘muurtjes’ binnen het bedrijf ontstaan. En erger nog, deze muurtjes staan dwars op de klantvraag. Met een steeds complexere en veranderende klantvraag is dat niet langer effectief. Steeds meer bedrijven richten hun organisatie in rond klantgroepen, met meerdere disciplines bij elkaar. Daardoor komt de klantvraag en –feedback meer centraal te staan bij alle ontwikkelingen, is de klant beter ‘voelbaar’ en kan er sneller geschakeld worden.

2. Proces = resultaat

Organisaties die in een snel veranderende markt actief zijn, moeten de organisatie en hun medewerkers voortdurend aanpassen om hun positie in de markt te behouden en te verbeteren. Vooruitzien is regeren, maar juist flexibele organisaties zijn zich ervan bewust dat je de toekomst niet kunt voorspellen. Zij leggen hun ambitie meestal niet vast in een 3-5 jarenplan. Men kijkt steeds vaker minder ver vooruit, tot maximaal 2 jaar. In plaats van het ondernemingsplan gebruiken ondernemers steeds vaker andere modellen en methoden.

Met het besef dat kinderen op dit moment nog worden opgeleid voor banen die straks niet meer bestaan en met kennis die achterhaald is voordat zij hun studie afronden, is het voor flexibele organisaties een gegeven om het voortschrijdende inzicht te koesteren. Daarbij hoort een flexibele inrichting van de organisatie en een uitermate flexibele instelling van haar medewerkers. Dat is een geschikte basis voor een onzekere toekomst én voor blije klanten!

3. Netwerkorganisatie

Organisaties worden steeds meer netwerkorganisaties. Dit vraagt om veel meer eigen verantwoordelijkheid en groepsverantwoordelijkheid van medewerkers. En minder hiërarchische sturing, wat professionals meestal als positief ervaren. Dat betekent dat elk individu binnen de organisatie veel zelfstandigheid heeft en zelfsturing kent. De medewerkers zijn in staat om juist die collega's bij de activiteiten te betrekken die inhoudelijk toegevoegde waarde bieden. Op basis van expertise vormen zich op natuurlijke wijze samenwerkingsverbanden. Die  kunnen gedurende de activiteit/project wisselen van samenstelling. Op deze manier participeren medewerkers in één of meerdere projecten of activiteiten. Flexibiliteit staat hoog in het vaandel en korte communicatielijnen zijn een vereiste. Die korte lijnen brengen discrepanties tussen het organisatiedoel en de persoonlijke doelen al in een vroeg stadium aan de oppervlakte, zodat gezamenlijk naar alternatieven kan worden gezocht. Vast staat dat het doel, de missie van de organisatie, leidend is in deze organisaties en een gemeenschappelijke drijfveer voor de zelforganiserende teams vormt. Iedereen kent zijn plaats en zijn taken en weet de ander feilloos te vinden.

Een gerichte organisatie. Dit betekent geen functionele indeling meer, maar bijvoorbeeld een wolk met stippen. Of een druppelvorm.

4. Denk in rollen in plaats van functies

Een risico van een functionele organisatie-indeling en een hiërarchische manier van aansturen is bureaucratie, wat vaak een negatief effect heeft op de intrinsieke motivatie en betrokkenheid van medewerkers. In deze tijd van mobiliteit, eigen verantwoordelijkheid, nieuwe uitdagingen en een goede balans tussen werk en privé zoeken medewerkers steeds vaker een organisatie die bij hen past. Eén waarin hun talenten goed tot hun recht komen, waarin zij hun ambitie kunnen realiseren, waarin samenwerking hoog in het vaandel staat en de organisatie vooral gericht is op het faciliteren van hun ontwikkeling.  In tegenstelling tot functiebeschrijvingen, veelal statische beschrijvingen van wat iemand moet doen en kunnen, wordt er bij het hanteren van rollen veel meer situationeel en vanuit de mens gedacht. Vanuit disciplines, persoonlijke eigenschappen en talent.

Wil je meer weten over organisatievernieuwing? Download dan de publicatie Succesvoller ondernemen: mensen maken het verschil. Deze bevat praktische informatie over organisatieontwikkeling met tips en een stappenplan. Of bel met een van de KVK-adviseurs. Zij helpen je graag verder.

InfoPage