Innovatie

Sneller reageren op veranderingen? 4 tips

De wereld verandert. Wat gisteren nog een goed idee was, is morgen misschien achterhaald. Inspelen op nieuwe mogelijkheden is inmiddels een cruciaal onderdeel van elke bedrijfsstrategie. Met deze 4 tips is jouw bedrijf klaar voor veranderingen.

Jarenlang hetzelfde concept houden, werkt in veel branches niet meer. Startups of disruptieve bedrijven kunnen je zomaar voorbij streven. Bedrijven als Booking.com of Uber zetten hele sectoren op zijn kop. Winkels als Free record shop of V&D bepaalden lange tijd het straatbeeld, maar konden niet op tijd meebewegen met de veranderingen die op ze afkwamen. Zo zorg je dat jouw bedrijf mee kan met de innovaties in jouw branche.

1. Gebruik flexibele werkvormen zoals Agile of lean

Regeren is vooruitzien. Maar wie kan in deze snel veranderende wereld de toekomst voor lange tijd voorspellen? 3 of 5 jaren plannen kunnen soms al na 1 of 2 jaar in de prullenbak. In plaats van meerjarenplannen, zien we daarom nu steeds vaker andere werkvormen. Zoals agile- en scrumtechnieken. Of ondernemers die werken volgens de lean-methode.

Kern van deze nieuwe methodes is onder meer dat de cycli korter zijn. Minder grootschalige projecten voor meerdere jaren, meer experimenteren met kleinere plannen en budgetten. Werk je plannen uit met bijvoorbeeld het Business Model Canvas en test ze continu in de markt. Zo schakel je sneller bij.

2. Zet de klant centraal

Veel bedrijven zijn functioneel ingericht. Er zijn aparte afdelingen voor productie, verkoop, binnen- en buitendienst. Dat is efficiënt binnen de afdelingen. Het nadeel is dat hierdoor denkbeeldige ‘muurtjes’ binnen het bedrijf kunnen ontstaan en dat de klant wordt vergeten.

Steeds meer bedrijven richten hun organisatie in rondom klantgroepen. De klantvraag, of klantreis, staat centraal. Je brengt van verschillende klantengroepen in kaart wat de wensen en behoeftes zijn. En slaat al deze gegevens op in databases. Deze data bepalen de koers die de onderneming gaat varen. Op deze manier bepaal je niet langer achter het bureau "wat goed is voor de klant". Maar denk je van buiten naar binnen.

3. Benut kennis en creativiteit van je medewerkers

Een veranderende wereld vraagt ook om creatieve medewerkers. Zelfstandige professionals met meer eigen verantwoordelijkheid en een flexibele instelling. We zien steeds meer ondernemers die werken met rollen en in plaats van met statische functiebeschrijvingen. Iemand is bijvoorbeeld een goede organisator of een slimme denker in plaats van de uitvoerder van een enkel proces. Zo zijn medewerkers steeds flexibel inzetbaar op nieuwe projecten.

Medewerkers werken daar waar ze hun rol het beste kunnen uitvoeren. Dat kan per klus veranderen. Teams wisselen van samenstelling en zijn multidisciplinair en zelfsturend. De interne structuur is minder hiërarchisch, de lijnen korter.

Autonomie brengt een grotere mate van betrokkenheid en bevlogenheid. Zo kun je continu inspelen op nieuwe ontwikkelingen. En benut je alle talenten van jouw personeel.

4. Wees een leider

De grotere autonomie van medewerkers leidt tot ander management. Als ondernemer ben je er vooral op gericht dat jouw mensen optimaal presteren en zich blijven ontwikkelen. Je wilt een inspirerende bedrijfscultuur scheppen waarin ideeën tot bloei komen en waar ruimte is om fouten te maken. Vergroen het dna van je bedrijfscultuur en neem je medewerkers mee in die cultuurverandering.

Wat is jouw leiderschapsstijl en hoe motiveer je jouw medewerkers? Ben je een “ouderwetse” manager of veel meer iemand die zijn team de toekomst in leidt?

Ellen Koekkoek

Als KVK-adviseur tip ik ondernemers over innovatie en de beweging naar het ‘nieuwe ondernemen’. En schrijf ik over het stikstofdebat, veranderingen in de foodbranche en samenwerken. Op KVK.nl, socials en Gespot! Innovatienieuws.

InspiratiePage