Maak uw bedrijf klaar voor jongeren

Steeds meer ondernemers geven aan moeite te hebben om gemotiveerde medewerkers te vinden. Dit wordt een steeds groter probleem. Maar, wat drijft de jongste generatie? Zij zijn namelijk onze toekomstige ondernemers, innovatoren, leiders en medewerkers. Hoe zitten ze in elkaar, welke invloed heeft dat op de huidige bedrijven en hoe kunnen ondernemers daar op inspelen? We vroegen het Angela Weghorst van TwinQ: Insights & Inspiration. Zij onderzoekt wat er diep van binnen in mensen omgaat en vertaalt dit naar concrete inzichten, advies en inspiratie over strategie, marketing, concept- en persoonlijke ontwikkeling.
Angela Weghorst
Angela Weghorst

Je hebt een groot kwantitatief onderzoek uitgevoerd onder circa vierduizend 5- tot 25-jarigen en hun ouders. Alles wat je bezat, heb je in dit onderzoek geïnvesteerd. Wat drijft je?

“In de talloze onderzoeken die ik heb uitgevoerd, merkte ik dat het algemene beeld dat van deze generatie bestaat, niet overeen komt met wat ik tijdens mijn gesprekken hoor. Als er wordt gesproken over de ‘jeugd van tegenwoordig,’ dan wordt deze vaak geassocieerd met passief en materialistisch. Dit herkende ik niet tijdens de gesprekken. Ik zie het als mijn morele verplichting dit verhaal te vertellen zodat bijvoorbeeld ondernemers hen beter gaan begrijpen. Het gaat immers om de nieuwe generatie ondernemers, innovatoren, bedrijfsovername-kandidaten, marktveranderaars, medewerkers èn klanten.”

Je hebt circa 60 gesprekken gevoerd met jongeren en 4000 vragenlijsten afgenomen. Wat zijn voor jou de 3 belangrijkste inzichten die je hebt opgedaan?

1. “Het raakte me dat bijna alle kinderen aangaven zich ‘anders’ te voelen. Alsof ze afwijken van ‘de norm’ en niet in het huidige systeem passen. Ook weten veel studenten aan het einde van hun studie niet meer wat ze willen. Ze zijn zoekende: wie ben ik en wat kan ik goed? Een relatief groot deel van deze groep komt hierdoor in een neerwaartse spiraal terecht. Ze zijn op zoek naar hun passies en talenten. Maar wat hen echt drijft, laten ze vaak aan de buitenwereld niet zien. Naarmate ze ouder worden, lijkt dit effect zich te versterken en zijn ze geneigd steeds minder van zichzelf te laten zien. Ik merkte blijdschap en opluchting toen ik aangaf dat er veel meer kinderen en jongeren zijn die zich ‘anders’ voelen.”

2. “Deze generatie blijkt sensitiever ten opzichte van andere generaties. Dit maakt onder andere dat ze sneller overprikkeld raken. En iedereen reageert daar anders op. Zo wordt de één druk of juist stil of worden ze helemaal in de wereld van de digitale media ‘gezogen.’ Als maatschappij lijken we hier niet altijd een antwoord op te hebben. Dit vertalen we relatief snel naar een negatieve eigenschap. Of een label, zoals adhd of add. Ik heb ontdekt dat bij 1 op de 4 jongeren een label is vastgesteld, best veel. Terwijl ik me afvraag of er ècht goed wordt gekeken naar wat er (nog meer) aan hun gedrag ten grondslag ligt en waar dit door wordt beïnvloed.”

3. “Eerlijkheid, oprechtheid en rechtvaardigheid vinden ze belangrijk. Ze zijn nadrukkelijk bezig om zelf een beter mens te worden, zichzelf te ontwikkelen en de wereld een stukje mooier te maken. Een jongen gaf aan dat “status en macht belangrijke oorzaken zijn van de huidige maatschappelijke problemen. Ik wil laten zien dat het anders kan en moet.” Dit is typerend voor deze generatie. Ze zijn niet meer op de oude manier te motiveren met een flink salaris of een dikke leaseauto.  Ze willen wel geld verdienen en een carrière opbouwen, maar daarbij wel intrinsiek gemotiveerd worden. Het maakt hen veel uit met en voor wie ze werken en of hun persoonlijke passies en overtuigingen in lijn liggen met de ‘purpose’ van de organisatie".

Wat moet elke ondernemer/werkgever weten over deze generatie?

“Veel ondernemers hebben moeite om gemotiveerde medewerkers te vinden. Daarom is het van belang dat ondernemers goed nadenken over hoe zij deze generatie gaan vinden, binden en boeien. Dit vereist een andere aanpak. Deze generatie wil impact creëren en het gevoel hebben ertoe te doen. Als ze die mogelijkheid  krijgen, zijn het betrokken, loyale en bevlogen medewerkers. Dan kunnen ze zich van hun beste kant laten zien. Spreek hen aanop hun intrinsieke motivatie,door een individuele benadering en ècht contact met ze te maken. Dingen van ze vragen die ze moeten doen om het moeten doen, werkt niet meer. Laatst hoorde ik een voorbeeld waarbij een sollicitant vroeg naar de ‘divorce rate.’ Oftewel, hij wilde weten hoeveel mensen het bedrijf hebben verlaten. Zijn redenering was ‘als anderen hier niet gelukkig zijn, dan moet ik hier ook niet zijn’.”

Is je iets opgevallen aan hun ondernemerschap, inventiviteit en leiderschap?

  • Ondernemerschap: “Als ze hun passie kennen en duidelijk voor ogen hebben waar ze heen willen, dan zijn er voor hen doorgaans twee mogelijkheden. Of bij een bedrijf werken dat volledig aansluit bij hun idealen en leefstijl en dus niet bij een bedrijf, waar ze zich moeten aanpassen. Of een eigen bedrijf beginnen waarin ze hun eigen visie en passie kwijt kunnen.”
  • Inventiviteit: “Ze zijn heel erg vernieuwend, dat is hun kracht. Het valt me op dat ze op een radicaal andere manier denken. Ze zijn ook goed in het bedenken van nieuwe producten en diensten. Als je als ondernemer deze generatie weet te omarmen en deze creativiteit weet te koesteren, zullen ze met vernieuwende ideeën voor je business komen. Dan haal je het beste in ze naar boven en doorbreek je oude patronen. Een nieuwe wind voor je bedrijf die als motor kan fungeren voor de broodnodige vernieuwing.”
  • Leiderschap: “Ze accepteren niet zomaar de traditionele vorm van leiderschap van 10 jaar geleden, dus top-down. Ze verschillen onderling sterk van elkaar en hebben een andere benadering nodig. De één gaat uit van eigen leiderschap en koerst op zijn eigen intuïtie en inzichten. Terwijl de ander duidelijke kaders nodig heeft. Dit vraagt om faciliterend leiderschap, maatwerk en zorgvuldigheid.”

Wat is volgens jou het risico als ondernemers hier niets mee doen?

“Uiteraard is het geen kwestie van moeten. Maar ongemotiveerde medewerkers, daar heb je als ondernemer niets aan. Als je ervoor kiest deze jongeren niet binnen te halen of als het niet lukt om ze aan je te committeren, maak je  geen gebruik van hun talenten en inzichten. Dat kan de bedrijfscontinuïteit beïnvloeden omdat je niet mee gaat met de tijd. Ik vergelijk het met een machine. Als hij geen onderhoud krijgt, loopt hij ook vast. Ik constateer een mismatch tussen wat bedrijven bieden en wat jongeren nodig hebben. Kijk niet naar de buitenkant, maar vraag ze wat ze nodig hebben om bij jou te komen werken. Hoe de toekomst eruit ziet weet niemand. Maar het helpt om de toekomstige generaties in je bedrijf te halen,want zij zijn de toekomst.”

Heeft deze informatie je geholpen?