Internationaal ondernemen

Actuele ontwikkelingen exportdocumenten

Actueel nieuws over exportdocumenten bij in- en uitvoer.

1. Bewijs Attest van Oorsprong VK

Na Brexit spraken de EU en het VK een overgangsperiode af voor het op orde krijgen van bewijsstukken bij het opmaken van een factuurverklaring ofwel Attest van Oorsprong. Deze overgangsperiode eindigt op 31 december 2021.

Tot en met 31 december 2021 kun je een Attest van Oorsprong opmaken voor je exportzending zonder dat je hiervoor een leveranciersverklaring 2015/2447 in je bezit hebt als preferentieel oorsprongsbewijs. Dit gaf exporteurs voldoende tijd voor het verzamelen van leveranciersverklaringen. Deze tijd hadden ze nodig, omdat het VK tot 1 januari 2021 nog deel uitmaakte van de EU, en daarna niet meer.

Bewijs op orde per 31 december 2021

Als je in 2021 handelsgoederen hebt geëxporteerd naar het VK met een Attest van Oorsprong, moet je hiervoor met terugwerkende kracht je bewijsvoering op orde hebben per 31 december 2021. Heb je van je leveranciers nog geen leveranciersverklaringen 2015/2447 ontvangen over 2021? Vraag ze dan zo snel mogelijk op. Je leverancier mag op de leveranciersverklaring 2015/2447 zetten dat de goederen in 2021 geleverd zijn.

Leveranciersverklaring niet doorsturen

Stuur geen leveranciersverklaringen door naar je Britse klant. Een leveranciersverklaring is jouw bewijsstuk. Dit heb je nodig bij een eventuele nacontrole van de Britse douane. Daarnaast geef je met het doorsturen van een leveranciersverklaring je inkoopadres prijs aan je klant.

Attest van Oorsprong ongeldig

Als achteraf de door jouw geleverde goederen niet van preferentiële EU-oorsprong zijn, informeer je direct jouw Britse klant hierover. Het Attest van Oorsprong is dan ongeldig. Je klant meldt dit aan de Britse douane en moet alsnog Britse invoerrechten betalen over de goederen. Niet melden leidt mogelijk tot boetes. Je kunt je klant hierover informeren tot en met 31 januari 2022.

2. Controleer de geldigheid van de bewijsstukken

Controleer of je bewijsstukken voor het aanvragen van exportdocumenten in 2022 nog geldig zijn. Deze bewijsstukken zijn bijvoorbeeld leveranciersverklaringen, productiebeschrijvingen en kostprijscalculaties. Vernieuw deze uiterlijk 31 januari 2022. Zo blijft snelle afgifte van oorsprongsdocumenten in 2022 mogelijk. Bewijsstukken zijn maximaal 2 jaar geldig. Het verzamelen van de noodzakelijke bewijsstukken kost tijd. Houdt daar rekening mee zodat de aanvragen van oorsprongsdocumenten geen vertraging oploopt.

In deze artikelen lees je meer over de Leveranciersverklaring 2015/2447 (leveranciersverklaring voor goederen van preferentiële oorsprong) en de Leveranciersverklaring voor goederen van niet-preferentiële oorsprong (LVO). Hier vind je ook downloads met voorbeeldteksten van de verschillende leveranciersverklaringen.

Hoe lever je bewijsstukken aan?

Is de bewijsvoering voor herhaaldelijk gebruik? Dan deponeer je de bewijsstukken eenmalig bij KVK per e-mail. Geef per aanvraag van een exportdocument duidelijk aan welk bewijsstuk van toepassing is. Mail bewijsstukken als aparte pdf-bestanden naar één van onze regiokantoren. De originele exemplaren bewaar je 7 jaar in eigen administratie voor een eventuele nacontrole.

Bewijsvoering voor eenmalig gebruik stuur je als bijlage bij iedere nieuwe aanvraag van een oorsprongsdocument in de DAE-applicatie (online aanvraagportaal) van KVK.

Deponeer je leveranciersverklaringen 2015/2447 als bewijs voor de oorsprong? Laat je leverancier dan als oorsprongsland de EU-lidstaat vermelden in plaats van alleen Europese Unie (als dat mogelijk is).

Webinar oorsprongsdocumenten

Op dinsdag 1 februari 2022 organiseert KVK ons gratis webinar ‘Exportdocumenten: Ben je klaar voor 2022’. Tijdens dit webinar vertellen we je wat de belangrijke onderdelen zijn van de oorsprongsdocumenten, zoals EUR.1-certificaten en Certificaten van Oorsprong (CVO). We geven je ook aan welke bewijsstukken nodig zijn voor het aanvragen van deze documenten en welke regelgeving geldt.

3. Uitstel gezondheidsverklaringen import in VK

Het VK heeft het verplichte gebruik van gezondheidscertificaten voor import van vlees, vis, zuivel en dierlijke producten en snijbloemen, groenten en fruit uitgesteld tot 1 juli 2022. Deze maatregel zou op 1 oktober 2021 ingaan. Vanaf 1 januari 2022 moet je wel een vooraankondiging doen in het Britse PEACH-systeem, wanneer je al eerder PEACH hebt gebruikt. Exporteer je na 1 januari 2022 voor het eerst naar het VK, gebruik dan het Britse IPAFFS-systeem. PEACH gaat later in 2022 over naar IPAFFS.

Voor sommige plantproducten heb je sinds 1 januari 2021 een gezondheidsverklaring nodig wanneer je deze naar het VK exporteert. Het gaat om plantproducten die gezien worden als ‘high priority plants and plant products’, zoals vaste planten, bloembollen en potplanten.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Gezondheidscertificaten voor dieren en dierlijke producten worden ook veterinaire certificaten genoemd. Gezondheidscertificaten voor planten en plantaardige producten noem je fytosanitaire certificaten. Je vraagt deze certificaten aan via het e-CertNL-systeem van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA).

Voordat een zending vertrekt wordt deze door de NVWA gecontroleerd. Dit gebeurt op specifieke locaties in Nederland. Op verzoek kan de NVWA ook een controle uitvoeren op je bedrijf. Inspecties kosten tijd en geld. Plan deze dan ook tijdig in.

Wil je op de hoogte blijven van de actuele ontwikkelingen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.
Marco van Hagen

Als KVK-adviseur en spreker ben ik gespecialiseerd in internationaal ondernemen. Mijn focus ligt bij douane-zaken, import, export, accijns, btw, invoerrechten, in- en uitvoerdocumenten en Brexit. Via blogs en social media deel ik mijn kennis.

InspiratiePage
Internationaal