Internationaal ondernemen

Actuele ontwikkelingen exportdocumenten

Actueel nieuws over oorsprongsdocumenten bij in- en uitvoer.

1. Brexit en de nieuwe EU-VK deal, gevolgen voor oorsprong

Sinds 1 januari 2021 is de Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK in voorlopige werking. Dit betekent dat je goederen uit de EU zonder invoerrechten invoert in het VK. Dit geldt ook voor goederen uit het VK die je invoert in de EU. Voorwaarde voor de vrijstelling van invoerrechten is dat goederen voldoen aan de eisen van preferentiële oorsprong.

Let op: je moet wel aangifte ten uitvoer bij de douane doen wanneer je goederen gaat exporteren naar het VK en bij import een aangifte ten invoer.

Preferentiële oorsprong

Of een product in aanmerking komt voor vrijstelling van invoerrechten hangt af van de preferentiële oorsprong. De regels van oorsprong (Bijlage ORIG-1 en ORIG-2 vanaf pagina 459) bepalen wanneer hier sprake van is. Om in aanmerking te komen voor vrijstelling moet je bij de douane bewijsstukken overleggen.

Let op: de eisen voor het verkrijgen van preferentiële oorsprong wijken af van die van handelsakkoorden die eerder al met andere landen zijn gesloten. Als bewijsstuk van preferentiële oorsprong geldt het ‘Attest van oorsprong’ (factuurverklaring) of ‘importers knowledge’. Heeft de zending een waarde van meer dan 6.000 euro? Dan moet je naast het Attest van oorsprong ook een registratie als Geregistreerd Exporteur (REX-registratie) hebben en het registratienummer op de factuurverklaring vermelden.

Bij import vanuit het VK gebruikt jouw leverancier geen REX-registratie, maar zijn Britse EORI-nummer. De waarde van de zending maakt niet uit. Ook onder de 6.000 euro mag hij deze verklaring gebruiken, met zijn Britse EORI-nummer.

Herhaald gebruik

Stuur je vaker dezelfde identieke goederen aan dezelfde klant? Je mag in een factuurverklaring op de factuur zetten dat deze verklaring voor 1 jaar geldig is. Deze factuur neemt je klant dan op in zijn administratie als bewijsstuk van preferentiële oorsprong. Het gebruik van een Attest van Oorsprong voor vervolgzendingen van hetzelfde product aan dezelfde klant is dan niet nodig. Je klant verwijst naar de eerder afgegeven verklaring als hij bij import van deze producten bewijsstukken moet overleggen.
Dit geldt ook omgekeerd, als je goederen importeert uit het VK.

Bekijk het voorbeeld van een factuurverklaring Attest van Oorsprong voor export naar of import uit het VK.

Importers knowledge

In plaats van het Attest van oorsprong mag je als importeur ook gebruikmaken van een 'importers knowledge' voor vrijstelling op invoerrechten. Als leverancier help je jouw klant met bewijs dat aantoont dat de goederen van preferentiële oorsprong zijn. Geldig bewijs is bijvoorbeeld een kostprijscalculatie met bijbehorende preferentiële leveranciersverklaringen waarmee je de preferentiële oorsprong bevestigt. Of je maakt een productieprocesbeschrijving waaruit de preferentiële oorsprong blijkt.

Overige gevolgen voor oorsprong

Het vrijhandelsakkoord tussen de EU en het VK sluit niet aan op bestaande handelsakkoorden van de EU met andere partnerlanden. Ook sluit het niet aan op akkoorden die het VK zelf heeft gesloten. Daarom verliezen goederen van VK-oorsprong per 1 januari 2021 hun preferentiële status ten opzichte van alle partnerlanden van de EU.

Preferentiële EU-goederen verliezen hun status in het VK. Dit geldt ook voor goederen die nog voor 1 januari 2021 aan de EU of het VK zijn geleverd. Je kunt dus geen VK-preferentiële goederen met verlaging op invoerrechten doorverkopen aan bijvoorbeeld Zwitserse klanten. In Zwitserland zal je klant in dit geval invoerrechten moeten betalen.

Goederen die onderweg zijn, zeilende partijen

Er geldt nog wel verlaging van invoerrechten voor goederen die onderweg zijn. Dit worden ‘zeilende partijen’ genoemd.

Voorbeeld

Je koopt in 2020 een aantal Landrovers in het VK in en levert deze aan een klant in Zwitserland. Deze Landrovers komen pas in 2021 aan. Als er in 2020 voor deze zending al een EUR.1- of EUR-MED-certificaat is verstrekt of een factuurverklaring (met vergunning Toegelaten Exporteur of REX-registratie) dan krijgt je klant in Zwitserland toch verlaging op de invoerrechten. Dit geldt voor alle goederen of onderdelen die de preferentiële oorsprong hebben en vanuit het VK geleverd worden aan landen waar de EU een handelsovereenkomst mee heeft. Deze verlaging van invoerrechten is van toepassing zolang EUR.1- en EUR-MED-certificaten of factuurverklaringen geldig zijn.

Leveranciersverklaringen

Preferentiële leveranciersverklaringen die door bedrijven in het VK zijn afgegeven verliezen vanaf 1 januari 2021 hun geldigheid als bewijs voor preferentiële oorsprong. Ook verklaringen die bedrijven in de EU hebben verstrekt waarin staat dat goederen VK-preferentiële oorsprong hebben zijn vanaf 1 januari 2021 niet meer geldig.

Het bedrijf dat een leveranciersverklaring heeft verstrekt moet zijn klant informeren dat de verklaring niet meer geldig is. Kijk zelf goed in je administratie aan wie je een leveranciersverklaring met preferentiële VK-oorsprong hebt afgegeven en informeer je klant dat deze niet meer geldig is.

Door het afsluiten van het handelsakkoord met het VK is de tekst van leveranciersverklaringen voor preferentiële oorsprong aangepast. Op dit voorbeeld van een leveranciersverklaring is in de lijst van landen waarmee de EU een handelsovereenkomst heeft het VK toegevoegd.

Britse LGO-landen

De eenzijdige preferentiële handelsovereenkomst tussen de EU en de Britse Landen en gebieden overzee (LGO) vervalt per 1 januari 2021. Tot 1 januari 2021 gold op import van goederen uit deze gebieden verlaging op invoerrechten.

Certificaat van Oorsprong (CVO)

Zowel voor de invoer van goederen in het VK als voor de invoer van goederen in de EU heb je normaal gesproken geen CVO nodig.

Eerste export buiten EU

Ondernemers die nu voor het eerst gaan exporteren buiten de EU komen ineens veel nieuwe regels en procedures tegen. Bereid je daar goed op voor. Doe bijvoorbeeld de Brexit Impact Scan en raadpleeg het Brexitloket voor actuele informatie. Op Acces2Markets staat welke eisen en documenten in het buitenland gelden. Bijvoorbeeld hoeveel invoerrecht voor je producten geldt in het VK of in de EU.

2. Controleer de geldigheid van bewijsstukken

Check of je bewijsstukken voor het aanvragen van exportdocumenten in 2021 nog geldig zijn. Vernieuw deze dan uiterlijk 31 januari 2021. Zo blijft de afgifte van oorsprongsdocumenten in 2021 mogelijk. Bewijsstukken zijn maximaal 2 jaar geldig. Het verzamelen van de noodzakelijke bewijsstukken kost tijd. Houdt daar rekening mee zodat de aanvragen van oorsprongsdocumenten geen vertraging oploopt.

Deponeer je preferentiële leveranciersverklaringen als bewijs voor de oorsprong? Vraag dan aan je leverancier om als oorsprongsland de EU-lidstaat te vermelden in plaats van alleen Europese Unie (als dat mogelijk is). Let ook op de vermelding van het Verenigd Koninkrijk (VK) op de deze bewijsstukken.

Hoe lever je de bewijsstukken aan?

Vraag je vaker exportdocumenten aan voor dezelfde producten op de bewijsstukken? Maak een scan van deze bewijsstukken en stuur deze eenmalig per e-mail naar KVK. Mail alle bewijsstukken als aparte pdf-bestanden naar een van de regiokantoren van KVK. De originele exemplaren bewaar je 7 jaar in eigen administratie voor een eventuele nacontrole. Bewijsvoering voor eenmalig gebruik stuur je als bijlage bij iedere nieuwe aanvraag van een oorsprongsdocument in de DAE-applicatie (online aanvraagportaal) van KVK.

Wil je op de hoogte blijven van de actuele ontwikkelingen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.
Marco van Hagen

Als KVK-adviseur en spreker ben ik gespecialiseerd in internationaal ondernemen. Mijn focus ligt bij douane-zaken, import, export, accijns, btw, invoerrechten, in- en uitvoerdocumenten en Brexit. Via blogs en social media deel ik mijn kennis.

InspiratiePage