Update: De EU en vrijhandelsverdragen

De EU is volop in onderhandeling over vrijhandelsverdragen. De meest recente verdragen die in werking zijn getreden zijn die met Canada, Japan, Singapore en de Ivoorkust. Ook met Vietnam is een vrijhandelsverdrag gesloten, maar deze gaat naar verwachting pas 1 juli 2020 in werking. Er vinden onderhandelingen plaats met het Verenigd Koninkrijk, Australië en Nieuw Zeeland. Het vrijhandelsverdrag met de Landen en Gebieden Overzee (LGO) is per 1 januari 2020 aangepast. Voor de laatste stand van zaken check je de website van de EU.

Documenten

Naast wederzijdse erkenning van wet- en regelgeving wordt ook verlaging van invoerrechten in deze verdragen opgenomen. De documenten die recht geven op verlaging van invoerrechten verschillen per land. Let op dat je bij ieder land de juiste tekst van de factuurverklaring gebruikt.

Canada

Een deel van het verdrag CETA met Canada is sinds 21 september 2017 in voorlopige werking. De nationale parlementen van alle EU-lidstaten moeten nog hun goedkeuring geven. Volg de website van de Rijksoverheid over de status van het CETA-verdrag met Canada.

Japan

Het verdrag JEFTA met Japan ging 1 februari 2019 definitief in werking. Japan maakt gebruik van een 'Statement of Origin', een factuurverklaring. De volgende afwijkende onderdelen gelden voor deze Japanse factuurverklaring:

  1. De tekst van de factuurverklaring wijkt af van de gebruikelijke tekst.
  2. Voor zendingen met een waarde boven 6.000 euro is de registratie als Geregistreerde Exporteur (REX) verplicht. Heb je nog geen REX? Vraag deze dan aan bij de Belastingdienst Douane.
  3. Op de factuurverklaring moet per product verwezen worden naar de oorsprongsregels van dat specifieke product.

Voor een aantal producten gelden in dit akkoord afwijkende oorsprongseisen. Deze eisen en de volledige tekst van het akkoord met Japan zijn gepubliceerd op de website van de EU. Op de website van de Belastingdienst Douane staat een uitgebreide toelichting over het werken met dit akkoord. Laat je door een specialist van KVK adviseren wat dit voor jouw producten gaat betekenen.

Singapore

Het verdrag met Singapore is met ingang van 1 november 2019 in werking. Singapore kent alleen de 'Origin Declaration' (factuurverklaring) als bewijsstuk van oorsprong. Voor zendingen boven 6.000 euro moet je hiervoor in het bezit zijn van een vergunning Toegelaten Exporteur. Deze vergunning vraag je aan bij de Belastingdienst Douane, kantoor Heerlen. Lees ook de toelichting op de vergunning Toegelaten Exporteur.

Vietnam (nog niet in werking)

Het handelsverdrag met Vietnam gaat naar verwachting per 1 juli 2020 in werking. Vietnam maakt voor zendingen met een waarde tot 6.000 euro gebruik van een factuurverklaring. Bij een zending met een hogere waarde dan 6.000 euro gebruik je een EUR.1 certificaat. Heb je regelmatig grotere zendingen? Dan mag je een factuurverklaring gebruiken. Hiervoor moet je wel geregistreerd staan als Geregistreerde Exporteur (REX). Heb je nog geen REX? Vraag deze dan aan bij de Belastingdienst Douane.

Let op: in de factuurverklaring moet je jouw REX-registratienummer vermelden.

Het vrijhandelsverdrag met Vietnam is nog niet in werking. De EU geeft aan REX te willen gebruiken in het vrijhandelsverdrag met Vietnam. Het Europees Parlement en het Vietnamese National Assembly moeten nog instemmen met dit verdrag. EUR.1-certificaten en een factuurverklaring voor Vietnam kun je pas gebruiken na deze instemming.

Landen en Gebieden Overzee (LGO)

De overeenkomst met LGO-landen is per 1 januari 2020 gewijzigd. In plaats van een EUR.1-certificaat als bewijs van preferentiële oorsprong wordt nog uitsluitend gewerkt met een attest van oorsprong. Dit is een soort factuurverklaring met een afwijkende tekst die alleen in de Engelse en Franse taal gebruikt mag worden.

Voor zendingen met een waarde van meer dan 10.000 euro moet de exporteur uit de LGO-landen over een REX-registratie beschikken.

LGO-landen zijn landen die buiten de EU liggen, maar wel nauwe betrekkingen hebben met EU lidstaten. Voor Nederland zijn bijvoorbeeld Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten LGO-landen. De vrijhandelsovereenkomst met deze landen geeft alleen korting op invoerrechten bij invoer van goederen in de EU.

Geregistreerd Exporteur of Toegelaten Exporteur

Registratie als Geregistreerd Exporteur (REX-registratie) is anders dan de vergunning Toegelaten Exporteur (TE). REX gebruik je voor handel met APS-landen, Canada, Japan en Vietnam. De vergunning TE gebruik je voor landen waarmee de EU preferentiële handelsverdragen heeft gesloten.

Meer informatie

ExporterenInternationaal ondernemenExportdocumenten aanvragen
InfoPage