Internationale e-commerce

Btw-regels Europa

Als je met je webshop Europa wilt veroveren, krijg je met afwijkende btw-regels te maken. Europese regelgeving is aan verandering onderhevig. Houd daarom de actuele informatie hierover in de gaten.

Hieronder vind je de belangrijkste btw-regels die gelden voor Nederlandse webshops bij leveringen aan buitenlandse klanten (particulieren) in de Europese Unie (EU).

Basisregels EU

In de hele EU wordt btw geheven. EU-landen mogen zelf de hoogte van de btw-tarieven op producten bepalen. Als jouw buitenlandse klant geen btw-nummer heeft, bereken je de buitenlandse btw. Dit is de basisregel voor afstandsverkopen.

Bij eenmalige of slechts enkele leveringen betekent dit een grote administratieve druk voor jou. Binnen de EU zijn daarom drempelbedragen afgesproken. Je mag je buitenlandse klant de Nederlandse btw in rekening brengen, totdat jouw omzet in het betreffende land het geldende drempelbedrag bereikt.

Drempelbedragen afstandsverkopen

Wanneer je omzet in een ander EU-land binnen een jaar het drempelbedrag overschrijdt, dan bereken je het btw-tarief van dat land. Je draagt daar de btw af en verzorgt een btw-aangifte.

Om buitenlandse btw te kunnen rekenen, moet je je als ondernemer in het betreffende land registreren. Je ontvangt dan een btw-nummer en verzorgt lokaal de btw-aangifte.

Het drempelbedrag voor afstandsverkopen verschilt per land. Dit maakt het lastig. Op de website van de Belastingdienst vind je meer informatie en een overzicht van de verschillende drempelbedragen. Ook vind je hier voorbeelden van afstandsverkopen onder en boven het drempelbedrag.

Buitenlandse btw-tarief gebruiken

Wanneer je aan klanten levert die geen btw-aangifte doen, mag je ook altijd het buitenlandse btw-tarief gebruiken. Ook al haal je het drempelbedrag niet. Misschien vind je dit gemakkelijker. Je hoeft de drempelbedragen dan niet langer in de gaten te houden. Uiteraard doe je in dat EU-land dan ook btw-aangifte. Weten hoe je dit regelt? Bekijk dan de informatie op de website van de Belastingdienst.

Btw 2021: nieuwe regels

Met ingang van 1 januari 2021 zouden er nieuwe btw-regels komen voor afstandsverkopen binnen de EU. De Europese Commissie maakte onlangs bekend dat deze nieuwe btw-regels met een half jaar worden opgeschoven. Van 1 januari naar 1 juli 2021. Europese belastingdiensten zijn momenteel druk met de uitrol van fiscale maatregelen voor bedrijven als gevolg van de coronacrisis. Daarnaast spelen fiscale moeilijkheden en onzekerheden rondom een (harde) Brexit een rol. Overheden in heel Europa geven aan dat zij de fiscale maatregelen niet op tijd en kwalitatief juist via de benodigde ICT-projecten kunnen afronden.

Drempelbedragen verdwijnen

Er komt een algemene drempel van 10.000 euro voor afstandsverkopen. Blijf je jaarlijks met je verkopen in EU-landen onder dit bedrag? Dan mag je als Nederlandse webshop de Nederlandse btw in rekening blijven brengen. Wanneer je boven dit bedrag komt, breng je het btw-tarief van het EU-land waar de klant gevestigd is in rekening.

Btw-aangifte vereenvoudigt

De huidige Mini One Stop Shop (MOSS) regeling wordt uitgebreid. Op dit moment mogen alleen ondernemers van digitale e-commerce diensten van deze regeling gebruik maken. Vanaf 2021 kun je de in andere EU-landen verschuldigde btw via de Nederlandse Belastingdienst aangeven. Dit hoeft niet langer in het andere EU-land. De Nederlandse Belastingdienst zorgt ervoor dat de btw bij het juiste EU-land terechtkomt.

Doel van de nieuwe regels is het scheppen van een gelijk speelveld in de EU. Ben je een kleine ondernemer en blijf je onder de drempel van 10.000 euro? Denk er dan alvast over na of het voor jou verstandiger is om de afstandsverkopenregeling toe te passen. Wanneer het btw-tarief in het andere EU-land lager is dan in Nederland kan dit voordeel opleveren.

Meer weten over andere Europese regels? Bekijk dan onze pagina Europese regels voor e-commerce.
Sandra Visser-Meijer

Als KVK-adviseur Internationaal Ondernemen ben ik een klankbord voor ondernemers op export- en importgebied. Ik heb praktische ervaring met exportmanagement en een voorliefde voor crossborder e-commerce. Ik ben actief als regioreporter.

InspiratiePage