Internationale e-commerce

Internationale dropshipping en btw

Raymond Feen, eigenaar van ALLVAT, waarschuwt webshops die internationaal willen dropshippen. Dropshipping is het verkopen van andermans producten via het internet. Feen helpt dagelijks bedrijven met internationale btw-vraagstukken en registraties van bedrijven in het buitenland. “Wees je ervan bewust dat producten niet zonder btw bij een consument terecht kunnen komen.”

Voor webwinkels biedt dropshipping verschillende voordelen, ze hoeven bijvoorbeeld geen voorraden aan te houden. Wanneer een webwinkel zaken doet met internationale leveranciers en klanten dan heeft dit al snel gevolgen voor de heffing van btw in meerdere landen. “Circa 180 landen kennen een eigen btw-systeem. Daarvan hebben 28 landen een vergelijkbaar systeem: de 27 EU-lidstaten. Die andere 150 landen hebben net als Noorwegen, IJsland en Zwitserland hun eigen systeem. De Golfstaten (GCC) werken met een gezamenlijk btw-stelsel. Er is daarnaast ook een aantal landen dat geen btw-systeem heeft (zoals Amerika). Dit maakt het er voor een webwinkel niet transparanter op.”

 Raymond Feen, eigenaar van ALLVAT

Voldoen aan de regels

Door de complexiteit en diversiteit van de verschillende btw-stelsels is het zowel voor webwinkels als leveranciers lastig om de internationale btw-regels juist toe te passen. Verlaten de goederen de EU, dan zullen de regels in het land van aankomst bepalen wat de verplichtingen zijn voor de btw en andere douanezaken. “Bij de meeste partijen in de keten ontbreekt simpelweg de kennis. Door de toenemende overheidsdruk wordt het echter steeds belangrijker om te voldoen aan de regels. Overheden zien dat vaak niet wordt voldaan aan de btw-verplichtingen in hun land. Denk bijvoorbeeld aan een registratieverplichting voor de btw.”

Btw-registratie in land van particuliere afnemer

Bij internationale dropshipping is btw-registratie in het land van de consument in veel gevallen nodig. “Zijn webwinkel en consument beiden gevestigd in Nederland dan is er op btw vlak weinig aan de hand. De webwinkel factureert gewoon Nederlandse btw aan de klant, ongeacht waar de zending  vandaan komt, tenzij de klant zelf de goederen in Nederland importeert.” Het wordt al ingewikkelder als een buitenlandse leverancier namens de Nederlandse webwinkel een product rechtstreeks laat afleveren bij een consument in een ander land.

“Stel dat een Duitse leverancier een product rechtstreeks aflevert bij een Belgische particuliere klant van de Nederlandse webwinkel. In dit geval moet de webwinkel zich registreren voor de btw in België. Dat komt doordat de levering door de Duitse leverancier aan de Nederlandse ondernemer als intra-commuautaire levering kwalificeert. De Nederlandse ondernemer heeft in btw-termen te maken met een verwerving in België en moet vervolgens ook Belgische btw berekenen aan zijn Belgische klant."

"Ketentransacties met meerdere partijen en 1 enkele vervoersbeweging zijn zeer complex voor de btw. De regeling afstandsverkopen, waarbij je als webwinkel met een Nederlands btw-nummer tot een bepaald drempelbedrag met Nederlandse btw mag factureren aan particuliere afnemers in andere lidstaten, gaat in dit geval niet op. De fysieke levering van het product vindt namelijk niet vanuit Nederland plaats. Is de leverancier gevestigd in Nederland, dan mag je de regeling wel toepassen.”

Leveringen uit landen buiten de EU

Ook voor leveranciers buiten de EU zijn de regels vaak niet helder. Bijvoorbeeld als een Chinese leverancier namens de Nederlandse webwinkel een product laat afleveren bij een Nederlandse consument.

“De Nederlandse consument bestelt het product in een Nederlandse webwinkel dus het is commercieel gezien niet handig om hem te belasten met importformaliteiten en onverwachte kosten. Daarom regelt meestal de Chinese leverancier het vervoer en de inklaring in Nederland. Hij geeft dan de vervoerder of douane-agent opdracht de goederen op zijn naam in te voeren. De Chinese leverancier is daarmee feitelijk de importeur en krijgt daardoor ook te maken met eventuele invoerrechten en invoer-btw. De vervoerder of douane-agent brengt deze kosten aan hem in rekening. De Chinese leverancier heeft deze kosten meestal al verrekend in een all-in verkoopprijs aan de webwinkel."

"Het terugvragen van invoer-btw is dus voor de leverancier niet meer interessant. In zijn prijs zit dan btw verborgen die kostenverhogend werkt. De meeste leveranciers buiten Europa gaan ervan uit dat zij door de invoer-btw te betalen aan al hun verplichtingen hebben voldaan. Maar de Europese btw-wetgeving zegt dat aansluitend op de invoer een levering wordt geacht plaats te vinden in hetzelfde land. De Chinese leverancier verricht dus voor de heffing van btw niet alleen een invoer, maar ook een levering in Nederland. Dit betekent dat hij wettelijk gezien zijn levering aan de Nederlandse webshop moet aangeven in een Nederlandse aangifte. In die aangifte kan hij de invoer-btw terugvorderen en aangeven dat de verschuldigde btw naar de webshop wordt verlegd. Daarmee dalen de kosten voor de webshop en de consument.”

Verschillende scenario’s

Er zijn tal van scenario’s denkbaar in de driehoeksverhouding leverancier – webwinkel - klant. Btw- en douaneverplichtingen zijn afhankelijk van een aantal factoren. Wat is het land van aankomst, welke regels gelden er in dat land (bijvoorbeeld vrijstelling van invoerbelastingen voor zendingen met een beperkte waarde of invoerverboden van bepaalde producten), welke ICC Incoterm® is afgesproken en wie is de feitelijke importeur van het product: de leverancier, de webwinkel of de consument?

“Zijn leverancier en consument gevestigd buiten de EU? Dan doet het product in fysieke zin de EU niet aan. Hierdoor is er ook geen sprake van btw- (en douane) aangifte in Nederland. De Nederlandse belastingdienst zal daarom weinig informatie kunnen geven over eventuele btw-verplichtingen in het land van aankomst. In dat geval helpt een btw-specialist je graag verder.”

Nieuwe btw-regels juli 2021

Vanaf 1 juli 2021 gelden er nieuwe btw-regels voor e-commerce binnen de EU. Zo vervallen per 1 juli de drempelbedragen voor afstandsverkopen per afzonderlijk EU-land. Hiervoor in de plaats komt 1 drempelbedrag van 10.000 euro voor alle afstandsverkopen aan consumenten in de EU. In het artikel Btw-regels voor e-commerce in de EU lees je meer over deze en andere btw-wijzigingen.

Een voordeel van online verkopen is dat je geen voorraden hoeft aan te houden. Lees meer over de voor- en nadelen van dropshipping.
Marcel Hoebink

Als KVK-adviseur Internationaal Ondernemen help ik ondernemers bij hun importplannen. Ik ben specialist op het gebied van importregels, invoerbelastingen, incoterms en importdocumenten. Mijn kennis deel ik via KVK.nl, nieuwsbrieven en social media.

InspiratiePage