Hoe past exporteren bij mijn bedrijf

Export is een manier om te groeien met jouw onderneming, maar is niet iets dat je er zo maar even bijdoet. Jouw ambitie -exporteren- is duidelijk. Maar past dit wel binnen jouw bedrijf? De meeste kans op succes heb je als export een onderdeel is in jouw missie, visie op de toekomst en de gekozen strategie.

Missie:

Wat is jouw missie? Wat is het doel van jouw onderneming en hoe past dit bij de activiteiten van jouw bedrijf? Wat onderscheidt jouw onderneming?

Visie:

Een visieontwikkelingsmodel is een praktisch hulpmiddel om te verkennen wat de sterktes en zwaktes van jouw onderneming zijn, de trends in de markt, de mogelijke toekomstscenario’s en de wijze waarop je hier in kan spelen. Uiteindelijk leidt een visie tot bewustwording van wat jouw onderneming uniek maakt. Wat de behoeften van jouw klanten zijn en wat het centrale idee is achter het product of de dienst is. En ook hoe jouw onderneming in de omgeving staat en hoe je met jouw medewerkers en middelen omgaat. Deze visie moet kernachtig en ambitieus geformuleerd zijn, zodat je weet waar je met jouw onderneming internationaal naar toe wilt groeien.

Dit toekomstplan vertaal je vervolgens naar een concreet actieplan voor de korte en middellange termijn. Het kijken naar binnen en buiten, verleden en toekomst, het vertalen van trends naar acties wordt visieontwikkeling genoemd. Dit is geen eenmalig proces van stap één tot tien, maar een cyclus die regelmatig doorlopen moet worden en aangescherpt. Visieontwikkeling is eigenlijk een combinatie geworden van reflectie en projectie, van zicht op interne krachten en externe kansen.
Visie = inzicht + uitzicht. 


Strategie:

Vanuit je missie en visie bepaal je doelstellingen die je wilt bereiken. Een strategie is het inzetten van middelen om deze concrete doelstellingen voor de korte en middellange termijn te bereiken.

Competenties:

Je gaat exporteren. Dit betekent dat jouw bedrijf een nieuwe richting inslaat, waarbij van jou en jouw medewerkers nieuwe kennis en vaardigheden gevraagd gaan worden. Mogelijk betekent dit dat je nieuwe mensen in dienst neemt of de ontbrekende kennis inhuurt.

Hoe je het ook aanpakt, de nieuwe koers heeft impact op jou en alle medewerkers. Om iedereen mee te krijgen is het verstandig om inzicht te hebben hoe je mensen in beweging krijgt en hoe je de onderneming laat meebewegen met een veranderende markt.

Medewerkers in beweging brengen:

De wereld om ons heen blijft voortdurend in beweging en om succesvol te blijven bewegen bedrijven mee. Maar hoe krijg je ook jouw medewerkers mee? Hoe zorg je dat zij zich ook blijven aanpassen en meebewegen? Voor een deel van de medewerkers is dit geen enkel probleem, die vinden het zelfs leuk en uitdagend dat het bedrijf steeds verandert. Maar dat geldt niet voor iedereen. Een deel van de medewerkers blijft liever doen wat ze altijd al deden.

Hier zit een grote uitdaging, hoe krijg je ook deze mensen gemotiveerd en in beweging? Daarin zijn drie woorden belangrijk: weten, kunnen en willen.


Weten

 • Zijn de koers en de strategische prioriteiten helder?
 • Is duidelijk waarom verandering nodig is en waar die verandering toe leidt?
 • Wat levert de verandering straks op?
 • Is de nieuwe koers duidelijk uitgelegd aan de medewerkers?
 • Begrijpen jouw medewerkers wat dit voor hun dagelijks werk betekent?
Kunnen
 • Bschik je over de juiste mensen om jouw doelen te realiseren?
 • Welke (nieuwe) vaardigheden hebben jouw medewerkers nodig?
 • Hebben jouw medewerkers voldoende bevoegdheden en middelen?
 • Beschikken de medewerkers over voldoende informatie?
Willen
 • Zijn de medewerkers bereid om de gewenste omslag maken?
 • Betrek je jouw medewerkers bij het formuleren van de doelstellingen van jouw bedrijf?
 • Geven de leidinggevenden het goede voorbeeld?
 • Ondersteunt jouw bedrijfscultuur de gedragsverandering?
De volgorde van weten, kunnen en willen is ook van belang. Als mensen niet weten dat ze in beweging moeten komen, zijn vragen over kunnen en willen onmogelijk goed te beantwoorden.

Als je aan de slag gaat met “weten, kunnen en willen”, stel dan vooral veel vragen!

Zoek je inspiratie:

InfoPage