Halal producten exporteren

Wereldwijd groeit de markt voor halal producten sterk. Heb je ook plannen om halal vlees of andere halal producten te exporteren? Dan krijg je te maken met certificeringseisen. Hierdoor moet je misschien bepaalde handelingen of (productie)processen binnen je bedrijf aanpassen.

Halal betekent ‘rein’ of ‘toegestaan’. Een halal product voldoet aan de regels van de islam. Daarbij gaat het niet alleen om vlees of andere voedingsmiddelen. Maar ook om producten als cosmetica, kleding en medicijnen. Ook in de dienstensector speelt halal een rol van betekenis. Denk aan gespecialiseerde reisbureaus die halal reizen aanbieden. Een ander voorbeeld is halal financiering met rentevrije leningen. Rente betalen is namelijk verboden.

Producten die niet halal zijn

‘Haram’ is de benaming voor alles wat volgens de islam niet halal is en dus verboden. Het gaat dan onder andere om alcoholhoudende dranken en producten van varkens, zoals varkensvlees of varkensgelatine. Ook de consumptie van producten afkomstig van dieren die niet op halalwijze zijn geslacht is verboden. Net als het testen van cosmeticaproducten op dieren. Het is ook belangrijk dat de gebruikte grondstoffen in cosmeticaproducten halal zijn. Dus cosmetica mag bijvoorbeeld geen varkensvet of alcohol bevatten. Bepaalde kleurstoffen of e-nummers (hulpstoffen toegevoegd aan voedingsmiddelen) zijn ook niet halal. Verder is halal van belang bij het transport en de opslag van je producten. En bij handelingen en (productie)processen binnen je bedrijf. Gebruik bijvoorbeeld alcoholvrije reinigingsmiddelen bij het onderhoud van je machines.

Kansrijke markten

Niet alleen Nederland biedt kansen in de halalmarkt. Ook in het buitenland is er sprake van een sterke groei. Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk vormen de grootste nabije afzetmarkten voor halal producten. Buiten Europa zijn Indonesië en het Midden-Oosten de omvangrijkste halalmarkten. Benieuwd welke landen de meeste kansen bieden voor jouw product? De KVK Export Nieuwe Markten Tool helpt jou bij de keuze van exportmarkten.

Halalcertificering

Verkoop je jouw producten in een niet-islamitisch land? Bijvoorbeeld een land binnen de Europese Unie (EU)? Dan is halalcertificering niet wettelijk verplicht, maar wel aan te raden. Een deel van de moslimconsumenten kiest namelijk bewust voor producten met een halalcertificering. Er zijn verschillende certificeringsorganisaties in binnen- en buitenland die keuren of producten en bedrijfsprocessen halal zijn.
Wereldwijd ontbreekt het echter aan uniformiteit in normen en certificering, mede vanwege interpretatieverschillen over wat halal is. Hierdoor bestaan er verschillende keurmerken met verschillende logo’s. Ook verschillen de eisen per land. Exporteer je naar islamitische landen buiten de EU? Dan is voor veel landen een halalcertificaat bij invoer van bepaalde producten wettelijk verplicht. Alleen organisaties met een erkenning van de halalautoriteiten van het invoerland mogen deze certificaten in het exportland afgeven. Om dit certificaat te krijgen is halalcertificering van jouw product en bedrijf volgens de eisen van het invoerland altijd nodig.

Halalcertificaat verplicht bij export?

Exporteer je naar niet-islamitische landen? Dan is een halalcertificaat niet verplicht om goederen in te mogen voeren in het bestemmingsland. Wel kan een afnemer erom vragen.
Exporteer je naar islamitische landen? Via de Market Access Database van de Europese Commissie ga je na of voor het land en jouw product een halalcertificaat verplicht is. Je kiest het land van invoer (country) en je vult de eerste 4 of 6 cijfers van de goederencode (product code) van jouw product in. Weet je deze code niet, zoek deze dan op via ‘find product code’.
Stel dat je schapenvlees wilt exporteren naar Saudi-Arabië.

  • Selecteer bij ‘country’: Saudi Arabia
  • Klik op ‘Find product code’
  • Typ in de zoekbalk rechts bovenin: sheep meat
  • Klik op het bovenste resultaat: Meat of sheep or goats, fresh, chilled or frozen
  • Je komt terug in het startscherm waar nu de product code is ingevuld (0204). Klik op ‘search’
  • In de rechter kolom ‘Specific requirements’ zie je ‘halal certificate’ staan. Door daarop te klikken vind je meer informatie over het certificaat
Let op: omdat regelgeving in landen wijzigt is het raadzaam dat je aanvullend bij je (toekomstige) klant of de halalautoriteit in het bestemmingsland navraagt of een halalcertificaat voor jouw product verplicht is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat voor veel islamitische landen op dit moment een halalcertificaat wel nodig is voor vlees, maar (nog) niet voor cosmetische producten. Ook zijn er landen die bezig zijn halalcertificering in te voeren. In Turkije is bijvoorbeeld eind 2017 de halalautoriteit Halal Accreditation Agency (HAK) opgericht. Mogelijk dat in de nabije toekomst halalcertificaten verplicht zijn bij invoer van bepaalde producten in Turkije.

Halalautoriteiten

Van een aantal landen is bekend dat je halalcertificaten nodig hebt om bepaalde goederen bij de douane in te klaren. Bij deze halalautoriteiten ga je na welke certificeringsbureaus door hen geaccrediteerd zijn en halalcertificaten mogen afgeven.

  • Indonesië: Majelis Ulama Indonesia (MUI). In 2019 neemt Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH) de taken van MUI over. De verwachting is dat Indonesië dan in fases voor meer importproducten een halalcertificaat eist.
  • Maleisië: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
  • Golfstaten (Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein, Saudi -Arabië, Oman, Qatar, Koeweit en Jemen): GCC Standardization Organization (GSO), klik op ‘Advance search’ en selecteer bij ‘Category of accreditation’: halal

Wil je exporteren naar een ander islamitisch bestemmingsland? En ben je op zoek naar de halalautoriteit van dat land? Informeer dan bij RVO.nl. RVO heeft namelijk nauwe contacten met de handels- of economische afdelingen van de Nederlandse ambassades in het buitenland. Daar kennen ze de lokale wet- en regelgeving.

Handige links

Stel een exportplan opKansen in de halalmarktStel een exportplan opKVK Internationaal Ondernemen CanvasProducteisen bij exportExportdocument aanvragen

InfoPage