Exporteren

Kostenplaatje bij export

  • How to
  • Redactie KVK
  • Bijgewerkt 7 mrt 2019
  • 3 min lezen
  • 971
De stap naar zakendoen in het buitenland biedt kansen, maar brengt ook kosten met zich mee. Waarmee houd je rekening? Hier staan de belangrijkste kosten op een rij.

Exportkosten op een rij

Verkoop- en promotiekosten en aanloopkosten

Dit zijn kosten die je maakt om met jouw internationale klanten en relaties in contact te komen en te blijven. Denk bijvoorbeeld aan vertalingen en aanpassingen van allerlei documenten, zoals offertes, productbeschrijvingen, leveringsvoorwaarden en facturen. Hetzelfde geldt voor jouw website. Jouw internationale klanten moeten die ook kunnen lezen.

Reis- en verblijfskosten vallen ook onder deze kostensoort. Bijvoorbeeld kosten als je bij jouw nieuwe klant of zakenpartner in het buitenland op bezoek gaat. Of kosten voor deelname aan beurzen of congressen.

Bij de aanloopkosten horen ook de kosten van de check of jouw buitenlandse klant kredietwaardig is. Evenals de kosten van een exportkredietverzekering. Daarmee weet je zeker dat je je geld krijgt als je levert op rekening.

Kosten van transport, opslag en administratieve zaken

Als jouw bedrijf producten gaat vervoeren naar de klant krijg je te maken met internationale leveringsvoorwaarden (ICC Incoterms), kosten van transport en bijkomende administratieve kosten. Veel ondernemers ervaren deze kosten als een belangrijk knelpunt bij exporteren.

Vraag tijdig meerdere offertes op bij diverse transporteurs en overweeg of je het transport zelf organiseert of hiervoor een expediteur inschakelt. Voor transport van kostbare producten bestaan speciale transportverzekeringen.

Bij de administratieve kant van het internationaal ondernemen krijg je te maken met exportdocumenten en mogelijk ook inklaringskosten. Voor deze documenten worden kosten in rekening gebracht. Als je kiest voor een expediteur regelt deze voor jou ook de benodigde documenten, verzekeringen en de douanezaken.

Productgerelateerde kosten

Internationale klanten kunnen aanpassingen eisen aan jouw producten of de verpakking. Dit brengt kosten met zich mee. Probeer deze vooraf zo goed mogelijk in te schatten. De producteisen per land kunnen sterk verschillen. Bijvoorbeeld wat betreft veiligheid en technische aspecten.

De aanpassingen gelden ook voor de teksten op de verpakking van jouw producten. Denk hierbij aan vertalingen van etiketten. Houd rekening met de wettelijke regels voor productaansprakelijkheid. Check telkens of de kosten van de diverse aanpassingen in verhouding staan tot de omzet die je bij jouw klant verwacht.

Arbeidskosten

Jouw bedrijf klaarstomen voor internationaal zakendoen vergt inzet van jou en jouw personeel. Houd daarom ook rekening met (extra) arbeidskosten als je de kosten en baten op een rij zet.

Voorfinanciering

Door de exportkosten die je maakt, ga je wellicht (hogere) bedragen voorfinancieren. Besteed daarom aandacht aan het betalingsgedrag van jouw buitenlandse klanten en de betalingstermijnen in het betreffende land. In sommige landen zijn de gebruikelijke termijnen veel langer dan in Nederland. En hoe langer de betalingstermijn, hoe langer jij jouw klanten aan het voorfinancieren bent.

Tegenwoordig kun je gebruikmaken van diverse financieringsvormen om jouw financiële armslag te vergroten. Je beschikt dan sneller over werkkapitaal: geld dat je direct in jouw bedrijf kunt steken.

Een flinke post voorfinanciering kan zelfs betekenen dat je extra financiering voor jouw gehele bedrijf moet organiseren om de nieuwe internationale klanten aan te kunnen.

Wil je zelf jouw kostenplaatje bij exporteren in beeld brengen? Gebruik het Exportplan of neem contact op met een adviseur van KVK 088 585 22 22.

Redactie KVK

Redactie KVK

De KVK-redactie verzorgt en publiceert inspirerende informatieve artikelen voor ondernemers op KVK.nl, waaronder interviews en how to’s.

InspiratiePage