Exporteren

Selecteren van exportmarkten

Exporteren draagt bij aan de groei van je onderneming. Onderzoek eerst welke exportmarkt jou de meeste kansen biedt voordat je echt van start gaat. Factoren als invoerverboden, invoerrechten en producteisen spelen een rol bij je keuze wanneer je landen verkent.

Voordat je producten of diensten op de buitenlandse markt brengt, maak je een eerste selectie van landen die interessant voor je zijn. Indicatoren zoals bevolkingsdichtheid, Bruto Nationaal Product of koopkracht geven een eerste indicatie van de slagingskans van je exportplannen. De KVK Export Nieuwe Markten tool helpt je hierbij.

Invoerverboden, invoerrechten en producteisen

Naast de indicatoren in de KVK Export Nieuwe Markten tool beïnvloeden onderstaande 3 factoren je keuze voor een exportmarkt. Vooral wanneer kansrijke exportmarkten zich buiten de EU bevinden.

1. Invoerverboden

Sommige landen hebben een importverbod op producten. Een land laat bijvoorbeeld alleen auto’s na een bepaald bouwjaar toe. Of er is sprake van een boycot, ook internationale sanctie genoemd. Denk bijvoorbeeld aan de huidige boycot van Rusland op Europese landbouwproducten. Wanneer je voor een exportmarkt in de EU kiest, geldt vrij verkeer van goederen en zijn er minder belemmeringen. Soms zijn er aanvullende nationale voorschriften, zoals producteisen of eisen aan de etikettering. Bijvoorbeeld dat etiketten op voedingsmiddelen in de taal van de betreffende lidstaat vermeld staan.

2. Invoerrechten en andere lokale heffingen

Binnen de Europese Unie betaal je geen invoerrechten. Als je exporteert naar afnemers buiten de EU dan is de kans groot dat je klant heffingen zoals invoerrechten betaalt bij import in zijn land. Het tarief van invoerrecht verschilt per product en per land. Hoge tarieven zorgen ervoor dat jouw product (te) duur wordt. Of er wordt een extra invoerrecht opgelegd, zoals de VS doet op bepaalde Europese goederen.

De EU heeft met verschillende landen handelsovereenkomsten gesloten. Daardoor hoeft een importeur uit een overeenkomstland meestal geen of minder invoerrechten te betalen. Voorwaarde is dan wel dat jouw producten geheel verkregen of voldoende bewerkt zijn in de EU.

3. Producteisen

Landen stellen veiligheidseisen aan producten. Je product moet veilig zijn voor mensen, dieren en milieu. Als voorbeeld kent de EU de CE-markering. Deze markering geeft aan dat het product aan de standaardeisen van de EU voldoet. Maar dat wil niet automatisch zeggen dat het voldoet aan de eisen van landen daarbuiten. Netspanning, stopcontacten en stekkers zijn wereldwijd ook niet uniform. Ga na of jouw product geschikt is volgens de regels van het doelland. Pas het aan als dat niet zo is.

Exportmarkt in kaart

Na je eerste selectie werk je de meest interessante exportmarkten verder uit. Per land breng je in kaart wat je moet regelen om je product of dienst te verkopen. Maak hierbij gebruik van land- en marktinformatie van RVO.nl. Of vraag de regeling Starters International Business van RVO.nl aan. Je kunt dan samen met een adviseur je exportplannen verder uitwerken.

NL exporteert app

Via de NL exporteert app krijg je toegang tot markt- en kansrapporten, evenementen en contacten. Je selecteert zelf op de landen en sectoren die voor jou interessant zijn. De app biedt per land informatie zoals actuele wet- en regelgeving, marktkansen, markrapporten en do’s and don’ts.

Meer marktinformatie

Onderstaande bronnen helpen je bij het verzamelen van informatie over exportmarkten:

Verken je kansen op de internationale exportmarkt. Maak je ambitie waar en ga exporteren.
Marco van Hagen

Als KVK-adviseur en spreker ben ik gespecialiseerd in internationaal ondernemen. Mijn focus ligt bij douane-zaken, import, export, accijns, btw, invoerrechten, in- en uitvoerdocumenten en Brexit. Via blogs en social media deel ik mijn kennis.

InspiratiePage