Exporteren

Zo selecteer je een nieuwe exportmarkt

Als je start met exporteren onderzoek je welke exportmarkt voor jou de meeste kansen biedt. Soms moét je wel op zoek naar nieuwe markten, omdat exporteren naar je huidige exportmarkt onmogelijk is geworden. Bijvoorbeeld door economische sancties in dat land. In je onderzoek kijk je hoe het zit met invoerverboden, invoerrechten en producteisen. In dit artikel lees je hoe je dit aanpakt.

Voordat je met behulp van dit stappenplan producten of diensten op de buitenlandse markt brengt, maak je een eerste selectie van landen die interessant voor je zijn. Thema's als bevolkingsdichtheid, Bruto Nationaal Product of koopkracht geven een eerste idee van de slagingskans van je exportplannen. De KVK Export Nieuwe Markten-tool helpt je hierbij.

Invoerverboden, invoerrechten en producteisen

Check vooraf of de voor jouw kansrijke exportmarkt een invoerverbod kent, of je wel of geen invoerrechten betaalt en of jouw producten voldoen aan de daar geldende producteisen. Voor een exportmarkt buiten de EU gelden vaak meer regels dan binnen de EU.

1. Invoerverboden

Sommige landen hebben een importverbod op producten. Of er geldt een exportverbod op goederen vanuit de EU. Een land laat bijvoorbeeld alleen auto’s na een bepaald bouwjaar toe. Of er is sprake van internationale sancties, zoals de economische sancties tegen Rusland door de inval in Oekraïne.

Voor landen binnen de EU zijn er minder belemmeringen, omdat er vrij verkeer van goederen is. Soms gelden specifieke nationale regels, zoals producteisen of het vermelden van ingrediënten op etiketten.

2. Invoerrechten en andere lokale heffingen

Binnen de EU betaal je geen invoerrechten. Als je exporteert naar afnemers buiten de EU betaalt je klant vaak wel heffingen, zoals invoerrechten. De hoogte van het invoerrecht verschilt per product en per land. Hoge invoerrechten maken je product duurder voor je buitenlandse klant.

De EU heeft met verschillende landen handelsovereenkomsten gesloten. Daardoor betaalt een importeur uit een overeenkomstland meestal geen of minder invoerrechten. Voorwaarde is dat jouw producten geheel verkregen of voldoende bewerkt zijn in de EU. Dit noem je preferentiële oorsprong.

3. Producteisen

Landen stellen veiligheidseisen aan producten. Je product moet veilig zijn voor mensen, dieren en milieu. De EU heeft hier bijvoorbeeld de CE-markering voor, waarmee je aangeeft dat goederen aan de standaardeisen van de EU voldoen. Met een CE-markering voldoet een product niet automatisch aan de eisen van landen buiten de EU. Zo zijn er wereldwijd verschillen in netspanning, stopcontacten en stekkers. Controleer of jouw product voldoet aan de regels van het exportland. En pas je product aan als het hiervan afwijkt.

Exportmarkt in kaart

Na je eerste selectie werk je de meest interessante exportmarkten verder uit. Per land breng je in kaart wat je moet regelen voor de verkoop van je product of dienst. Gebruik hiervoor de land- en marktinformatie van RVO. Vraag de regeling Support International Business van RVO aan. Met deze regeling werk je samen met een externe adviseur je exportplannen verder uit.

NL exporteert app

Via de NL exporteert app krijg je toegang tot markt- en kansrapporten, evenementen en contacten. De app geeft per land informatie over actuele wet- en regelgeving en do’s and don’ts.

Meer marktinformatie

Onderstaande bronnen helpen je bij het verzamelen van informatie over exportmarkten:

Internationaal groeien met je bedrijf? Tijdens de KVK Ondernemersdagen krijg je nieuwe ideeën waarmee je direct aan de slag kunt.

Marco van Hagen

Als KVK-adviseur en spreker ben ik gespecialiseerd in internationaal ondernemen. Mijn focus ligt bij douane-zaken, import, export, accijns, btw, invoerrechten, in- en uitvoerdocumenten en Brexit. Via blogs en social media deel ik mijn kennis.

InspiratiePage
Internationaal