Importeren

Hoe bepaal ik een HS-code?

Verzamel je als importeur of exporteur informatie over invoerrechten of andere importbelastingen zoals btw? Of wil je weten of je een in- of uitvergunning nodig hebt? HS-codes van producten helpen hierbij. Deze 'Harmonized System'-code gebruikt de douane wereldwijd voor het indelen van producten.

Hoe kom je achter de HS-code van een product? Hiervoor kun je verschillende bronnen raadplegen. Begrippen als goederencodes, GN-codes en Taric-codes worden vaak als alternatief gebruikt voor HS-codes. Toch zijn er verschillen. In dit artikel lees je wat HS-codes zijn, waarvoor je ze gebruikt en hoe je de HS-code van een product opzoekt.

Wijziging HS-codes

Ben je al bekend met de HS-codes voor jouw producten? Per 1 januari 2022 wijzigen de HS-codes van diverse producten. Check via de transponeringstabel van de Nederlandse Douane of de goederencodes en de daaraan gekoppelde invoerrechten voor jouw producten wijzigen. In totaal gaat het om 351 wijzigingen. Hieronder vallen bijvoorbeeld smartphones, glasvezelproducten, chemische stoffen en machines voor het vormen van metaal.

Wat zijn HS-codes?

Een HS-code (Harmonized System-code) is een code die de douane wereldwijd gebruikt voor het indelen van producten. Ieder product heeft een andere HS-code. De HS-code is in Nederland ook bekend als GS-code. GS staat voor Geharmoniseerd Systeem. Een HS-code van een product bestaat uit 6 cijfers. Bijna alle landen in de wereld gebruiken dezelfde HS-codes voor producten. De HS-code voor bijvoorbeeld handtassen van leer is dus in al deze landen gelijk, namelijk 4202 21. De lijst met HS-codes vind je op de Engelstalige website van de World Customs Organization.

Elk land afzonderlijk kan de HS-code van een product uitbreiden met verschillende cijfers. Binnen de EU kennen we 8-cijferige codes voor goederen die je uitvoert uit de EU. Dit zijn HS-codes aangevuld met 2 cijfers. Bij invoer van goederen in de EU heb je meestal 10-cijferige codes nodig. Dit zijn HS-codes aangevuld met 4 cijfers. Deze codes voor uitvoer en invoer noemen we ook wel goederencodes.

Goederencodes (commodity codes)

Goederencodes staan niet, zoals barcodes, op producten of productverpakkingen. Je vermeldt goederencodes in je invoer- of uitvoeraangifte zodat de douane weet welke producten jouw import- of exportzending bevat.

Ook weet de douane aan de hand van de goederencode hoeveel invoerrechten en andere invoerbelastingen, zoals invoer-btw, zij moet heffen op de invoer van jouw product in de EU. Invoerrechten verschillen namelijk per product, en dus per goederencode. Verder geeft een goederencode aan of er niet-financiële maatregelen gelden bij in- en uitvoer van een product. Denk bijvoorbeeld aan de verplichting van uit- of invoervergunningen, gezondheidscertificaten of andere documenten.

GN-codes: goederencodes bij uitvoer

Bij uitvoer van je product naar een land buiten de EU heb je dus een 8-cijferige goederencode nodig voor de uitvoeraangifte bij de douane. Een 8-cijferige goederencode staat ook bekend als GN-code. GN betekent Gecombineerde Nomenclatuur. Stel dat je leren handtassen wilt exporteren naar Canada. De GN-code van deze handtassen is: 4202 21 00; de HS-code aangevuld met 2 cijfers.

Taric-codes: goederencodes bij invoer

Als je goederen uit Amerika, China of een ander land buiten de EU importeert, heb je een 10-cijferige goederencode nodig voor je invoeraangifte. Deze 10-cijferige code noemen we in de EU een Taric-code. Bij bepaalde goederen gelden meerdere maatregelen, in dat geval kan de Taric-code worden uitgebreid naar maximaal 18 cijfers. Bij invoer is het voor de douane van belang of de leren handtassen handgemaakt of machinaal vervaardigd zijn De Taric-code bij invoer van handgemaakte leren handtassen is: 4202 21 00 10. Voor machinaal gemaakte handtassen is de Taric-code: 4202 21 00 90.

HS-codes en goederencodes opzoeken

Je kunt verschillende bronnen gebruiken voor het opzoeken van de HS-code of goederencode van jouw product:

Gebruikstarief van de Nederlandse Douane

Het overzicht van alle goederencodes en HS-codes, ofwel de eerste 6 cijfers van de goederencodes, vind je in het Gebruikstarief van de Nederlandse Douane. Klik hiervoor op het tabblad ‘nomenclatuur’ en daarbinnen op ‘raadplegen via nomenclatuur’. Je komt bij de goederencode van een product door de gewenste mapjes aan te klikken.

Voorbeeld

De leren handtassen uit dit artikel, met hs-code 4202 21:

 • Klik op het mapje ‘AFDELING VIII - Huiden, vellen, leder en pelterijen, lederwaren en bontwerk; zadel- en tuigmakerswerk; reisartikelen, handtassen en dergelijke bergingsmiddelen; werken van darmen (HOOFDSTUK 41 - 43)’.
 • Klik vervolgens op het mapje ‘HOOFDSTUK 42 - LEDERWAREN; ZADEL- EN TUIGMAKERSWERK; REISARTIKELEN, HANDTASSEN EN DERGELIJKE BERGINGSMIDDELEN; WERKEN VAN DARMEN’.
 • Open daarna mapje ‘4202’.
 • Selecteer vervolgens mapje ‘-handtassen, ook indien met schouderband, die zonder handvatten daaronder begrepen’.
  Je ziet nu een mapje staan met code 4202 21 ‘- - met een buitenkant van leder of van kunstleder’.
 • Als je klikt op mapje 4202 21 zie je vervolgens 4202 21 00 10 ‘--- met de hand vervaardigd’ en 4202 21 00 90 ‘---andere’.
  ‘Andere‘ betekent op een ander wijze dan met de hand vervaardigd, dus machinaal.

De HS-code (GS-code) van handtassen van leer is: 4202 21.
De goederencode (GN-code) voor uitvoer uit de EU van handgemaakte of machinaal gemaakte leren tassen is: 4202 21 00.
De goederencode (Taric-code) voor invoer in de EU van handgemaakte leren tassen is: 4202 21 00 10.
De goederencode (Taric-code) voor invoer in de EU van op andere wijze (machinaal) gemaakte leren tassen is: 4202 21 00 90.

Lees de handleiding of het artikel Wanneer moet je invoerrechten betalen en hoeveel?. Hierin vind je meer uitleg over het opzoeken van goederencodes in het gebruikstarief.

In het Gebruikstarief zoek je ook de tarieven van invoerrechten op. Hierin staat per goederencode vermeld of, en zo ja welke niet-financiële maatregelen gelden bij in- en uitvoer. Bijvoorbeeld of je een vergunning of ander document nodig hebt voor de invoer of uitvoer van je product.

Intrastat codes van CBS

De EU houdt het handelsverkeer tussen de lidstaten bij aan de hand van de 8-cijferige goederencodes, de GN-codes. Deze codes staan ook bekend als Intrastat codes. Raadpleeg hiervoor de goederencodelijsten van het CBS. Dit zijn dezelfde codes als voor uitvoer uit de EU. Voor leren handtassen is de Intrastat code dus: 4202 21 00. Je kunt het overzicht van CBS niet gebruiken voor het achterhalen van goederencodes bij invoer in de EU. Raadpleeg hiervoor het Gebruikstarief van de Nederlandse Douane.

Je leverancier

Als je importeur bent, is de kans groot dat je leverancier weet welke HS-code of goederencode geldt voor zijn product(en). Let op: komt je leverancier uit een land buiten de EU, ga dan uit van de eerste 6-cijfers (HS-code) van de door hem verstrekte goederencode van het product. De cijfers na de 6e positie verschillen mogelijk van de cijfers die de EU hanteert.

Voorbeeld

Je importeert saffraan (niet gemalen) in zakjes van 15 gram uit Iran. De leverancier in Iran geeft de volgende goederencode aan je door: 0910 20 30. De EU en dus Nederland hanteert bij invoer van dit product echter de goederencode (Taric-code): 0910 20 10 00. Je ziet dus dat alleen de eerste 6 cijfers gelijk zijn, namelijk 0910 20. Daarna kennen Iran en de EU een andere onderverdeling.

CIRCABC Europese Commissie

Op dit open source-platform van de Europese Commissie kun je excelbestanden met goederencodes en invoerrechten downloaden. Goederencodes vind je via de map ‘Nomenclature’ (selecteer meest recente jaar, vervolgens meest recente maand en maak daarna een keuze uit de Franse, Engelse of Duitstalige versie) en de invoerrechten via de map ‘Duties & related files’ (selecteer meest recente jaar, vervolgens meest recente maand en klik daarna op de map ‘Duties import 01-99’).

Goederencode niet vindbaar?

Het bepalen van de HS-code of goederencode van je product is soms lastig. Veel producten vind je namelijk niet letterlijk terug in het Gebruikstarief of andere overzichten. Een ‘laptop’ of ‘tablet’ bijvoorbeeld. Die vallen onder de omschrijving ‘draagbare automatische gegevensverwerkende machines, wegende niet meer dan 10 kg, die ten minste bestaan uit een centrale verwerkingseenheid, een toetsenbord en een beeldscherm’. De HS-code hiervoor is 8471 30. De goederencode bij uitvoer (GN-code) die daarbij hoort is 8471 30 00. De goederencode bij invoer (Taric-code) is 8471 30 00 00. Maak gebruik van onderstaande hulpmiddelen om jouw product in te delen in een goederencode:

 • Via de ‘Gecombineerde Nomenclatuur zoekmachine’ van het Europees bureau voor de statistiek, Eurostat, kun je zoeken op productomschrijvingen die je niet ‘letterlijk’ in het Gebruikstarief terugvindt. Geef bijvoorbeeld ‘laptop’ in als zoekopdracht en je vindt vervolgens de HS-code van een laptop.
 • De indelingsregels van de goederennomenclatuur.
 • Beschrijving van een aantal productgroepen (zoals textiel, schoenen, groenten, fruit en noten, kunststoffen en computers) door de Europese Unie om eenvoudiger een goederencode te bepalen.
 • In de European Binding Tariff Information-database vind je uitspraken door de douane van de EU-lidstaten over de indeling van goederen (bindende tariefinlichtingen).

Vragen over indeling van je product?

KVK geeft geen persoonlijk advies over de indeling van producten in HS-codes of goederencodes. Heb je hulp nodig bij het vinden van de code voor jouw product? Bel dan naar de Nederlandse Douane (0800 01 43) of naar het CBS (045 570 79 20). Of raadpleeg een andere specialist, zoals een douane-adviesbureau of douane-expediteur.

Douane-expediteurs maken douaneaangiften zoals de in- of uitvoeraangifte voor je op. Je vindt ze via FENEX (de brancheorganisatie voor expediteurs) en op de website van ondernemersvereniging evofenedex. Uiteraard gaan zij af op de (mondelinge) omschrijving van je product en kun je daar geen rechten aan ontlenen.

Wil je zekerheid over de juistheid van de goederencode? Vraag dan een Bindende Tariefinlichting (BTI) aan bij de Nederlandse Douane. Dit is een schriftelijke en bindende uitspraak. Een BTI is 3 jaar geldig in de hele EU vanaf de datum van afgifte van de BTI.

Met de juiste goederencode weet je zeker hoeveel invoerrechten en eventuele andere invoerbelastingen je als importeur betaalt. En kun je onderzoeken of je minder of geen invoerrechten kunt betalen. Verder weet je met de juiste goederencode of je specifieke documenten nodig hebt voor de in- of uitvoer van je product. Denk aan uit- en invoervergunningen of gezondheidscertificaten.

Let op: de Nederlandse Douane kan onderzoek doen naar de juistheid van een goederencode. Een onjuiste toepassing van een goederencode bij invoer kan leiden tot een naheffing van invoerrechten tot 3 jaar. Andersom is ook mogelijk: als je door onjuist gebruik van een goederencode teveel invoerrechten hebt betaald, kom je in aanmerking voor teruggaaf (maximaal 3 jaar na ontstaan van de douaneschuld).

Van informatie over importregels voor specifieke producten tot inspirerende praktijkverhalen en actualiteiten. Alles over importeren.

Marcel Hoebink

Als KVK-adviseur Internationaal Ondernemen help ik ondernemers bij hun importplannen. Ik ben specialist op het gebied van importregels, invoerbelastingen, incoterms en importdocumenten. Mijn kennis deel ik via KVK.nl, nieuwsbrieven en social media.

InspiratiePage
Internationaal