Importeren

Hoe bepaal ik een HS-code?

Verzamel je als importeur of exporteur informatie over invoerrechten of andere importbelastingen zoals btw? Of wil je weten of je een in- of uitvergunning nodig hebt? HS-codes van producten helpen hierbij.

Hoe kom je achter de HS-code van een product? Begrippen als goederencodes, GN-codes en Taric-codes worden vaak als alternatief gebruikt voor HS-codes. Toch zijn er verschillen.

Wat zijn HS-codes?

Een HS-code (Harmonized System code) is een code die de douane wereldwijd gebruikt om producten in te delen. Ieder product kent een andere HS-code. De HS-code (in Nederland ook bekend als GS-code, GS staat voor Geharmoniseerd Systeem) van een product bestaat uit 6 cijfers. Bijna alle landen in de wereld gebruiken dezelfde HS-codes voor producten. De HS-code voor bijvoorbeeld speelgoedmodellen op schaal zoals een elektrische speelgoedtrein is dus in al deze landen gelijk, namelijk 9503 00.

Elk land afzonderlijk kan de HS-code van een product uitbreiden. Binnen de EU kennen we 8-cijferige codes voor goederen die je uitvoert uit de EU (HS-codes aangevuld met 2 cijfers). Bij invoer van goederen in de EU heb je 10-cijferige codes nodig (HS-codes aangevuld met 4 cijfers). Deze codes noemen we ook wel goederencodes.

Goederencodes (commodity codes)

Goederencodes staan niet, zoals barcodes, op producten of productverpakkingen. Je vermeldt goederencodes in je in- of uitvoeraangifte zodat de douane weet welke producten jouw im- of exportzending bevat.

Ook weet de douane aan de hand van de goederencode hoeveel invoerrechten en andere invoerbelastingen, zoals invoer-btw, zij moet heffen op de invoer van jouw product in de EU. Invoerrechten verschillen namelijk per product (en dus per goederencode). Verder geeft een goederencode aan of er niet-financiële maatregelen gelden bij in- en uitvoer van een product. Denk bijvoorbeeld aan de verplichting van uit- of invoervergunningen, gezondheidscertificaten of andere documenten.

GN-codes: goederencodes bij uitvoer

Bij uitvoer van je product naar een land buiten de EU heb je dus een 8-cijferige goederencode nodig voor de uitvoeraangifte bij de douane. Een 8-cijferige goederencode staat ook bekend als GN-code. (GN : Gecombineerde Nomenclatuur). Stel dat je elektrische speelgoedtreinen wilt exporteren naar Canada. De GN-code van deze speelgoedtreinen is: 9503 00 30 (HS-code aangevuld met 2 cijfers).

Taric-codes: goederencodes bij invoer

Importeer je goederen uit Amerika, China of een ander land buiten de EU? Dan heb je een 10-cijferige goederencode nodig voor de invoeraangifte. Deze 10-cijferige code noemen we in de EU een Taric-code. Bij bepaalde goederen gelden meerdere maatregelen, in dat geval kan de Taric-code worden uitgebreid naar maximaal 18 cijfers. De Taric-code bij invoer van elektrische speelgoedtreinen is: 9503 00 30 00 (HS-code code aangevuld met 4 cijfers).

HS-codes en goederencodes opzoeken

Wil je de HS-code of goederencode achterhalen van een product? Dit zijn de mogelijkheden:

 • Gebruikstarief van de Nederlandse douane

  Het overzicht van goederencodes (en dus hs-codes ofwel de eerste 6 cijfers van de goederencodes) vind je in het Gebruikstarief van de Nederlandse Douane. Klik hiervoor op het tabblad ‘nomenclatuur’ en daarbinnen op ‘raadplegen via nomenclatuur’. Je komt bij de goederencode van een product door de gewenste mapjes aan te klikken.

  Voorbeeld: de elektrische speelgoedtreinen uit dit artikel, met hs-code 9503 00, vind je door het mapje ‘AFDELING XX - Diverse goederen en produkten (HOOFDSTUK 94 - 96)’ te selecteren. Vervolgens op het mapje ‘HOOFDSTUK 95 - SPEELGOED, SPELLEN, ARTIKELEN VOOR ONTSPANNING EN SPORTARTIKELEN; DELEN EN TOEBEHOREN DAARVAN’ te klikken en tot slot op het mapje 9503.

  Lees Voor meer uitleg over het opzoeken van goederencodes in het gebruikstarief de handleiding of het artikel Hoeveel invoerrechten moet ik betalen.

  In het Gebruikstarief vind je ook de tarieven van invoerrechten. En staat per goederencode vermeld of, en zo ja welke niet-financiële maatregelen gelden bij in- en uitvoer. Bijvoorbeeld of je een vergunning of ander document nodig hebt om je product in- of uit te voeren.

 • Goederencode lijsten Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

  De EU gebruikt de goederencodes ook voor statistiekdoeleinden. Om bijvoorbeeld het handelsverkeer (import en export) tussen de lidstaten onderling in kaart te brengen. Daarom beschikt het CBS ook over een overzicht in excel en pdf van de goederencodes, in dit verband ook wel bekend als Intrastat-codes. Het gaat dan om de 8-cijferige goederencodes (GN-codes) die je ook gebruikt bij uitvoer uit de EU. Wil je weten welke goederencodes bij invoer in de EU gelden? Raadpleeg dan het Gebruikstarief van de douane.

 • De leverancier
  Ben je importeur? Vraag jouw leverancier van buiten de EU om de goederencode van het product. Met deze code is het eenvoudiger om de goederencode die binnen de EU geldt te achterhalen. Immers zijn de eerste 6 cijfers (HS-code) van de goederencodes vrijwel wereldwijd gelijk.

  Voorbeeld:
  Stel je wilt saffraan (niet gemalen) in zakjes van 15 gram importeren uit Iran. De leverancier in Iran geeft de volgende goederencode aan je door: 0910 20 30. De Europese Unie (EU) en dus Nederland hanteert bij invoer van dit product echter de goederencode (Taric-code): 0910 20 10 00. Je ziet dus dat alleen de eerste 6 cijfers gelijk zijn, namelijk 0910 20. Daarna kennen Iran en de EU een andere onderverdeling.

 • CIRCABC Europese Commissie
  Op dit open-source platform van de Europese Commissie kun je excel bestanden met goederencodes en invoerrechten downloaden. Goederencodes vind je via de map ‘Nomenclature’ (selecteer meest recente jaar, vervolgens meest recente maand en maak daarna een keuze uit de Franse, Engelse of Duitstalige versie) en de invoerrechten via de map ‘Duties & related files’ (selecteer meest recente jaar, vervolgens meest recente maand en klik daarna op de map ‘Duties import 01-99’).

Hoe stel ik de HS-code of goederencode vast?

Het is soms lastig om de HS-code of goederencode van je product te bepalen. Veel producten vind je namelijk niet ‘letterlijk’ terug in het Gebruikstarief of de lijsten van het CBS. Een ‘laptop’ of een ‘tablet’ bijvoorbeeld. Die vallen onder de omschrijving ‘draagbare automatische gegevensverwerkende machines, wegende niet meer dan 10 kg, die ten minste bestaan uit een centrale verwerkingseenheid, een toetsenbord en een beeldscherm’. De HS-code hiervoor is 8471 30. De goederencode bij uitvoer (GN-code) die daarbij hoort is 8471 30 00. De goederencode bij invoer (Taric-code) is 8471 30 00 00. Maak eventueel gebruik van onderstaande hulpmiddelen om jouw product in te delen in een goederencode:

  • Via de ‘Gecombineerde Nomenclatuur zoekmachine’ van het Europees bureau voor de statistiek, Eurostat, kun je zoeken op productomschrijvingen die je niet ‘letterlijk’ in het Gebruikstarief terugvindt. Geef bijvoorbeeld ‘laptop’ in als zoekopdracht en je vindt vervolgens de hs-code van een laptop.
  • De indelingsregels van de goederennomenclatuur.
  • Beschrijving van een aantal productgroepen (zoals textiel, schoenen, groenten, fruit en noten, kunststoffen en computers) door de Europese Unie om eenvoudiger een goederencode te bepalen.
  • In de European Binding Tariff Information-database vind je uitspraken door de douane van de EU-lidstaten over de indeling van goederen (bindende tariefinlichtingen).

  Vragen over de indeling van je product?

  KVK geeft geen persoonlijk advies over de indeling van producten in HS-codes of goederencodes. Heb je hulp nodig bij het vinden van de code voor jouw product? Bel dan naar de Douane (0800 01 43) of naar het CBS (045 570 79 20). Of raadpleeg een andere specialist, zoals een douane-adviesbureau of douane-expediteur.

  Douane-expediteurs maken douaneaangiften zoals de in- of uitvoeraangifte voor je op. Je vindt ze via FENEX (de brancheorganisatie voor expediteurs) en op de website van ondernemersvereniging evofenedex. Uiteraard gaan zij af op de (mondelinge) omschrijving van je product en kun je daar geen rechten aan ontlenen.

  Wil je zekerheid over de juistheid van de goederencode? Vraag dan een Bindende Tariefinlichting (BTI) aan bij de Nederlandse Douane. Dit is een schriftelijke en bindende uitspraak. Een BTI is 3 jaar geldig in de hele EU vanaf de datum van afgifte van de BTI.

  Zekerheid over de juiste goederencode is belangrijk omdat je dan zeker weet hoeveel invoerrechten en eventuele andere invoerbelastingen je als importeur betaalt. Overigens zijn er verschillende mogelijkheden om minder of geen invoerrechten te betalen.

  Let op! De Nederlandse douane kan een onderzoek instellen naar de juistheid van een goederencode. Bij een onjuiste toepassing van een goederencode bij invoer kan dit leiden tot een naheffing van invoerrechten (tot 3 jaar!). Andersom is ook mogelijk: heb je, door onjuist gebruik van een goederencode, te veel invoerrechten betaald? Dan kom je in aanmerking voor teruggaaf (maximaal 3 jaar na ontstaan van de douaneschuld).

Van informatie over importregels voor specifieke producten tot inspirerende praktijkverhalen en actualiteiten. Alles over importeren.

Marcel Hoebink

Als KVK-adviseur Internationaal Ondernemen help ik ondernemers bij hun importplannen. Ik ben specialist op het gebied van importregels, invoerbelastingen, incoterms en importdocumenten. Mijn kennis deel ik via KVK.nl, nieuwsbrieven en social media.

InspiratiePage