Importeren

Hoeveel invoerrechten moet ik betalen?

Als je goederen importeert van buiten de EU betaal je meestal invoerrechten. De hoogte daarvan hangt af van HS-code van het product en het land waaruit je importeert. De EU heeft met diverse landen handelsverdragen gesloten. Bij import uit die landen betaal je vaak minder invoerrechten.

Wil je weten hoeveel invoerrechten je betaalt voor jouw product? Hiervoor kun je verschillende databases raadplegen. In onderstaande voorbeelden doorlopen we de stappen.

Wanneer betaal je invoerrechten?

Je betaalt alleen invoerrechten als je producten importeert uit landen buiten de EU (derde landen). Je krijgt vrijstelling van invoerrechten als jouw zending uit een derde land maximaal 150 euro (exclusief vervoers- en verzekeringskosten) bedraagt. Let op: voor alcoholhoudende producten, parfum en toiletwater en tabak en tabaksproducten geldt deze vrijstelling niet.
Importeer je uit een EU-land? Dan betaal je nooit invoerrechten.

HS-code

Koop je goederen in bij leveranciers van buiten de EU? Dan kom je al snel in aanraking met de term ‘HS-code’. HS-codes (Harmonized System-codes) zijn codes die de Wereld Douane Organisatie (WDO) gebruikt om goederen in te delen. Bij de WDO zijn 183 landen aangesloten die uniforme HS-codes voor producten hanteren. De HS-code (in Nederland ook bekend als GS-code: Geharmoniseerd Systeem) van een product bestaat uit 6 cijfers en vormt de basis voor een uitgebreidere productcode die per land verschilt. Dit betekent dus dat elk land afzonderlijk de HS-code van een product kan uitbreiden met aanvullende cijfers.

Taric-code en goederencode

Importeer je goederen uit een land buiten de EU? Dan heb je meestal een 10-cijferige code nodig. De universele HS-code van 6 cijfers wordt dan uitgebreid met 4 cijfers die per product kunnen verschillen. Deze 10-cijferige code noemen we in de EU een Taric-code of goederencode (commodity code) bij invoer.

Door de Taric-code ofwel goederencode te vermelden in je invoeraangifte weet de douane welke producten jouw importzending bevat en hoeveel invoerrechten je moet betalen. Het tarief van invoerrechten (en andere vormen van invoerbelasting zoals btw bij invoer) is dus gekoppeld aan de Taric-code van een product.

Land van oorsprong

Importeer je rechtstreeks producten uit een land waarmee de EU een handelsverdrag heeft? En zijn deze producten van preferentiële oorsprong uit dat verdragsland? Dan betaal je vaak minder of geen invoerrechten. Dit heet tariefpreferentie.
De preferentiële oorsprong van een product geeft aan dat het product geoogst, gekweekt, gefokt, gewonnen of gevangen is in het verdragsland. Of dat het is geproduceerd in het verdragsland uit materialen van oorsprong uit het verdragsland, dan wel geproduceerd is uit materialen uit andere landen, maar waarbij die materialen toereikend in het verdragsland zijn bewerkt. Per product gelden andere oorsprongsregels.

Invoerrechten opzoeken

Om het invoerrecht voor jouw product te achterhalen heb je dus een Taric-code nodig. De Taric-codes bij invoer en de daaraan gekoppelde invoerrechten per product vind je in het gebruikstarief van de Nederlandse Douane en in de Engelstalige Trade Helpdesk van de Europese Commissie. Zie de uitleg hieronder.

Gebruikstarief Douane

In onderstaand voorbeeld lopen we het gebruikstarief van de Nederlandse Douane door om de Taric-code (goederencode) en het invoerecht te achterhalen van:

Speelgoed - Pluche teddyberen (opgevuld)

 • Ga naar Douane Tarief Voorziening (DTV) (gebruikstarief) van de Douane.
 • Kies vanuit tabblad 'Nomenclatuur' voor 'Raadplegen via Nomenclatuur'.
 • Probeer via ‘Afdelingen’ en ‘Hoofdstukken’ de pluche teddyberen te vinden. Je ziet dat een specifiek product als ‘teddyberen’ niet genoemd staat. Dit geldt ook voor de bredere term ‘speelgoed’. Klik daarom op het mapje bij ’ Afdeling XX - Diverse goederen en producten’.
 • Klik dan op het mapje bij ‘Hoofdstuk 95’ - Speelgoed, spellen, artikelen voor ontspanning en sportartikelen; delen en toebehoren daarvan.
 • En vervolgens op het mapje bij 9503.
 • Selecteer daarna het mapje - speelgoed, zijnde nabootsingen van dieren of van niet-menselijke wezens.
 • Je ziet nu de code ‘9503 00 41 00 (opgevuld)’. Dit is de 10-cijferige Taric-code ofwel goederencode voor de pluche teddyberen. De HS-code is dan 9503 00 (eerste 6 cijfers).
 • Klik op het vergrootglas.
 • Selecteer het land waaruit je de goederen importeert en klik op 'Raadplegen'.

Je ziet nu de tarieven van invoerrechten in de kolom ‘maatregel type’:

Douanerecht derde landen

Dit staat voor het invoerrecht dat normaal gesproken geldt bij import van producten uit landen buiten de EU. In de kolom 'Tarief' staat de hoogte van dit invoerrecht vermeld, in het geval van pluche teddyberen is dit 4,7%. Het ‘douanerecht derde landen’ geldt voor producten uit landen waarmee de EU geen handelsverdrag heeft, zoals China en de Verenigde Staten van Amerika.

Tariefpreferenties

Zie je een veld ‘Tariefpreferenties’ staan? Dan importeer je jouw product uit een land waarmee de EU een handelsverdrag heeft. Hierdoor betaal je meestal minder of geen invoerrechten (zie kolom ‘Tarief’). In het voorbeeld van de pluche teddyberen geldt, afhankelijk van het verdragsland, meestal een vrijstelling van invoerrecht. In de kolom ‘Geografisch gebied’ staat de naam van het verdragsland weergegeven.

Let op: Sommige verdragslanden staan niet met naam genoemd in de kolom ‘Geografisch gebied’. Deze landen behoren dan tot een ‘groep van landen’ waarmee de EU een handelsovereenkomst heeft gesloten. Door op deze groepsnamen (zoals CARIFORUM, SADC EPA, SAP, Europese Economische Ruimte, GSP+, LGO en Midden-Amerika) te klikken zie je welke landen daaronder vallen.

Om in aanmerking te komen voor tariefpreferentie moeten de producten rechtstreeks vanuit het verdragsland worden verzonden. Ook moeten de producten van preferentiële oorsprong zijn uit het verdragsland. Dit toon je aan met een preferentieel oorsprongsdocument of –verklaring (zie kolom ‘Voorwaarden’). Voorbeelden hiervan zijn het EUR.1 certificaat, een factuurverklaring of attest van oorsprong. Welk document of verklaring je nodig hebt hangt af van het verdragsland en eventueel de waarde van de zending. In het artikel factuurverklaring bij import lees je meer over de verschillende oorsprongsdocumenten en –verklaringen.

Door de douane-unie vastgesteld recht

Importeer je producten uit Turkije, San Marino of Andorra? Dan kom je voor een groot aantal producten tegen: ‘Door de douane-unie vastgesteld recht’. De EU heeft een douane-unie met deze landen. Deze douane-unie zorgt ervoor dat je voor veel producten van herkomst uit deze landen geen invoerrechten betaalt. Van herkomst uit een land wil zeggen dat het product in dat land is geproduceerd of dat het product eerder vanuit een ander land is ingevoerd. Bij import uit Turkije zorgt een ATR-certificaat voor vrijstelling van invoerrechten van deze producten.

(Niet-) Preferentieel tariefcontingent

Stuit je voor jouw importland en -product op het veld ‘Preferentieel tariefcontingent’? Dan geldt voor de invoer van een bepaalde hoeveelheid van het product in de EU een verlaging van invoerrechten. Om hiervoor in aanmerking te komen heb je een oorsprongsdocument- of verklaring nodig (zie kolom ‘Voorwaarden’). Is de hoeveelheid bereikt (uitputting van het tariefcontingent) dan betaal je vanaf dat moment het ‘douanerecht derde landen’. Zie kolom ‘Ordernummer’ voor meer informatie over het contingent.

Zie je een veld ‘Niet-preferentieel tariefcontingent’ staan? Dit betekent dat je in plaats van een oorsprongsdocument of –verklaring een ander document nodig hebt om in aanmerking te komen voor een verlaging van invoerrechten (mits je nog binnen de hoeveelheid van het tariefcontingent invoert). Zie voor het document de kolom ‘Voorwaarden’. Het kan bijvoorbeeld gaan om invoercertificaten voor bepaalde agrarische producten of echtheidscertificaten voor handgemaakte producten.

Definitieve antidumpingrechten en andere maatregelen

In de kolom ‘Maatregel type’ staan soms ook andere invoerbelastingen. Bijvoorbeeld ‘definitieve antidumpingrechten’. Dit is een aanvullende heffing op bepaalde producten bovenop het invoerrecht. Als laatste veld in de kolom zie je ‘Omzetbelasting (NLBTW)’ staan. In de kolom ‘Tarief’ zie je het Nederlandse btw-tarief bij invoer staan.

Ook maatregelen die geen betrekking hebben op invoerheffingen zijn soms van toepassing. Zoals de maatregel ‘fytocontrole’ (controle op gezondheid van bijvoorbeeld bepaalde groenten of fruit). Of ‘invoercontrole CITES’ voor (producten van) bedreigde uitheemse dier- en planensoorten. Welke maatregelen gelden hangt af van het product en het land waaruit je importeert.

Er is ook een handleiding beschikbaar voor het gebruik van de Douane Tarief Voorziening (DTV). Kom je er niet uit? Bel dan met de BelastingTelefoon Douane: 0800 01 43.

Trade Helpdesk van de Europese Commissie

Naast het Gebruikstarief Douane kun je ook via de Engelstalige website Trade Helpdesk van de Europese Commissie de hoogte van invoerrechten voor je product achterhalen. De Trade Helpdesk is vooral handig als je producten importeert uit landen waarmee de Europese Unie (EU) een handelsovereenkomst heeft. Hoe doe je dit?

 • Vul het land van verzending, het bestemmingsland (Nederland of andere EU-lidstaat) en de productcode van jouw importproduct in. De productcode is de 10-cijferige Taric-code. Voor de pluche teddyberen uit ons voorbeeld is dit: 9503004100 (zonder spaties tussen de getallen).
 • Bevestig de zoekopdracht (view rates and requirements).
 • Vervolgens krijg je het algemene invoerrecht (third country duty) en het eventueel verlaagde invoerrecht (tariff preference) te zien. Soms kun je in de eerste kolom ‘origin’ op het land van verzending klikken. In dat geval zie je vervolgens bij het tekstdeel ‘Proofs of Origin’ welk bewijs van preferentiële oorsprong nodig is in aanmerking te komen voor het verlaagde invoerrecht.

Naast invoerrechten geeft de Trade Helpdesk ook informatie over producteisen (product requirements) en procedures (import procedures).

Taric-code onvindbaar

Het valt niet altijd mee om de Taric-code van een product te vinden. Dit heeft dan te maken met de omschrijving van de producten. Heb je hulp nodig bij het bepalen van de code en het invoerrecht? Bel dan naar de BelastingTelefoon Douane (0800 01 43) of raadpleeg een andere specialist, zoals een douane-adviesbureau of douane-expediteur.

Je kunt ook aan je buitenlandse leverancier vragen of hij beschikt over de HS-code van je importproduct. Zo kom je ook weer makkelijker achter de Taric-code van het product (immers de eerste 6 cijfers van de HS-code en de Taric-code komen overeen).

Zekerheid over de juiste Taric-code

Voor producten die lastig zijn in te delen en waarbij je twijfelt over de juistheid van de Taric-code is het mogelijk een Bindende Tariefinlichting (BTI) aan te vragen bij de Nederlandse Douane. Dit is een schriftelijke en bindende uitspraak over de Taric-code voor jouw importproduct. Mondeling verstrekte Informatie over Taric-codes via de BelastingTelefoon Douane of via een adviseur of expediteur is namelijk niet bindend. Mocht bij controle blijken dat je bij invoer een verkeerde Taric-code hebt gebruikt en daardoor te weinig invoerrechten hebt betaald, dan kan de douane naheffingen opleggen. Ook over eventuele eerdere importzendingen van jouw product. Met een BTI voorkom je dit. Een BTI is 3 jaar geldig in de hele EU vanaf de datum van afgifte van de BTI.

Waarover betaal je invoerrechten?

Moet je voor jouw product invoerrechten betalen? Dan betaal je deze over de zogenaamde douanewaarde. De douanewaarde is de waarde die de importgoederen hebben aan de buitengrens van de EU. Dus naast de prijs die je betaalt voor de goederen moet je ook kosten als vervoers- en verzekeringskosten tot aan de grens (of haven) van binnenkomst in de EU meetellen.

Wil je meer weten over het proces van importeren? Neem dan het stappenplan importeren door.
Marcel Hoebink

Als KVK-adviseur Internationaal Ondernemen help ik ondernemers bij hun importplannen. Ik ben specialist op het gebied van importregels, invoerbelastingen, incoterms en importdocumenten. Mijn kennis deel ik via KVK.nl, nieuwsbrieven en social media.

InspiratiePage