Importeren

Hoeveel invoerrechten moet ik betalen?

Importeer je goederen van buiten de EU dan betaal je meestal invoerrechten. De hoogte van deze importheffingen hangt af van de Taric-code van het product en het land waaruit je importeert. De EU heeft met diverse landen handelsverdragen gesloten. Bij import uit die landen betaal je vaak minder invoerrechten.

Wil je weten hoeveel invoerrechten je betaalt voor jouw product? Hiervoor kun je verschillende databases raadplegen. In onderstaande voorbeelden doorlopen we de stappen.

Wanneer betaal je invoerrechten?

Je betaalt alleen invoerrechten als je producten importeert uit landen buiten de EU (derde landen). Je krijgt vrijstelling van invoerrechten als jouw zending uit een derde land maximaal 150 euro (exclusief vervoers- en verzekeringskosten) bedraagt. Let op: voor alcoholhoudende producten, parfum en toiletwater en tabak en tabaksproducten geldt deze vrijstelling niet.
Importeer je uit een EU-land? Dan betaal je nooit invoerrechten.

HS-code

Koop je goederen in bij leveranciers van buiten de EU? Dan kom je al snel in aanraking met de term ‘HS-code’. HS-codes (Harmonized System-codes) zijn codes die de Wereld Douane Organisatie (WDO) gebruikt om goederen in te delen. Bij de WDO zijn 183 landen aangesloten die uniforme HS-codes voor producten hanteren. De HS-code (in Nederland ook bekend als GS-code: Geharmoniseerd Systeem) van een product bestaat uit 6 cijfers en vormt de basis voor een uitgebreidere productcode die per land verschilt. Dit betekent dus dat elk land afzonderlijk de HS-code van een product kan uitbreiden met aanvullende cijfers.

Taric-code en goederencode

Je hebt meestal een 10-cijferige code nodig als je goederen importeert uit een land buiten de EU. De universele HS-code van 6 cijfers wordt dan uitgebreid met 4 cijfers die per product kunnen verschillen. Deze 10-cijferige code noemen we in de EU een Taric-code of goederencode (commodity code) bij invoer.

Door de Taric-code ofwel goederencode te vermelden in je invoeraangifte weet de douane welke producten jouw importzending bevat en hoeveel invoerrechten je moet betalen. Het tarief van invoerrechten (en andere vormen van invoerbelasting zoals btw bij invoer) is dus gekoppeld aan de Taric-code van een product.

Land van oorsprong

Importeer je rechtstreeks producten uit een land waarmee de EU een handelsverdrag heeft? En zijn deze producten van preferentiële oorsprong uit dat verdragsland? Dan betaal je vaak minder of geen invoerrechten. Dit heet tariefpreferentie.
De preferentiële oorsprong van een product geeft aan dat het product geoogst, gekweekt, gefokt, gewonnen of gevangen is in het verdragsland. Of dat het is geproduceerd in het verdragsland uit materialen van oorsprong uit het verdragsland, dan wel geproduceerd is uit materialen uit andere landen, maar waarbij die materialen toereikend in het verdragsland zijn bewerkt. Per product gelden andere oorsprongsregels.

Invoerrechten opzoeken

Om het invoerrecht voor jouw product te achterhalen heb je dus een Taric-code nodig. De Taric-codes bij invoer en de daaraan gekoppelde importheffingen per product vind je in het gebruikstarief van de Nederlandse Douane en in de Access2Markets-database van de Europese Commissie. Zie de uitleg hieronder.

Gebruikstarief Douane

In onderstaand voorbeeld lopen we het gebruikstarief van de Nederlandse Douane door om de Taric-code (goederencode) en het invoerecht te achterhalen van:

Longdrinkglazen van hardglas (geen kristal en niet van glaskeramiek)

 • Ga naar Douane Tarief Voorziening (DTV) (gebruikstarief) van de Douane.
 • Kies vanuit tabblad 'Nomenclatuur' voor 'Raadplegen via Nomenclatuur'.
 • Bij Afdeling XIII staat: ‘Werken van steen, van gips, van cement, van asbest, van mica en van dergelijke stoffen; keramische producten; glas en glaswerk (hoofdstuk 68-70)’.
 • Klik op het gele mapje voor ‘Afdeling XIII’.
 • Klik dan op het mapje bij ‘Hoofdstuk 70’ - Glas en glaswerk.
 • Klik vervolgens op het mapje bij ‘7013 - Glaswerk voor tafel-, keuken-, toilet- of kantoorgebruik, voor binnenhuisversiering of voor dergelijk gebruik’.
 • Selecteer daarna het mapje: ‘- andere drinkglazen, andere dan van glaskeramiek’.
 • En daarna het mapje bij ‘7013 37: -- andere’. Dit is de 6-cijferige HS-code.
 • Je ziet nu de code ‘7013 37 10 00’. Dit is de 10-cijferige Taric-code ofwel goederencode voor longdrinkglazen van hardglas.
 • Klik op het vergrootglas.
 • Selecteer het land waaruit je de goederen importeert en klik op 'Raadplegen'.

In de kolom ‘Maatregel type’ vind je eventueel de volgende omschrijvingen:

Douanerecht derde landen

Dit staat voor het invoerrecht dat normaal gesproken geldt bij import van producten uit landen buiten de EU. Voor de longdrinkglazen in dit voorbeeld zie je in de kolom 'Tarief' dat het invoerrecht 11% bedraagt. Het ‘douanerecht derde landen’ geldt voor producten uit landen waarmee de EU geen handelsverdrag heeft, zoals China en de Verenigde Staten van Amerika.

Importeer je verwerkte landbouwproducten dan betaal je mogelijk landbouwheffingen. Je kunt dan in de kolom ‘Tarief’ de volgende afkortingen tegenkomen: EA (agrarische element), AD S/Z (aanvullend recht op suiker), AD F/M (aanvullend recht op meel). Deze heffingen betaal je op basis van het aanwezige gehalte aan melkvet, melkproteïne, zetmeel en suikers.

Tariefpreferenties

Zie je een veld ‘Tariefpreferenties’ staan? Dan importeer je jouw product uit een land waarmee de EU een handelsverdrag heeft. Hierdoor betaal je meestal minder of geen invoerrechten (zie kolom ‘Tarief’). In het voorbeeld van de longdrinkglazen geldt, afhankelijk van het verdragsland, meestal een vrijstelling van invoerrecht. In de kolom ‘Geografisch gebied’ staat de naam van het verdragsland weergegeven.

Let op: Sommige verdragslanden staan niet met naam genoemd in de kolom ‘Geografisch gebied’. Deze landen behoren dan tot een ‘groep van landen’ waarmee de EU een handelsovereenkomst heeft gesloten. Door op deze groepsnamen (zoals CARIFORUM, SADC EPA, SAP, Europese Economische Ruimte, GSP+, LGO en Midden-Amerika) te klikken zie je welke landen daaronder vallen.

Om in aanmerking te komen voor tariefpreferentie moeten de producten rechtstreeks vanuit het verdragsland worden verzonden. Ook moeten de producten van preferentiële oorsprong zijn uit het verdragsland. Dit toon je aan met een preferentieel oorsprongsdocument of –verklaring (zie kolom ‘Voorwaarden’). Voorbeelden hiervan zijn het EUR.1 certificaat, een factuurverklaring of attest van oorsprong. Welk document of verklaring je nodig hebt hangt af van het verdragsland en eventueel de waarde van de zending. In het artikel factuurverklaring bij import lees je meer over de verschillende oorsprongsdocumenten en –verklaringen.

Door de douane-unie vastgesteld recht

Importeer je producten uit Turkije, San Marino of Andorra? Dan kom je voor een groot aantal producten tegen: ‘Door de douane-unie vastgesteld recht’. De EU heeft een douane-unie met deze landen. Deze douane-unie zorgt ervoor dat je voor veel producten van herkomst uit deze landen geen invoerrechten betaalt. Van herkomst uit een land wil zeggen dat het product in dat land is geproduceerd of dat het product eerder vanuit een ander land is ingevoerd in dat land.

Voorbeeld: van herkomst uit Turkije wil zeggen dat het product gemaakt is in Turkije of dat het product vanuit een ander land is ingevoerd in Turkije. Bij import uit Turkije zorgt een ATR-certificaat voor vrijstelling van invoerrechten van deze producten.

(Niet-) Preferentieel tariefcontingent

Als je voor je importland en -product het veld ‘Preferentieel tariefcontingent’ tegenkomt, geldt voor de invoer van een bepaalde hoeveelheid van het product in de EU een verlaging van invoerrechten. Om hiervoor in aanmerking te komen heb je een oorsprongsdocument- of verklaring nodig (zie kolom ‘Voorwaarden’). Is de hoeveelheid bereikt (uitputting van het tariefcontingent) dan betaal je vanaf dat moment het ‘douanerecht derde landen’. Zie kolom ‘Ordernummer’ voor meer informatie over het contingent.

Zie je een veld ‘Niet-preferentieel tariefcontingent’ staan? Dit betekent dat je in plaats van een oorsprongsdocument of –verklaring een ander document nodig hebt om in aanmerking te komen voor een verlaging van invoerrechten (mits je nog binnen de hoeveelheid van het tariefcontingent invoert). Zie voor het document de kolom ‘Voorwaarden’. Het kan bijvoorbeeld gaan om invoercertificaten voor bepaalde agrarische producten of echtheidscertificaten voor handgemaakte producten.

Definitieve antidumpingrechten en andere maatregelen

In de kolom ‘Maatregel type’ staan soms ook andere invoerbelastingen. Bijvoorbeeld ‘definitieve antidumpingrechten’. Dit is een aanvullende importheffing op bepaalde producten bovenop het invoerrecht. Als laatste veld in de kolom zie je ‘Omzetbelasting (NLBTW)’ staan. In de kolom ‘Tarief’ zie je het Nederlandse btw-tarief bij invoer staan.

Ook maatregelen die geen betrekking hebben op invoerheffingen zijn soms van toepassing. Zoals de maatregel ‘fytocontrole’ (controle op gezondheid van bijvoorbeeld bepaalde groenten of fruit). Of ‘invoercontrole CITES’ voor (producten van) bedreigde uitheemse dier- en planensoorten. Welke maatregelen gelden hangt af van het product en het land waaruit je importeert.

Er is ook een handleiding beschikbaar voor het gebruik van de Douane Tarief Voorziening (DTV). Kom je er niet uit? Bel dan met de BelastingTelefoon Douane: 0800 01 43.

Access2Markets van de Europese Commissie

Naast het Gebruikstarief Douane kun je ook via de website Access2Markets van de Europese Commissie de hoogte van invoerrechten voor je product achterhalen. Hoe doe je dit?

 • Selecteer in het veld ‘Land van Oorsprong’ het land waaruit de goederen worden verzonden. Selecteer in het veld ‘Land van bestemming’ het land van invoer (bijvoorbeeld Nederland).
 • Vul het veld ‘Productnaam of HS-code’ in. Het makkelijkste is om de HS-code in te vullen want de database herkent niet alle productnamen. De HS-code van de longdrinkglazen uit ons voorbeeld is 7013 37. Nadat je de HS-code hebt ingevuld klik je op ‘zoeken’.
 • Je ziet vervolgens code 7013 37 10 staan voor drinkglazen van hardglas. Klik op deze code.
 • Je komt nu in het onderdeel ‘Tarieven’. Hier staat in de kolom ‘Douaneheffing’ het algemene invoerrecht (ERGA OMNES/Douanerecht derde landen) vermeld: 11%. Importeer je uit een land waarmee de EU een handelsverdrag heeft dan zie je onder het algemene invoerrecht meestal een verlaagd recht staan (Tariefpreferenties).
 • Aan de linkerzijde vind je voor je importproduct aanvullende informatie over:
  • Belastingen (bijvoorbeeld invoer-btw)
  • Importvoorschriften (importprocedures en producteisen)
  • Handelsstatistieken
  • Oorsprongsregels (alleen van toepassing op producten die je importeert uit een verdragsland. Om in aanmerking te komen voor tariefpreferentie moet je product voldoen aan de geldende oorsprongsregels).

Taric-code onvindbaar

Het valt niet altijd mee om de Taric-code van een product te vinden. Dit heeft dan te maken met de omschrijving van de producten. Heb je hulp nodig bij het bepalen van de code en het invoerrecht? Bel dan naar de BelastingTelefoon Douane (0800 01 43) of raadpleeg een andere specialist, zoals een douane-adviesbureau of douane-expediteur.

Je kunt ook aan je buitenlandse leverancier vragen of hij beschikt over de HS-code van je importproduct. Zo kom je ook weer makkelijker achter de Taric-code van het product (immers de eerste 6 cijfers van de HS-code en de Taric-code komen overeen).

Zekerheid over juiste Taric-code

Voor producten die lastig zijn in te delen en waarbij je twijfelt over de juistheid van de Taric-code kun je een Bindende Tariefinlichting (BTI) aanvragen bij de Nederlandse Douane. Dit is een schriftelijke en bindende uitspraak over de Taric-code voor jouw importproduct. Mondeling verstrekte Informatie over Taric-codes via de BelastingTelefoon Douane of via een adviseur of expediteur is namelijk niet bindend. Mocht bij controle blijken dat je bij invoer een verkeerde Taric-code hebt gebruikt en daardoor te weinig invoerrechten hebt betaald, dan kan de douane navorderen. Ook over eventuele eerdere importzendingen van jouw product. Met een BTI voorkom je dit. Een BTI is 3 jaar geldig in de hele EU vanaf de datum van afgifte van de BTI.

Invoerrechten berekenen?

Moet je voor jouw product invoerrechten betalen? Dan bereken je deze over de zogenaamde douanewaarde. De douanewaarde is de waarde die de importgoederen hebben aan de buitengrens van de EU. Dus naast de prijs die je betaalt voor de goederen moet je ook kosten als vervoers- en verzekeringskosten tot aan de grens (of haven) van binnenkomst in de EU meetellen.

Voorbeeld

30.000 stuks longdrinkglazen van gehard glas uit China:
10.000 euro
Transport- en verzekeringskosten China - plaats van binnenkomst EU:
2.000 euro
Douanewaarde *:
12.000 euro
Verschuldigde invoerrechten; 11% over douanewaarde:
1.320 euro

* Let op: er zijn verschillende manieren voor het bepalen van de douanewaarde. Zo kunnen bepaalde kosten worden opgeteld of afgetrokken van de douanewaarde. Ook geldt voor bepaalde producten dat de maatstaf van heffing van invoerrecht is gebaseerd op de hoeveelheid van goederen. Voor wijn betaal je bijvoorbeeld een bepaald bedrag in euro’s per hectoliter als invoerrecht. Het bedrag kan verschillen per soort wijn en alcoholvolumegehalte.

Wil je meer weten over het proces van importeren? Neem dan het stappenplan importeren door.

Marcel Hoebink

Als KVK-adviseur Internationaal Ondernemen help ik ondernemers bij hun importplannen. Ik ben specialist op het gebied van importregels, invoerbelastingen, incoterms en importdocumenten. Mijn kennis deel ik via KVK.nl, nieuwsbrieven en social media.

InspiratiePage