Importeren

Auto’s en auto-onderdelen importeren

Voor het importeren van een auto, bestelbus, vrachtwagen of touringcar moet je rekening houden met kentekenregistratie, belastingen zoals bpm, producteisen en productaansprakelijkheid. Importeren uit een EU-land is eenvoudiger dan importeren uit een land buiten de EU. Voor het importeren van auto-onderdelen geldt geen bpm of kentekenregistratie, maar zijn er wel regels over producteisen en aansprakelijkheid.

Als je een auto invoert uit Amerika of een ander land buiten de EU dan betaal je invoerrechten. Wanneer je een auto importeert uit Duitsland of een ander land binnen de EU dan gelden geen invoerrechten. Voor de hoogte van het invoerrecht maakt het niet uit of je nieuwe of gebruikte auto’s of auto-onderdelen invoert.

Auto importeren

Als je een auto importeert, stel je deze direct op naam met een registratie van het kenteken bij de RDW. En je betaalt belasting, ofwel bpm.

Kentekenregistratie

Voordat jouw geïmporteerde vervoermiddel in Nederland de weg op mag, stel je dit op naam. Je schrijft het voertuig hiervoor in bij het kentekenregister van de RDW. Gebruik hiervoor dit handige stappenplan. Als je de auto zelf gaat gebruiken, zet je deze op je eigen naam of op naam van je bedrijf. Wanneer je auto's gaat verkopen als handelaar, neem je de voertuigen op in je bedrijfsvoorraad. Het kenteken ontvang je op een kentekencard.

Bpm

In Nederland betaal je belasting op personenauto's en motorrijwielen (bpm). Voor personenauto’s betaal je bpm wanneer je deze inschrijft in het kentekenregister. Voor bestelauto’s betaal je bpm na de tenaamstelling. De hoogte van de bpm verschilt per voertuig. Vrachtwagens vallen niet onder de bpm. Voor bestelbussen mag je gebruikmaken van een vrijstellingsregeling voor bpm.

Berekenen van bpm

De hoogte van de bpm verschilt per voertuig. Voor personenauto’s bereken je de bpm over de uitstoot van CO2. Voor bestelauto’s geldt een percentage van de netto cataloguswaarde. Voor nieuwe volledig elektrische auto's betaal je geen bpm.

Bpm-vrijstelling bestelbussen

Als ondernemer krijg je vrijstelling van bpm op je bestelbus via de Ondernemersregeling. Je moet hiervoor minimaal 10% van alle gereden kilometers zakelijk rijden. Verkoop je jouw bestelbus door aan een andere ondernemer, dan kun je gebruikmaken van de doorschuifregeling.

Motorrijtuigenbelasting

Voor het rijden met voertuigen op Nederlandse wegen betaal je motorrijtuigenbelasting. Voor vrachtwagens betaal je bijzondere tarieven aan motorrijtuigenbelasting. Vrachtwagens met een toegestane maximummassa van 12.000 kg en bestemd zijn voor goederenvervoer betalen daarnaast ook belasting zware motorrijtuigen (bzm).

Auto-onderdelen importeren

Geïmporteerde auto-onderdelen hebben geen kentekenregistratie nodig. Ook betaal je geen bpm.
Er gelden wel regels voor producteisen en productaansprakelijkheid. Net zoals voor auto’s en andere voertuigen.

Producteisen

Vervoermiddelen moeten voldoen aan de Europese Voertuigenreglementering. Dit geldt ook voor onderdelen van voertuigen. De RDW keurt voertuigen. Voertuigen en onderdelen moeten voorzien zijn van een E-markering volgens de Automotive-richtlijn van de EU. Soms heb je naast de E-markering ook een CE-markering nodig. Bijvoorbeeld voor een kraanwagen, waarbij voor het onderstel E-markering vereist is en waarbij de kraanmachine valt onder de Machinerichtlijn voor de CE-markering.

Nieuw type

Voor voertuigen en onderdelen (componenten) die je voor het eerst op de Europese markt aanbiedt is een Europese typegoedkeuring nodig. In Nederland vraag je de goedkeuring aan via de RDW. Na goedkeuring van het nieuwe voertuig of onderdeel mag je deze in Nederland of andere EU-lidstaten verkopen.

Alle regels waaraan voertuigen of voertuigonderdelen moeten voldoen vind je in de Regeling voertuigen.

Productaansprakelijkheid

Als je voertuigen of onderdelen hiervan importeert uit landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) ben je aansprakelijk voor (letsel)schade. De oorzaak van de schade moet liggen in een gebrek aan deze producten. Je wordt in juridische zin als producent gezien. Zorg er voor dat geïmporteerde voertuigen of onderdelen hiervan voldoen aan alle eisen en regels. Laat je ze door een producent in de EER maken onder je eigen merknaam (private label) of merkloos (white label)? Ook dan ben je als importeur aansprakelijk.

Recall

Voldoen jouw geïmporteerde voertuig of onderdelen niet aan de regels? En is er vaker een defect geweest, waarbij er kans was op lichamelijk letsel? Dan moet je als importeur alle voertuigen terugroepen en het defect repareren. Verder moet je de RDW en de consument informeren over het defect.

Importeren binnen de EU

Voor importeren binnen de EU geldt vrij verkeer van goederen. Importeer je een auto of auto-onderdelen uit Duitsland of een andere lidstaat? Dan betaal je geen invoerrechten. Je doet geen invoeraangifte bij de douane. Je leverancier brengt meestal 0% btw in rekening wanneer je ondernemer bent. Je geeft wel je btw-identificatienummer aan hem door. Je berekent Nederlandse btw (21%) over de aankoop en geeft deze aan in je btw-aangifte. Vervolgens mag je deze btw meestal als voorbelasting aftrekken in dezelfde aangifte. Dit noem je een Intracommunautaire Verwerving (ICV). Koop je nieuwe of bijna nieuwe vervoermiddelen in van een bedrijf uit de EU? Dan pas je de ICV toe. Uitzondering is wanneer je zo’n nieuw vervoermiddel inkoopt van een particulier uit een ander EU-land. Dan vraag je de particulier om een factuur, zonder btw. Deze factuur heb je nodig voor je eigen administratie.

Importeren van buiten de EU

Importeer je uit een land buiten de EU, zoals Amerika, dan doe je een invoeraangifte bij de Nederlandse Douane. Meestal verzorgt je vervoerder of douane-expediteur dit namens jou. Hier vragen zij een vergoeding voor. Vaak schieten zij ook verschuldigde invoerrechten en btw voor. Verder heb je een EORI-nummer nodig, wanneer je bedrijfsmatig het voertuigen of onderdelen importeert. Dit is een identificatienummer dat verplicht is bij het verrichten van douaneformaliteiten.

Invoerrechten

Je betaalt invoerrechten als je auto's en auto-onderdelen importeert uit een land buiten de EU. De hoogte van het invoerrecht hangt af van de goederencode (ook wel bekend als HS-code of TARIC-code). De douane classificeert goederen in deze codes. De juiste goederencode bepalen is lastig. De indeling hangt bijvoorbeeld af van het type vervoermiddel. Bij invoer is een tiencijferige goederencode gebruikelijk. Hieronder vind je de eerste vier cijfers per soort vervoermiddel:

 • Personenauto’s: 8703 (automobielen en andere motorvoertuigen hoofdzakelijk ontworpen voor personenvervoer).
 • Bestelbussen en vrachtwagens: 8704 (automobielen voor goederenvervoer).
 • Touringcars: 8702 (automobielen voor het vervoer van tien of meer personen, de bestuurder daaronder begrepen).
 • Voertuigonderdelen: 8708 (delen en toebehoren van motorvoertuigen bedoeld bij de code 8701 tot en met 8705).

Alle goederencodes vind je in het gebruikstarief van de douane.

Het invoerrecht op voertuigen is meestal 10%. Of je nieuwe of gebruikte auto's importeert maakt geen verschil. Het invoerrecht op auto-onderdelen is meestal 4,5%, of deze nu nieuw of gebruikt zijn. Je berekent de invoerrechten over de douanewaarde. Dit is de prijs van de goederen plus vervoers- en eventuele verzekeringskosten tot aan de grens (of haven) van binnenkomst in de EU.

Minder invoerrechten

Soms betaal je minder invoerrechten. Bijvoorbeeld als je (gebruikte) vervoermiddelen of auto-onderdelen importeert die gemaakt zijn in landen waarmee de EU een handelsverdrag heeft, zoals Marokko en Mexico. Deze producten moeten dan wel van preferentiële oorsprong zijn uit het verdragsland. Dit toon je aan met preferentiële oorsprongsdocumenten die je aanvraagt bij de leverancier in het verdragsland. In het gebruikstarief van de Douane ga je aan de hand van de goederencode van jouw product en het productieland na of je in aanmerking komt voor tariefpreferentie (verlaging van invoerrechten). Of je belt met de Belastingtelefoon Douane.

Met Turkije vormt de EU een douane-unie. Met een ATR-certificaat uit Turkije betaal je voor vervoermiddelen en voertuigonderdelen geen invoerrechten.

Veel geïmporteerde onderdelen komen uit China en de Verenigde Staten van Amerika (VS). Met deze landen heeft de EU geen handelsverdrag. Hierdoor kun je niet profiteren van lagere invoerrechten en betaal je het volledige bedrag als je auto’s of onderdelen uit China en de VS importeert.

Btw bij invoer van buiten de EU

Bij invoer in Nederland betaal je Nederlandse invoer-btw (21%). Deze btw mag je in jouw btw-aangifte aftrekken als voorbelasting. Tenminste, als je recht hebt op btw-aftrek. Importeer je regelmatig uit landen buiten de EU? Met een vergunning artikel 23 van de Belastingdienst hoef je de btw niet op het moment van invoer te betalen. Je kunt de btw verleggen naar je btw-aangifte.

Parallelimport

Bij parallelimport importeer je goederen zonder toestemming van de houder van het merkrecht. Soms mag het (geoorloofde parallelimport) en in andere gevallen is het verboden (ongeoorloofde parallelimport).

Voorbeeld ongeoorloofde parallelimport

Je wilt grootschalig Ford auto-onderdelen importeren uit een land buiten de EER. Voor deze Fordonderdelen bestaat al een officiële importeur en de merknaam is geregistreerd en vastgelegd in de EER. Mag je deze onderdelen invoeren? Nee, tenzij de merkhouder, meestal de producent je hiervoor toestemming geeft.

Voorbeeld geoorloofde parallelimport

Importeer je merkonderdelen uit een EER-land? Dit mag wel. Als een officiële producent of importeur deze producten al op de EER-markt verkoopt mag je deze daarna vrij verhandelen binnen de EER.

Namaak

Malafide handelaren verdienen geld aan namaakartikelen. Zo berekende het EU Intellectual Property Office (EUIPO) in 2018 dat alleen al de bandenindustrie ruim 2 miljard euro misliep (periode 2010-2015) vanwege namaak autobanden. Voor de verkoop van accu’s ging het in die periode om 179 miljoen euro. Namaakproducten hebben vaak een mindere kwaliteit dan het origineel. Dit kan lichamelijk letsel of overlijden tot gevolg hebben. Als importeur ben je hiervoor aansprakelijk. Namaakartikelen importeren en verhandelen is verboden en strafbaar.

Voorkomen

Je kunt moeilijk herkennen of een product namaak is of echt. Een erg lage prijs is een signaal dat het om een namaakproduct kan gaan. Is de prijs te mooi om waar te zijn? Dan is dat meestal ook zo. Achterhalen of een leverancier betrouwbaar is blijft lastig. Probeer je risico te beperken.

Kostprijs berekenen

De kosten van het importeren van auto's en auto-onderdelen neem je mee in je kostprijs. Zoals de:

 • inkoopkosten, bijvoorbeeld de waarde van de auto of auto-onderdelen
 • transport- en verzekeringskosten
 • invoerrechten en afhandelingskosten bij de douane
 • bpm
 • opslagkosten
 • kosten voor noodzakelijke reparatie en onderhoud
 • administratiekosten, bijvoorbeeld voor je boekhouder
 • personeelskosten

Verkoopprijs

Bij verkoop van de auto of auto-onderdelen neem je ook de advertentie- en reclamekosten mee. Verder tel je bij deze kosten je winstmarge op en je hebt je verkoopprijs. Btw is geen kostenpost, omdat je deze mag aftrekken als je hier als ondernemer recht op hebt.

Motorrijtuigenbelasting

Heb je één of meer motorrijtuigen (personenauto, bestelauto, motor, autobus of vrachtwagen) voor je bedrijf? Dan moet je motorrijtuigenbelasting (wegenbelasting) betalen. Als je bestelauto's voor je bedrijf gebruikt betaal je misschien een verlaagd tarief wegenbelasting. Deze auto's noem je ook wel auto's met een grijs kenteken.

Elektrische auto’s

Voor elektrische auto’s betaal je geen wegenbelasting. Dit verandert in 2025. Een elektrische auto is in aanschaf duurder dan een auto met brandstofmotor, maar in onderhoud weer goedkoper.

Meer informatie nodig?

 • BOVAG is een brancheorganisatie voor producenten, groothandels en importeurs van vervoermiddelen. BOVAG is een keurmerk voor klanten van deze bedrijven.
 • De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert of bedrijven, organisaties en overheden zich houden aan de wet- en regelgeving voor een duurzame leefomgeving en fysieke veiligheid.
 • De Koninklijke RAI Vereniging behartigt belangen van fabrikanten en importeurs van personenauto’s en vrachtauto's, aanhangwagens en opleggers, carrosserieën en speciale voertuigen, motorfietsen en scooters, brom- en snorfietsen en fietsen. Ook leveranciers van onderdelen en garage-uitrusting kunnen zich bij RAI Vereniging aansluiten.

Information in English on importing a car for business use, read here.

Animatie: 'Importeren: hoe doe je dat?'

Wat komt er bij kijken als je goederen importeert? Deze animatie legt het uit.

Deze video kun je alleen afspelen als je cookies hebt geaccepteerd. Wijzig je cookieinstellingen en ververs (F5) vervolgens deze pagina, zodat je de video kunt bekijken.

Je kunt jouw voorkeuren wijzigen op http://www.kvk.nl/cookies.

Wil je gratis praktische informatie en tips over het importproces ontvangen? Meld je aan voor de e-mailserie ‘Succesvol starten met importeren’.
Marco van Hagen

Als KVK-adviseur en spreker ben ik gespecialiseerd in internationaal ondernemen. Mijn focus ligt bij douane-zaken, import, export, accijns, btw, invoerrechten, in- en uitvoerdocumenten en Brexit. Via blogs en social media deel ik mijn kennis.

InspiratiePage
Internationaal