Importeren

Invoerbeperkingen en invoervoorschriften

Als je een product in het buitenland tegenkomt dat je wilt importeren, onderzoek dan eerst af of je dit product wel mag invoeren. Meestal is dit geen probleem. Soms gelden beperkingen in de vorm van invoerverboden. Of een product komt alleen de grens over met een invoervergunning of andere vorm van toestemming. Let ook op de regels voor invoer van merkartikelen via parallelimport.

In dit artikel lees je welke invoerbeperkingen en invoervoorschriften voor verschillende producten gelden. En welke vergunningen of andere documenten je nodig hebt als je deze producten wilt importeren.

Import uit een EU-land

Nederland is een lidstaat van de EU. Importeer je een product uit een andere EU-lidstaat dan geldt vrij verkeer van goederen. De EU is 1 markt zonder binnengrenzen. Dit betekent dat je goederen die je importeert uit een ander EU-land niet voor invoer hoeft aan te geven bij de douane. Je betaalt ook geen invoerrechten. Je mag geen namaakartikelen importeren en verhandelen.

Is een product toegelaten in een andere EU-lidstaat? Dan mag je het product ook in Nederland verkopen. Soms mogen lidstaten een specifiek product of een specifieke stof verbieden of uit de handel nemen. Bijvoorbeeld als het gaat om de bescherming van de gezondheid en het leven van personen, dieren, planten en milieu. Houd rekening met de Warenwet als je producten in Nederland wilt verkopen. Daarin staat de veiligheid van consumentenproducten centraal. Zo geldt bijvoorbeeld dat de verplichte voedselinformatie op voorverpakte voedingsmiddelen Nederlandstalig is.

Ondanks het vrije verkeer van goederen heb je bij het invoeren of vervoeren van sommige producten vanuit andere lidstaten toch te maken met voorschriften of de douane. Zie hieronder bij ‘Producten met aanvullende regelgeving’.

Import uit niet-EU landen

De meeste producten uit derde landen (niet-EU landen) mag je zonder vergunning invoeren. De invoer van namaakartikelen is verboden. Maar ook internationale sancties leiden soms tot een importverbod. Verder mag je geen producten op de markt brengen die niet voldoen aan de Europese veiligheids- of gezondheidseisen.

Voor sommige producten krijg je te maken met aanvullende regelgeving, zoals invoervoorschriften. Je hebt dan een invoervergunning, invoercertificaat, een specifiek importdocument (bijvoorbeeld een gezondheidscertificaat) of andere vorm van toestemming nodig om het product in te voeren.

Producten met aanvullende regelgeving

Wil je onderstaande producten importeren uit een EU-land of uit een derde land? Ga dan na of je met extra regelgeving te maken krijgt. Vaak heb je een vergunning of een andere vorm van toestemming nodig. Ook geldt voor bepaalde producten een keuringsplicht.

Accijns- en verbruiksbelastinggoederen

Wil je bier of wijn of sterke drank importeren uit landen binnen of buiten de EU? Of tabaksproducten of minerale oliën? Dan betaal je accijns en heb je soms vergunningen van de douane nodig. Bij import van vruchten- en groentesappen, limonade of mineraalwater betaal je verbruiksbelasting. Op de website van de douane vind je meer informatie over het betalen van accijns en verbruiksbelasting.

Afvalstoffen

Ga je afval invoeren van buiten de EU of vervoeren tussen lidstaten binnen de EU dan moet je je houden aan de Europese voorschriften voor het vervoer van afval (EVOA). Er gelden verschillende procedures. Deze hangen bijvoorbeeld af van de landen die betrokken zijn bij het afvaltransport en van het soort afvalstoffen.

Bedreigde dier- en plantensoorten

Wil je beschermde planten of dieren (of producten hiervan) importeren, vervoeren of verhandelen? Dan heb je in sommige gevallen een CITES-vergunning of CITES-certificaat nodig. CITES is de Convention on International Trade in Endangered Species of wild flora and fauna. Een overeenkomst tussen 183 landen over de internationale handel van bedreigde plant- en diersoorten. Deze overeenkomst moet ervoor zorgen dat bedreigde dieren en planten niet uitsterven. Voor handel binnen de EU is vaak een EU-certificaat nodig.

Biologische producten

Er gelden certificeringseisen als je biologische producten of grondstoffen in Nederland importeert. Bij import uit derde landen heb je aanvullend een Certificaat voor Invoer (e-COI) nodig. Hiermee toon je aan dat de producten gecertificeerd zijn door een erkende instantie.

Chemische stoffen

Je moet rekening houden met de Europese verordening REACH wanneer je chemische stoffen importeert. Zo moet je verplicht gegevens over chemische stoffen registreren bij het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) bij import hiervan uit derde landen.

Cultuurgoederen

Als je plannen hebt om cultuurgoederen zoals kunst, archeologische voorwerpen of antiek te importeren, controleer dan of deze het land van herkomst mogen verlaten. Soms heb je hiervoor toestemming nodig van de lokale autoriteiten. Zeker als een voorwerp ouder is dan 50 jaar bestaat er een kans dat het niet zomaar een land mag verlaten.

Dieren en dierlijke producten (veterinair)

De EU stelt hoge eisen aan gezondheid en veiligheid. Daarom geldt dat je dierlijke producten voor consumptie alleen mag invoeren uit toegelaten derde landen. Instanties in deze landen controleren of exporteurs voldoen aan de eisen die de EU stelt. Op de website van de Europese Commissie vind je een overzicht van erkende bedrijven uit de toegelaten niet-EU landen. Alleen deze bedrijven mogen exporteren naar de EU. Lijsten van erkende bedrijven in Noorwegen, IJsland, Zwitserland, Noord-Ierland, Faeröer Eilanden, Groenland en San Marino vind je op de website van de Europese Commissie. Overzichten van goedgekeurde bedrijven in Groot-Brittannië (Engeland, Schotland en Wales) staan op de website van de Britse overheid.

Ook voor de invoer van levende dieren krijg je te maken met extra regels.

Verder geldt dat dieren en dierlijke producten uit derde landen uitsluitend via een aangewezen Grenscontrolepost (GCP) de EU mogen binnenkomen. Vaak keurt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de dieren en dierlijke producten. Dit om te voorkomen dat dierziekten en onveilige producten de EU binnenkomen. Bij invoer is dan een veterinair certificaat (gezondheidscertificaat) van een bevoegde veterinaire autoriteit uit het derde land nodig.

Importeer je dieren zoals runderen uit een EU-land dan heb je een EU-gezondheidscertificaat nodig van de autoriteiten van dat EU-land. De NVWA controleert steekproefsgewijs op de plek van aankomst. Is de bestemming een slachthuis? Dan controleert de NVWA altijd. Door in de zoekbalk op de website van de NVWA 'import inclusief intraverkeer' in te toetsen vind je voor verschillende dieren aanvullende informatie. Ook voor de import van dierlijke bijproducten of daarvan afgeleide producten heb je soms toestemming nodig.

Importeer je dierlijke producten voor consumptie uit een ander EU-land? Deze producten mogen alleen afkomstig zijn van erkende bedrijven. Voor de import van visserijproducten gelden soortgelijke regels.

Geneesmiddelen

Je hebt een fabrikantenvergunning nodig als je geneesmiddelen invoert uit landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).
Importeer je geneesmiddelen uit een EER-land dan heb je een groothandelsvergunning nodig. Beide vergunningen vraag je aan bij Farmatec.

Planten, groenten, fruit of plantaardig materiaal

Bij import uit derde landen van planten, groenten, fruit of plantaardig materiaal heb je vaak een gezondheidscertificaat ofwel fytosanitair certificaat uit het herkomstland nodig. De NVWA inspecteert de zending. Voor bepaalde producten geldt een invoerverbod. Ook gelden regels voor de import van (verpakkings)hout of houtproducten uit derde landen. Verder moeten groenten en fruit uit derde landen aan kwaliteitsvoorschriften voldoen.

Importeer je uit een EU-land? Dan heb je voor een beperkt aantal planten, hout en plantaardige producten een plantenpaspoort nodig.

Radioactieve stoffen

Voor de invoer van bepaalde radioactieve stoffen uit derde landen en het vervoer van bepaalde radioactieve stoffen tussen EU-landen moet je een vergunning aanvragen of heb je kennisgevingsplicht. Dit doe je bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).

Strategische goederen en diensten

Voor de invoer van strategische goederen en strategische diensten heb je vaak een vergunning nodig of moet je een melding doen. Het gaat bij strategische goederen om militaire goederen en dual-use goederen. Dual-use goederen zijn goederen, software en technologie die zowel civiel als militair toepasbaar zijn. Voor vragen en het aanvragen van vergunningen kun je terecht bij de Centrale Dienst In- en Uitvoer (CDIU).

Verdovende middelen

Je mag verdovende middelen uit de Opiumwet alleen in Nederland importeren als je daarvoor een invoerontheffing hebt. Deze ontheffing vraag je bij Farmatec aan.

Vuurwerk

Importeer je vuurwerk in Nederland dan ben je verplicht dit vooraf te melden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het hele jaar door controleert de ILT op de productveiligheid van vuurwerk. Deze controles vinden plaats bij de importeurs, aan de grens, in de havens, langs de weg en bij verkooppunten.

Wapens en munitie

Voor de import in Nederland van wapens en munitie en onderdelen van wapens en munitie heb je meestal een consent nodig. Dit vraag je aan bij de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU).

Handboek VGEM

In het Handboek VGEM (Veiligheid, Economie, Gezondheid & Milieu) van de Nederlandse Douane vind je ook informatie over bovenstaande producten (uitgezonderd accijns- en verbruiksbelastinggoederen). Aanvullend vind je in het handboek ook informatie over onderstaande producten en onderwerpen:

Parallelimport

Het buiten de officiële distributiekanalen om importeren van merkproducten heet parallelimport. Je koopt dan niet het merkartikel bij de officiële buitenlandse fabrikant of officiële importeur. Maar bijvoorbeeld bij een buitenlandse tussenhandelaar. Wil je merkartikelen via parallelimport importeren uit landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER)? Dit mag alleen als je toestemming hebt van de merkhouder. De merkhouder heeft namelijk het recht om een product als eerste op de EER markt te brengen. De merkhouder is meestal de officiële producent.

Is het product eenmaal door de merkhouder (of met zijn toestemming door een ander) voor het eerst binnen de EER in de handel gebracht? Dan is het daarna vrij verhandelbaar binnen de EER. Het recht van de merkhouder is dan uitgeput. Je mag vanaf dat moment via parallelimport het merkproduct kopen in een andere EER-lidstaat. Let op: Parallelimport uit EER-landen van geneesmiddelen mag alleen als je in bezit bent van een parallelhandelsvergunning.

Bovenstaande bescherming en uitputting geldt ook voor octrooirechten en andere intellectuele eigendomsrechten.

Wil je gratis praktische informatie en tips over het importproces ontvangen? Meld je aan voor de e-mailserie ‘Succesvol starten met importeren’.
Marcel Hoebink

Als content creator help ik ondernemers bij hun importplannen. Ik schrijf over invoerrechten, incoterms, invoerregels en het importeren van specifieke producten. Mijn kennis deel ik via KVK.nl, nieuwsbrieven en social media.

InspiratiePage
Internationaal