Invoerbeperkingen en invoervoorschriften

Ben je een leuk product tegengekomen in het buitenland en wil je dit importeren? Dan is de eerste vraag die je moet stellen: mag ik dit product invoeren? Bij de meeste producten mag dat gewoon. Maar soms gelden beperkingen in de vorm van invoerverboden. Of je hebt een invoervergunning of een andere vorm van toestemming nodig om een product te mogen invoeren. En er zijn regels als je via parallelimport merkartikelen wilt invoeren.

Import uit een EU-land

Nederland is een lidstaat van de Europese Unie (EU). Ga je een product importeren uit een andere EU-lidstaat? Dan geldt vrij verkeer van goederen. De EU is 1 grote markt zonder binnengrenzen. Dit betekent dat je de goederen die je importeert uit een ander EU-land niet ten invoer hoeft aan te geven bij de Douane. Je betaalt ook geen invoerrechten. Je mag geen namaakartikelen importeren en verhandelen.

Is een product toegelaten in een andere EU-lidstaat? Dan mag je het product ook in Nederland verkopen. Soms mogen lidstaten een specifiek product of een specifieke stof verbieden of uit de handel nemen. Bijvoorbeeld als het gaat om de bescherming van de gezondheid en het leven van personen, dieren, planten en milieu. Wil je producten verkopen in Nederland? Houd dan wel rekening met de Warenwet. Daarin staat de veiligheid van consumentenproducten centraal. Hierdoor geldt bijvoorbeeld dat etikettering van voedingsmiddelen in de Nederlandse taal verplicht is.
Ondanks het vrije verkeer van goederen heb je bij het invoeren of vervoeren van sommige producten vanuit andere lidstaten toch te maken met voorschriften (zie hieronder bij onderdeel ‘Producten met aanvullende regelgeving bij importeren’).

Import uit niet-EU landen

De meeste producten uit derde landen (niet-EU landen) mag je zonder vergunning invoeren. De invoer van namaakartikelen is verboden. Maar ook internationale sancties leiden soms tot een importverbod. Verder mag je geen producten op de markt brengen die niet voldoen aan de Europese veiligheids- of gezondheidseisen.

Voor sommige producten krijg je te maken met aanvullende regelgeving, bijvoorbeeld in de vorm van invoervoorschriften. Je hebt dan een invoervergunning, invoercertificaat, een specifiek importdocument (bijvoorbeeld een gezondheidscertificaat) of andere vorm van toestemming nodig om het product in te voeren.

Producten met aanvullende regelgeving bij importeren

Wil je onderstaande producten importeren uit een EU-land of uit een derde land? Ga dan na of je met extra regelgeving te maken krijgt. Vaak heb je een vergunning of een andere vorm van toestemming nodig. Ook geldt voor bepaalde producten een keuringsplicht.

 • Accijns- en verbruiksbelastinggoederen
  Wil je bier of wijn of andere alcoholhouden producten importeren uit landen binnen of buiten de EU? Of tabaksproducten of minerale oliën? Dan betaal je accijns en heb je soms vergunningen van de Douane nodig. Bij import van vruchten- en groentesappen, limonade of mineraalwater betaal je verbruiksbelasting. Op de website van de Douane vind je meer informatie over het betalen van accijns en verbruiksbelasting.

 • Afvalstoffen
  Ga je afval invoeren van buiten de EU of vervoeren tussen lidstaten binnen de EU? Dan moet je je houden aan de Europese voorschriften voor het vervoer van afval (EVOA). Er gelden verschillende procedures. Deze hangen bijvoorbeeld af van de landen die betrokken zijn bij het afvaltransport en van het soort afvalstoffen.

 • Bedreigde dier- en plantensoorten
  Wil je beschermde planten of dieren (of producten hiervan) importeren, vervoeren of verhandelen? Dan heb je in sommige gevallen een CITES-vergunning of CITES-certificaat nodig. CITES is de Convention on International Trade in Endangered Species of wild flora and fauna. Dat is een overeenkomst tussen 183 landen over de internationale handel van bedreigde plant- en diersoorten. De overeenkomst moet ervoor zorgen dat bedreigde dieren en planten niet uitsterven. Voor handel binnen de EU is vaak een EU-certificaat nodig.

 • Biologische producten
  Importeer je biologische producten of grondstoffen in Nederland dan krijg je te maken met certificeringseisen. Bij import uit derde landen heb je aanvullend een Certificaat voor Invoer (e-COI) nodig. Hiermee toon je aan dat de producten gecertificeerd zijn door een erkende instantie.

 • Chemische stoffen
  Importeer je chemische stoffen? Dan krijg je met de Europese verordening REACH te maken. Zo moet je bij import uit derde landen gegevens over deze chemische stoffen registreren bij het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA).

 • Cultuurgoederen
  Heb je plannen om cultuurgoederen zoals kunst, archeologische voorwerpen of antiek te importeren? Controleer dan of deze het land van herkomst wel mogen verlaten. Soms heb je daarvoor toestemming nodig van de lokale autoriteiten. Zeker als een voorwerp ouder is dan 50 jaar bestaat er een kans dat het niet zomaar een land mag verlaten.

 • Dieren en dierlijke producten (veterinair)
  Importeer je dierlijke producten uit derde landen? De EU stelt hoge eisen aan gezondheid en veiligheid. Daarom geldt dat je dierlijke producten voor consumptie alleen mag invoeren uit toegelaten derde landen. Instanties in deze landen controleren of exporteurs voldoen aan de eisen die de EU stelt. Op de website van de Europese Commissie vind je een overzicht van erkende bedrijven uit de toegelaten niet-EU landen. Alleen deze bedrijven mogen exporteren naar de EU. Lijsten van erkende bedrijven in Noorwegen, IJsland, Zwitserland, Faeröer Eilanden, Groenland en San Marino vind je hier.
  Ook voor de invoer van levende dieren krijg je te maken met extra regels.

  Verder geldt dat dieren en dierlijke producten uit derde landen uitsluitend via een Buitengrens Inspectie Post (BIP) de EU mogen binnenkomen. Vaak keurt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de dieren en dierlijke producten. Dit om te voorkomen dat dierziekten en onveilige producten de EU binnenkomen. Bij invoer is dan een veterinair certificaat (gezondheidscertificaat) van een bevoegde veterinaire autoriteit uit het derde land nodig.

  Importeer je dieren uit een EU-land? Dan heb je een EU-gezondheidscertificaat nodig van de autoriteiten van dat EU-land. De NVWA controleert steekproefsgewijs op de plek van aankomst. Is de bestemming een slachthuis? Dan controleert de NVWA altijd. Door in de zoekbalk op de website van de NVWA 'import inclusief intraverkeer' in te toetsen vind je voor verschillende dieren aanvullende informatie. Ook voor de import van dierlijke bijproducten of daarvan afgeleide producten heb je soms toestemming nodig.

  Importeer je dierlijke producten voor consumptie uit een ander EU-land? Deze producten mogen alleen afkomstig zijn van erkende bedrijven. Ben je van plan om visserijproducten te importeren? Ook dan gelden soortgelijke regels.

 • Geneesmiddelen
  Voer je geneesmiddelen in uit landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER)? Dan heb je een fabrikantenvergunning nodig. Importeer je geneesmiddelen uit een EER-land? Dan heb je een groothandelsvergunning nodig. Beide vergunningen vraag je aan bij Farmatec.

 • Planten, groenten, fruit of plantaardig materiaal
  Bij import uit derde landen van planten, groenten, fruit of plantaardig materiaal heb je vaak een gezondheidscertificaat ofwel fytosanitair certificaat uit het herkomstland nodig. De NVWA inspecteert de zending. Voor bepaalde producten geldt een invoerverbod. Ook gelden regels voor de import van (verpakkings)hout of houtproducten uit derde landen. Verder moeten groenten en fruit uit derde landen aan kwaliteitsvoorschriften voldoen.

  Importeer je uit een EU-land? Dan heb je voor een beperkt aantal planten, hout en plantaardige producten een plantenpaspoort nodig.

 • Radioactieve stoffen
  Voor de invoer van bepaalde radioactieve stoffen uit derde landen en het vervoer van bepaalde radioactieve stoffen tussen EU-landen moet je een vergunning aanvragen of heb je kennisgevingsplicht. Dit doe je bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).

 • Strategische goederen en diensten
  Voor de invoer van strategische goederen en strategische diensten heb je vaak een vergunning nodig of moet je een melding doen. Het gaat bij strategische goederen om militaire goederen en dual-use goederen. Dual-use goederen zijn goederen, software en technologie die zowel civiel als militair toepasbaar zijn. Voor vragen en het aanvragen van vergunningen kan je terecht bij de Centrale Dienst In- en Uitvoer (CDIU) van de Douane.

 • Verdovende middelen
  Je mag verdovende middelen uit de Opiumwet alleen in Nederland importeren als je daarvoor een invoerontheffing hebt. Deze ontheffing vraag je bij Farmatec aan.

 • Vuurwerk
  Importeer je vuurwerk in Nederland dan ben je verplicht dit vooraf te melden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het hele jaar door controleert de ILT op de productveiligheid van vuurwerk. Deze controles vinden plaats bij de importeurs, aan de grens, in de havens, langs de weg en bij verkooppunten.

 • Wapens en munitie
  Voor de import in Nederland van wapens en munitie en onderdelen van wapens en munitie heb je meestal een consent nodig. Dit vraag je aan bij de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU).

In het Handboek VGEM (Veiligheid, Economie, Gezondheid & Milieu) van de Nederlandse Douane vind je ook informatie over bovenstaande producten (uitgezonderd accijns- en verbruiksbelastinggoederen). Aanvullend vind je in het handboek ook informatie over onderstaande producten en onderwerpen:

 • drugsprecursoren (grondstoffen die nodig zijn voor de productie van verdovende middelen of psychotrope stoffen).
 • diergeneesmiddelen
 • milieugevaarlijke stoffen zoals ozonlaag afbrekende stoffen (ofwel gereguleerde stoffen); metallisch kwik, bepaalde kwikverbindingen en kwik bevattende afvalstoffen; gevaarlijke stoffen voor elektrische en elektronische apparatuur (wetgeving vanuit Europese RoHS-richtlijn ‘Restriction of the use of certain Hazardous Substances’).

Parallelimport

Het buiten de officiële distributiekanalen om importeren van merkproducten heet parallelimport. Je koopt dan niet het merkartikel bij de officiële buitenlandse fabrikant of officiële importeur. Maar bijvoorbeeld bij een buitenlandse tussenhandelaar. Wil je merkartikelen via parallelimport importeren uit landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER)? Dit mag alleen als je toestemming hebt van de merkhouder. De merkhouder heeft namelijk het recht om een product als eerste op de EER markt te brengen. De merkhouder is meestal de officiële producent.

Is het product eenmaal door de merkhouder (of met zijn toestemming door een ander) voor het eerst binnen de EER in de handel gebracht? Dan is het daarna vrij verhandelbaar binnen de EER. Het recht van de merkhouder is dan uitgeput. Je mag vanaf dat moment via parallelimport het merkproduct kopen in een andere EER-lidstaat. Let op: Parallelimport uit EER-landen van geneesmiddelen mag alleen als je in bezit bent van een parallelhandelsvergunning.

Bovenstaande bescherming en uitputting geldt ook voor octrooirechten en andere intellectuele eigendomsrechten.

InfoPage