Importeren

Machines importeren

Wil je met je bedrijf machines importeren? Voor invoerrechten en btw maakt het verschil of je een machine importeert uit een lidstaat van de Europese Unie (EU) of uit een land daarbuiten. Ook producteisen spelen een rol.

Binnen de EU geldt een vrij verkeer van goederen. Importeer je machines uit een andere lidstaat? Dan betaal je geen invoerrechten. Je hoeft ook geen invoeraangifte te doen bij de Douane. Je krijgt wel met douanedocumenten te maken als je jouw machines vervoert door landen die niet bij de EU horen. Bijvoorbeeld als je een machine importeert uit Italië (EU-land) en het vervoer naar Nederland via Zwitserland (niet-EU land) gaat. In dat geval heb je een T2 document nodig voor de doorvoer in Zwitserland. Een (douane-)expediteur kan dit document voor je opstellen. De leverancier in de andere lidstaat brengt meestal 0% btw in rekening. Je moet dan wel je btw-identificatienummer doorgeven aan het buitenlandse bedrijf. Dit heet een intracommunautaire verwerving. Je berekent Nederlandse btw over de aankoop en geeft deze op in je btw-aangifte. Vervolgens mag je meestal deze btw als voorbelasting aftrekken in dezelfde aangifte.

Douane en invoerrechten

Importeer je machines uit landen buiten de EU? Dan doe je hiervan aangifte bij de Douane. Meestal betaal je invoerrechten, maar soms geldt tariefpreferentie (minder of geen invoerrechten). Bijvoorbeeld als je machines importeert uit landen waarmee de EU een handelsverdrag heeft. De machines moeten dan wel van preferentiële oorsprong zijn uit het verdragsland. Naast eventuele invoerrechten betaal je bij invoer btw.

Goederencodes van machines

Wil je weten hoeveel invoerrechten je betaalt bij invoer van een machine uit een niet-EU land? Ga naar het gebruikstarief op de website van de Douane en klik op het tabblad ‘nomenclatuur – raadplegen via nomenclatuur'. Om het invoerrecht te bepalen van jouw machine heb je een goederencode (ook wel bekend als HS code of TARIC code) nodig. De meeste machines hebben goederencodes die beginnen met 84 en 85. Voor het gebruik van het gebruikstarief geeft de Douane uitleg. De juiste goederencode bepalen is soms lastig. Twijfel je over de juiste goederencode of kom je er niet uit? Bel dan met de Belastingtelefoon Douane (0800 01 43) of met het Centraal Bureau voor de Statistiek (045 570 79 20).

Btw bij invoer van buiten de EU

Bij invoer in Nederland betaal je Nederlandse invoer-btw (21%). Deze btw mag je in jouw btw-aangifte aftrekken als voorbelasting. Tenminste, als je recht hebt op btw-aftrek. Importeer je regelmatig uit landen buiten de EU? Met een vergunning artikel 23 van de Belastingdienst hoef je de btw niet op het moment van invoer te betalen. Je mag de btw dan verleggen naar je btw-aangifte.

CE-markering

De veiligheid van consumenten en gebruikers staat voorop. De EU heeft daarom voor veel industriële productgroepen zogenaamde CE-richtlijnen opgesteld. Valt een product onder een CE-richtlijn en voldoet het aan de eisen van de betreffende richtlijn? Dan mag je het CE-merkteken aanbrengen op het product en/of de productverpakking. Dit heet CE-markering. Producten met CE-markering mogen verhandeld worden binnen de Europese Economische Ruimte (EER: EU, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland). Valt een product onder een CE-richtlijn, maar voldoet het daar niet aan? Dan mag je het product niet verhandelen binnen de EER. De meeste machines vallen onder de Machinerichtlijn (2006/42/EG). Ook andere CE-richtlijnen kunnen op machines van toepassing zijn, zoals de EMC-richtlijn, de richtlijn drukapparatuur of de laagspanningsrichtlijn. Voor machines gelden dus veiligheidseisen. De fabrikant binnen de EER stelt vast of zijn machines voldoen aan de eisen van de geldende CE-richtlijn(en). Importeer je machines uit landen buiten de EER? Dan ben jij als importeur verantwoordelijk voor de controle of het product voldoet aan de gestelde eisen. Ook als je een machine onder private label op de markt brengt draag je die verantwoordelijkheid (ook al is de machine gemaakt door een fabrikant in de EER).

Productaansprakelijkheid

Importeer je een machine uit een land buiten de EER? Of koop je een machine in binnen de EER, maar hang je er een eigen label of merknaam aan? Dan ben je aansprakelijk voor (letsel)schade veroorzaakt door een gebrek aan de machine. Je wordt dan, in juridische zin, gezien als producent. Je moet er dus voor zorgen dat jouw machine voldoet aan alle eisen en regels. Kleven er risico’s aan het gebruik van een machine? Dan is het raadzaam om een productaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Afspraken over transport

Maak vooraf goede afspraken met je buitenlandse leverancier over het transport van de machine(s). Spreek met elkaar een Incoterm® af en neem deze op in het contract. Zo weet je beiden wie:

  • het transport (tot waar) regelt en de kosten draagt.
  • verantwoordelijk is voor eventuele transportverzekeringen, vergunningen, documenten en (douane)formaliteiten.
  • op welk moment het risico draagt van verlies of schade aan de machine(s) tijdens het transport.

Betalingsverkeer

Vooruitbetaling is niet aan te raden. Je loopt dan het risico dat de leverancier de machine(s) niet levert. Er zijn verschillende betalingsvormen mogelijk. Informeer altijd bij je bank naar de betalingsvorm (en valuta) die het beste past bij de transactie.

Van informatie over importregels voor specifieke producten tot inspirerende praktijkverhalen en actualiteiten. Alles over importeren.
Marcel Hoebink
Marcel Hoebink

Als KVK-adviseur Internationaal Ondernemen helpt hij ondernemers bij hun importplannen. Hij focust zich op importregels, invoerbelastingen, incoterms en importdocumenten. Zijn kennis deelt hij via KVK.nl, nieuwsbrieven en social media.

InspiratiePage